Tekijänoikeusdebatin moninaiset jakolinjat

Kulttuurivihkot 4-5/2012Kulttuurivihkot 4-5/2012, pääkirjoitus

Tekijänoikeuksista käydään kulttuuripiireissä usein kiihkeää keskustelua. Pahimmillaan siinä vallitsee tiukka osapuolijako ja osapuolet puhuvat toistensa ohi. Tässä Kulttuurivihkoissa käsitellään aihetta useista, osittain ristiriitaisistakin näkökulmista. Yksi keskeinen havainto on kuitenkin yhteinen: luovan työn ja sitä hyödyntävän pääoman vastakkainasettelu on kärjistymässä.

Yrittäjyyskasvatus alas jalustalta

Kulttuurivihkot 2/2012Kulttuurivihkot 2/2012, pääkirjoitus

Onkohan mistään kouluopetukseen liittyvästä pauhattu 1990- ja 2000-luvulla Suomessa yhtä paljon kuin yrittäjyyskasvatuksesta? Aiheesta on tehty raportteja ja ohjelmia, ja se on otettu mukaan opetussuunnitelmiin, strategioihin, kehittämissuunnitelmiin, hallitusohjelmiin...

Keisarin uudet vaatteet

Kulttuurivihkot 1/2012Kulttuurivihkot 1/2012, pääkirjoitus

Guggenheim-hype vetää vertoja voinhamstrausvillitykselle: molemmissa tuntuu olevan kyse lähes elämää suuremmista asioista. Hanketta perustellaan sillä, että se toisi Helsinkiin ennennäkemättömän turistivirran ja tämän myötä tietysti rahaa. Optimistisimpien arvioiden mukaan Guggenheimista ei hyötyisi ainoastaan pääkaupunkiseutu vaan koko Etelä-Suomi Tamperetta myöten.

Leikkuri iskee kulttuuriinkin

Kulttuurivihkot 6/2011

Kulttuurivihkot 6/2011, pääkirjoitus

Uusi talouden taantuma tilanteessa, jossa edellisestä on vasta pari vuotta, on ankara ja huolestuttava ilmiö. Edellinen taantuma alkoi Yhdysvalloista, uusi Euroopasta. Suomen näkökulmasta tilannetta ei ainakaan paranna Euroopan rahaliitto ja siihen liittyvä odotus »solidaarisuudesta». Käytännössä se merkitsee solidaarisuutta ennen kaikkea EU:n keskusmaiden pankkeja kohtaan, joita uhkaisi kaatuminen ilman Kreikan ja muiden velkakriisimaiden tukemista.

 

Kilpailuyhteiskunta lihottaa ääriliikkeitä

Kulttuurivihkot 4-5/2011, pääkirjoitus

Yksittäisten ihmisten laajamittaisia väkivallantekoja, kuten Norjan heinäkuista joukkomurhaa tai Suomen aiempia kouluampumisia, voidaan tarkastella yksilöpsykologisesti, mutta myös siltä kannalta, miten ne kuvastavat yhteiskunnassa laajemmin esiintyviä ilmiöitä. Julkisen keskustelun kannalta lähinnä jälkimmäinen näkökulma on relevantti. Yksilön psykologiaa ei kansalaistoiminnalla tai politiikalla voida juurikaan muuttaa, mutta yhteiskunnallista ilmapiiriä voidaan.

Miten huolehdimme aarteestamme?

 Verkkopääkirjoitus

Hallitusohjelman mukaisesti Yleisradion rahoituksesta ollaan tekemässä uusia ratkaisuja vielä tänä syksynä. Vanha laitekohtainen lupamaksujärjestelmä on tulossa tiensä päähän, koska tv-ohjelmien katselu ei ole enää entiseen tapaan sidottu televisiolaitteeseen, vaan niitä voi katsella tietokoneilla ja jopa mobiililaitteilla.

ILMOITUS