Aseistakieltäytyjäliitto pitää täysin perusteettomana puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) ehdotusta, että ahvenanmaalaiset miehet pitäisi määrätä siviilipalvelukseen. Liiton näkemyksen mukaan ehdotus tähtää Ahvenenmaan demilitarisoidun aseman heikentämiseen, mitä kohtaan Niinistö on tuntenut kiinnostusta aikaisemminkin. Ehdotus rikkoisi myös Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia.

Jo nykyisellään Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan ahvenenmaalaiset voidaan määrätä palvelemaan luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muualla siviilihallinnossa.

"Mikäli tällainan palvelus katsottaisiin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi, se olisi varmasti jo toteutettu. Kyseessä on itsetarkoitukellinen pyrkimys laajentaa asevelvollisuutta koskemaan myös ahvenanmaalaisia ja heikentää alueen demilitarisoitua asemaa". Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.

Liitto pitää Niinistön esitystä Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisena. Näihin sopimuksiin kuuluu pakkotyökielto, jonka piiriin ei kuitenkaan kuuluu "asepalveluksen luontoinen palvelus" ja siitä vakaumuksellisista syistä kieltäytyville määrättävä siviilipalvelus. Niinistön ehdotuksessa siviilipalvelukseen määrääminen ei kuitenkaan perustuisi asianomaisen itse ilmoittamaan vakaumukseen vaan asuinpaikkaan, eikä se näin kuuluisi poikkeaman piiriin. 

Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin muuallakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esittäessään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman joukon ihmisoikeusoikeuksia, Aseistakieltäytyjäliitto katsoo. Siviilipalveluksen keston ovat todenneet syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n ihmisoikeusneuvosto, mutta asiaa ei ole korjattu.

Tällä hetkellä noin 25 prosenttia manner-Suomessakaan asuvista nuorista miehistä ei suorita mitään asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvää palvelusta. Määrä on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa koko ajan. Aseistakieltäytyjäliitto vaatii asevelvollisuuden laajentamisen sijasta toimia sen supistamiseksi ja purkamiseksi.

Lisäksi asia ei edes kuulu Niinistön johtamalle puolustusministeriölle, vaan siviilipalvelukseen liittyvät lainmuutokset valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö, Aseistakieltäytyjäliitto muistuttaa.

ILMOITUS