Apteekit aloittivat hieman ennen juhannusta silmänpaikkauspakettien myynnin. Suomi oli ensimmäinen EU-maa, jossa pakkaus tuli itsehoitotuotteeksi. Aiempaa kokemusta itsepaikkaamisesta on hampaista, joiden väliaikaiseen paikkaamiseen on pitkään myyty itsehoitotuotetta. Se on saavuttanut suosiota köyhien keskuudessa.

Silmänpaikkauspaketit ovat suomalainen innovaatio, ja niiden myynti on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan alkamassa syksyn aikana Kreikassa ja Romaniassa.

Silmälääkärin vastaanottomaksuun verrattuna hyvin edullisiksi hinnoiteltuja itsehoitopakkauksia ei kuitenkaan ole tarkoitettu suoraan korvaamaan polikliinisiä toimenpiteitä, vaan itsepaikkauksen jälkeen tulee aina hakeutua mahdollisimman nopeasti terveydenhuollon ammattilaisen hoitoon.

Myös hampaiden itsepaikkaus on väliaikainen hätäpaikkaus. Mönjää voi laittaa esimerkiksi paikan irtoamisesta aiheutuneeseen aukkoon.

Viranomaiset valmistelevat vielä marraskuussa hyväksyttäväksi minimivaatimusta terveydenhoitajan tarkastuksesta itsehoitotoimenpiteen hyväksymiseksi Kela-korvauksen perusteeksi. Pakkauksen käyttö ei voi tuoda tai kasvattaa sen käyttäjän invaliditeettiprosenttia, vaan tästä asiasta päättää valmistelussa olevan ehdotuksen mukaan vakuutuslääkäri.

Hampaiden itsepaikkaamisen oikeustilaa pohditaan, kun nykyinen itsehoitovalmistelu on saatettu loppuun.

Vain yksi silmä kerrallaan

Viranomaisten vaatimuksesta yhden silmän käsittelyyn tarkoitettuja pakkauksia saa myydä vain yhden kerrallaan itsehoitoon. Kulttuurivihkojen tietojen mukaan määräyksen antoa edelsi voimakas poliittinen ohjaus asiasta vastaavalta ministeriltä talouspoliittisen ministerivaliokunnan keskustelujen jälkeen. Suomeen ei haluttu sokeiden laumoja, jottei maksettavien korvausten määrä nousisi.

Yhdellä silmällä saavutettava näkökyky riittää viranomaisluokituksissa useimpiin ammatteihin kuten toimistotehtäviin, tasaisilla pinnoilla suoritettaviin töihin ja myös toimittajaksi tai valokuvaajaksi hakeutumiseen. Tämänkään vuoksi silmäpoliklinikoiden karsinnasta ei ole käyty juurikaan keskustelua julkisuudessa.

Silmänpaikkauspaketeista ei odoteta suurta menestystä teollisuusmaiden markkinoilla Suomea ja itäistä Eurooppaa lukuun ottamatta, mutta paketit kehittänyt yritys on tiedottanut kartoittavansa markkinaa myös Espanjassa ja Portugalissa.

Paketin kliiniset testit tehtiin Sambiassa, ja paketin kehittämistä on tuettu innovatiivisen teknologiakehityksen mahdollistavista valtion rahastoista.

Esteettistä haittaa ei muodostu

Silmänpaikkauspaketti sisältää teräväreunaisen lusikan ja yhden lasisilmän. Valmistajan mukaan pakkauksen käytöstä ei jää esteettistä haittaa, mutta silmäproteesi tulisi korvata mahdollisuuksien mukaan varsinaisella polikliinisellä valmisteella.

”Lääkärien on hyvä pitää silmät auki uudelle”, Mediuutiset-lehden pääkirjoituksessa muistutettiin 1.9.2017. Viranomaisluokitusten mukaan lääkärinvastaanoton pitäminen voi osin edellyttää normaalia värinäköä ja stereonäkökykyä eli kahden silmän virheetöntä yhteistoimintaa.

Mediuutisten pääkirjoituksessa huomautettiin myös, että ”[t]erveydenhuollon teknologiassa virheet voivat olla todella dramaattisia, eri luokkaa kuin monella muulla alalla”.

ILMOITUS