Samalla kun Turisti Aikataulujen tilaajat saivat uusimman Talvituristin, he saivat myös epämieluisamman viestin. Turistin kannesta sekä aikataulutoimittaja Kari Juntusen allekirjoittamasta kirjeestä selviää, että vuodesta 1891 saakka ilmestynyt julkaisu lakkaa ilmestymästä. Sen aikataulut ovat voimasssa 5.6.2011 asti, joten 120 vuotta ennättää tulla täyteen.

Julkaisuun on koottu koko Suomen junien, linja-autojen, laivojen ja lentokoneiden aikataulut, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten kaupunkien paikallisbusseja. Nimenä on ollut Turisti 1891–1907, Aikataulut 1907–1910, Turisti 1910–1930, Suomen Kulkuneuvot 1930–2002 ja Turisti Aikataulut 2003–2011. Julkaisu on ilmestynyt viime aikoina kolmesti vuodessa. Julkaisijana oli alkujaan Suomen Matkailijayhdistys, myöhemmältä nimeltään Suomen Matkailuliitto. Vuonna 1999 sen julkaisutoiminta myytiin Oy Edita Ab:lle, joka julkaisi Turistia siitä alkaen, kunnes päätti lakkauttaa julkaisun. 

Lakkautuspäätös johtuu Juntusen mukaan internetin maksuttomista tietolähteistä, jotka ovat vieneet maksulliselta painotuotteelta riittävän kysynnän. Aikataulujen haussa palvelevat VR:n sekä Matkahuollon internetsivut.

VR:llä on edelleen painetut kauko- ja lähiliikenteen aikatauluvihkot, mutta linja-autoliikenteestä ei tämän jälkeen ole saatavissa painettua koostetta, jossa olisi koko maan kaikkien linja-autoyhtiöiden aikataulut. 

Viimeinen Turisti on haluttu tehdä tietomäärältään ja -laadultaan kaikkien aikojen parhaaksi. Siihen on lisätty kaukoliikennevuoroja, joita aiemmin ei ole julkaistu niiden marginaalisuuden ja niissä usein tapahtuvien muutosten vuoksi.

Turistista on tehty historiikki sen täyttäessä sata vuotta. Heikki Immelin ja Kari Juntusen teos Piletti Pietariin – Suomen kulkuneuvojen 100-vuotistaipaleelta on loppuunmyyty.

ILMOITUS