Maailmanvallan puuttuessa maapallon valtiot ja valtioiden yhdessä muodostamat liittoumat kokoontuvat silloin tällöin kokouksiin poliittisten ja taloudellisten kysymysten merkeissä. 

Teollinen kapitalismi ja pääomakasautuminen loihtii taikurina uusia ja uusia riistohenkiä bisneksen ja tavaratuotannon kiihdyttämiseksi. Tämä kääntyy lopuksi teollista kapitalismia vastaan. 

Kapitalismi synnyttää siinä "omat haudankaivajansa". 

Feodalismin, porvariston ja teollisen kapitalismin tie päättyy taloussotiin ja muihin itse aiheutettuihin taloudellisiin ja poliittisiin umpikujiin.     

Kansallisvaltiot ja valtioliitot tuhoutuvat kappaleiksi liberalistisen teollisen kapitalismin omien iskujen voimalla. 

Pahasti velkaantuneiden valtioiden lukumäärä kasvaa. Suomessa kuvitellaan kuitenkin vieläkin, että Kreikka maksaa tälle valtiolle velkansa 2070-luvulla (yle.fi 21.6.2018).

*

Muutaman tavaroita konteissa kuljettavien rahtilaivan moottoripäästöt ovat yhtä suuret kuin koko maapallon autojen päästöt yhteensä. 

Mutta vaikka menneisyydestä ja tulevaisuudesta ei voi tietää koskaan mitään, niistä voi kuitenkin tehdä lukemattomia erilaisia sepitelmiä. 

Eräs huomion arvoinen tulevaisuussepitelmä sisältyy Jari Ehrnroothin kolumniin "Hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän" (yle.fi 11.6.2018).

Omasta mielestäni tuon kolumnin sosiaalipoliittiset ja yhteiskunnalliset näkökulmat ennakoivat myös perinteisen kansallisvaltion päättymistä.  

*

Moderni maahanmuuttofasismi saa koko ajan uusia muotoja. Omien kansalaisten turvallisuudesta vastaavat USA:n viranomaiset ovat ottaneet viimeksi pakolaisilta vanhemmilta säilöön 2 000 lasta (suljettuihin laitoksiin ja sijaiskoteihin) (yle.fi 16.6.2018).

Tuo politiikka on synnyttänyt kaikkialla kansainvälistä paheksuntaa. 

*

Metsän avohakkuu kaatoi myös lehtopöllön pesäpuun ja jättivät lehtopöllön pörröiset poikaset maahan BIRD LIFEN ihmeteltäväksi, Välimerellä kansainvälinen avustusalus ei saanut lupaa rantautua Italiaan eikä Ranskaan, vaikka aluksella oli useita raskaita naisia ja unelma uudesta uljaasta turvallisesta digiyhteiskunnasta on murentunut, kun datavarkaat onnistuvat huomaamatta kaappaamaan liikemiesten sähköpostien kautta pankkien tileiltä miljoonia euroja (yle.fi 12.-13.6.2018).

Kapitalistinen yhteiskunta ja kurjistunut luonto hyökkää järjestelmän omatekoisena hirviönä tämän kaiken päälle.     

 

Eksistentialistit ovat pyrkineet 1960-luvulta lähtien irtaantumaan nationalistisen valtiovallan suosiman "suosikkikansakunnan kattovallasta". 

"Kansalliset vähemmistöt" ovat ryhtyneet irtaantumaan nationalistisen kattovallan alaisuudesta (esimerkiksi Katalonia Espanjassa ja Venito Italiassa). Hegelin alkuperäinen valtionationalismi "kirvelee" nykyisin esimerkiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien valtapeleissä. 

Kansallisvaltio hirttää nyt itse itseään kansainvälisen teollisen kapitalismin (pääoma) ja kiihtyvien taloussotien olosuhteissa samanaikaisesti nationalistisen vallankäytön ala- ja yläsivustoilla.     

Samaan aikaan ilmastonmuutos ja ympäristökriisi iskee hirviönä velkaantuvia kansallisvaltioita ja siitä aiheutuu kansallisvaltioissa vieraantumista ja rasismia. 

Ihmisestä on tullut peto ihmiselle.    

*

Lentomelusta ja militarismikoulutuksesta riisutulla Kauhavalla vallitsee keskustalainen miesvalta. 

*

Käsite yksityisyys ja eksistentialistinen itselleen oleminen ovat maatalousvaltaisella kartanoiden Kauhavalla tuntematon seikka. 

Se yksityisyyteen vetäytyminen, mikä vallitsee maatalousvaltaisella maaseutuelämään sekä metsään eristäytyvässä "kartanossa", on kokonaan oma lukunsa. Siinä sulkeudutaan omaan maatilaan kuin omaan linnoitukseen, jossa ei kaivata eikä tarvita muita eli "ulkopuolisia". 

"Me emme tarvi muita" -romantiikka on omahyväisintä "yksityisyyttä". Sen suurin vihollinen on teollinen yhteiskunta ja "kaupunkikulttuuri ilman rajoja".      

*

Tämä aikakausi vaatii ihmistä suuntaamaan uudella tavalla energiansa. 

Ja tämä aikakausi vaatii ihmiseltä suuria uhrauksia maapallon elollisen luonnon hyvinvoinnin hyväksi.

*

Kirjoitin vuonna 2010 omakustanteen "Uusfuturismin manifesti" (Turun kuva -sarjaa) vastavetona nykyiselle "kaikessa nykertelemiselle".  Kyse on ravistelusta ja utopistisesta aloituspamauksesta (vrt. Turussa kirjoittamani omakustanne "Tsersissien saari").

"Uusfuturismin manifestissani" korkeisiin kerrostalotorneihin sisältyvän uuden elämäntavan ansiosta kokonaisen kaupungin väestö mahtuu siinä muutamaan torniin ja samalla säästyisi kaikkialla laajat alueet elollisen luonnon hyväksi.  

*

Maaseutu- ja maatalousvaltainen yhteiskuntarakenne on monelle tavalla iso ongelma. Ihminen on kahminut luontoa ja luonnonvaroja suuhunsa miten häntä huvittaa, se pitää pysäyttää.

Kaiken valtaaminen ihmisen hyväksi pitää lopettaa välittömästi. 

Syrjäkylien ja kulmakuntien ihmisvaltausristiretki täytyy katkaista. 

Ihmisen toiminta ja rakentaminen täytyy keskittää yksinomaan taajamiin. Niitä tiivistämällä ja korkeita tornitaloja rakentamalla säästyy myös esimerkiksi ravinnontuotantoon tarvittavia peltoalueita (Esimerkiksi Saksassa hajarakentaminen on kielletty ja rakentaminen on keskitetty taajamiin). 

Maa- ja karjatalouden harjoittaminen keskellä asuttua taajamaa pitää kieltää.  

Suomalaisen suosima kesämökkirakentaminen täytyy myös kieltää. Juhannusryyppyretkien jokavuotiset autoletkat täytyy katkaista heti pieniksi pätkiksi. 

Suoalueiden turpeeksi raivaaminen ja metsien avohakkuut tulee kieltää kokonaan. Nykyinen tuulivoimarakentaminen on luonnon hyvinvoinnin vastaista.  

Luonnon täytyy antaa palata takaisin sille uralle, johon se on luonnostaan suuntautunut miljoonia vuosia.

Taivutetaan ihminen ja eläkään luonto!     

*

Keskustapuolueen markkinoima nationalistinen alkiolaisuus on patavanhoillista ihmisen oman intressin voimistamista.

"Nuorison alkiolainen sivistäminen" merkitsee oman yksilöllisen minän tukahduttamista valtiovallan hyväksi sekä nationalismiorjuuteen kasvattamista. 

Maatalousvaltaisella Kauhavalla tämä näkyy myös esimerkiksi siinä, että nuorille on rakennettu myös valtava kilpaurheilualue ja keskustan nuorisotalolla (NS) on jatkuvasti orjamoraalikasvatuksellista toimintaa.

Eksistentialistisesta vapaudesta "itselleen olemiseen" Kauhavan keskustapuoluehenkiset nuoret eivät tiedä mitään. 

*

Musta Pörri-kissamme herää ikivanhan "sisäisen kellonsa mukaan" joka yö saalistamaan. 

Pörri on yöllä piilossa jonkun nurkan takana ja syöksyilee vauhdilla huoneen poikki vaikkei täällä ole edes yhtään hiirtä. 

Siis evoluutio hoitaa kaiken, ihminen ei voi puuttua mitenkään luonnon ikivanhaan prosessiin. Mutta luonto voi napata suuhunsa ihmislajinkin. 

Rooman paavikin on huolestunut ihmiskunnan tulevaisuudesta (yle.fi 9.6.2018). 

Turha kuitenkaan tuntea huolta luonnonsuojelusta tai vihreydestä, sillä luonto korjaa itse itsensä suuntaa. 

*

Esimerkiksi entisen Aral-järven alueen istuttaminen puilla on pelkkää "suojelupuuhastelua". Luonto hallitsee kaikessa elämämme mutta ihminen ei voi hallita koskaan luontoa. 

Uusnationalistinen villitys kuumenee eri puolilla maapalloa kunnes koko "hegeliläinen kansakuntaharhaoppi" romahtaa kasaan. 

Kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen on onneksi jatkuvassa nousuliikkeessä. 

Maailmantalous (kansainvälinen rahavalta) nujertaa omalla painollaan nykyisen sairaan valtiorakenteen.

*

Panteistinen eteläpohjalaisuus jättää koko ajan jälkeensä uusi merkkejä. Nyt täällä lauletaan Siionin virsiä joka välissä. 

Ensin laulettiin IBA-alueeksi kaavaillulla alueella, seuraavaksi taidegalleriassa ja nyt Lapuan tuomikirkkoseurakunta järjestää myös virsiristeilyjä Lapuanjoessa.  

Vanhaa Kauhavaa ei löydä mistään koska lakeuden maatalousvaltaisessa kartanokulttuurissa on tapana lyödä lyttyyn (Kosolanmäen ulkoilmamuseota lukuun ottamatta) kaikki vanha ja rakentaa sen tilalle aivan uutta. 

*

1950-luvulla rakennettu Kauhavan rapattu kunnantalo on jo purettu ja kuntaorgaanin nykyinen toimitila (entinen Yrittäjäopisto) saattaa tulle seuraavaksi puretuksi (Kauhavan kaupungintalolla todettu mahdollisia mikrobivaurioita, Aviisi 7.6.2018). 

Nykyajan elinympäristö on meluisampi kuin koskaan. 

Kauhavan LSK:n uusien sotilassuihkukoneiden melutaso ylitti jatkuvasti sallitut melutasot. Lentomelusta ei aiheutunut ainoastaan kuulovammoja vaan myös jatkuva infarkivaara.

Lentokonemelu 1929-2014 tarttui Kauhavan paikallisen väestön sisimpään niin täydellisesti, ettei Kauhavalla voi olla huolimatta huomaamatta paikallista "melu- ja pörräyskaipuuta". Tämän voi havaita mörisevien isojen ruohonleikkuukoneiden käytöstä lähtien. 

*

Kauhavalaiset ovat oppineet "liikkumaan oikein" ilman liikennemerkkejä. Liikkumaan sitä ainutta mahdollista "oikaa reittiä" pitkin (törmäämättä koskaan toisiinsa). 

Amerikanrauta sisältyy eteläpohjalaiseen sielunmaisemaan (sen taustalla on seudun siirtolaisuus).

Eteläpohjalaiset miehet elävät vanhojen miesvaltaisten kulttuuristen myyttien mukaan kasvattamalla pitkän tuuhean parran. 

*

Kun "ulkopuolisia vierastavaa" lakeuden kansaa lähtee omilla matkailuperävaunulla kaukomaille he ilahtuvat eniten tavatessaan matkallaan muita kauhavalaisia. 

Kauhavalle palattuaan he lukevat hartaasti tuntikaupalla Komiat-lehteä ja haikailevat Seinäjoen tangomarkkinoista. 

Vaikka keskellä patriarkaalisinta Suomea naisvoimin veistetty kepuhenkinen paikallislehti Komiat on regionalistinen "kikkelitön kusetuskoine" ja vaikkei tangomusiikki ole enää muodissa muualla Suomessa.

*

Nyt tukkaa revitään jo Suomen eduskunnassakin. Sama suuntaus tulee jatkumaan vielä pitkään. 

Suomen suurkuntauudistusta, sotea ja maakuntauudistusta on viety eteenpäin poliittisen ja taloudellisen kädenväännön voimalla pohtimatta samaan aikaan sitä miten tuo uudistus toteutuu maankäytön muutoksina. 

Perinteinen maaseututaajaman rakenne on tuhoutunut jo kauan sitten. Esimerkiksi Kanta-Kauhavan keskustaan on rakennettu joen suuntaan nähden poikittain kymmenisen kilometriä pitkä meluavien sotilassuihkukoneiden kiitorata sekä joen suuntaan nähden  (nauhataajama) poikittaisia omatotitaloja.

Kirjoitin tästä syystä uuden Suur-Kauhavan keskustavaltaiselle valtuustolle seuraavan kuntalaisaloitteen, vaikka kunnan johtava hallintoviranomainen neuvoi minua kymmenisen vuotta sitten, että "täällä ei ole tapana tehdä valtuustoaloitteita, älä tee valtuustoaloitetta koska se lisää byrokratiaa":

 

"Tässä tekemäni aloite täydennettynä kiitoradalla. 

ALOITE 

Kauhava 7.6.2018

 

KAUHAVAN KUNNANVALTUUSTOLLE 

(KUNTALAIN 28 §:N MUKAINEN ALOITE) 

 

Teen tällä kirjoituksellani Kauhavan nykyisen suurkunnan jäsenenä kuntalain 28 §:n mukaisen kuntalaisaloitteen. Aloitteeni liittyy koko Kauhavan suurkunnan alutta koskevan yleiskaavan ("maankäytön yleissuunnitelman") laadintaa. 

Suur-Kauhavan yleiskaava tulee laatia Suomen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.    

*

Niin sanotun "maankäytön suunnittelun" taustalla on aina joku käsitys yhteiskunnasta.  

Eli käsitys siitä, mitä yhteiskunta on nyt ja mihin suuntaan yhteiskunta mahdollisesti muuttuu tulevaisuudessa.

*

Tämänhetkistä yhteiskunnallista tilaa (kansainvälisellä ja kansallisella tasolla) kuvaavat eniten seuraavat seikat:

-huoli maapallon luonnon ja ympäristön tilan pahenemisesta (ympäristökriisi, ilmastonmuutos, väestönräjähdys jne.)

-huoli sota- ja ympäristöpakolaisuudesta 

-huoli sosiaalivaltion kriisistä sekä valtioiden kansainvälisen velan kasvusta 

-epävarmuustekijöiden lisääntyminen (luonto ja yhteiskunta)

*

Käsitys yhteiskunnasta ja maankäytön suunnittelusta on vaihdellut aina eri aikoina. Aluesuunnittelun kohdalla on puhuttu tuolloin suunnittelun sukupolvista. 

Suunnitteluun on vaikuttanut Suomessa yhtenä tekijänä eduskunnan 1931 ja 1959 säätämät kansalliset lait (kaavoitus ja rakentaminen). 

Niillä maankäytön suunnittelu kytkettiin tiiviisti kaikkeen muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

*

Uuden suunnittelusukupolven ilmestyminen on merkki siitä, että yhteiskunnassa sekä alueiden suunnittelussa on tapahtunut muutos ja uudistuminen. 

Uuden yhteiskunnallisen toiminnan ja sen mukaan toteutetun uuden maankäytön tulee muodostaa vuorovaikutteinen kokonaisuus. 

Yhteiskuntaa ei voi uudistaa pelkästään yleiseen rakenneuudistukseen tähtäävän valtapolitiikan pohjalta eikä pelkän alueita koskevan maankäytön pohjalta. Uudistuksen yhteydessä tulee tarkastella molempia seikkoja samanaikaisesti.

*

Esimerkiksi 1927–1929 valtion toimesta toteutetun LSK:n kiitorata halkaisee nyt uuden  suurkunnan. Siitä aiheutuu samalla haittaa (melu- sekä päästö- ja terveyshaitat siviiliväestölle) Kanta-Kauhavan keskustan lisäksi koko uudelle suurkunnalle (uudet asuntoalueet jne.).  

*

Tässä kokonaisuudessa on loppujen lopuksi kyse filosofisesta pohdinnasta. 

Kyseinen kysymys edellyttää yhteiskunnallista keskustelua eri vaikuttajaosapuolten kesken, unohtamatta väestöä ja asukkaita.    

Positivistiset ennusteet ja matemaattinen mitoitus ei merkitse siinä mitään. 

*

Kauhavan uusi suurkunta on muodostettu 2009 kytkemällä yhteen entiset Kauhavan, Ylihärmän, Alahärmän ja Kortesjärven kunnat. Uuden suurkunnan hallinto on organisoitu jakamalla kunnan hallinto-orgaani neljään osaan ja sijoittamalla kokonaishallinnon osa-alueita neljään entiseen kuntaan. 

Tästä uudesta järjestelystä aiheutuu kuntaorgaanin ja kuntalaisten kannalta monia ongelmia, suuri niistä on saavutettavuuden heikkeneminen (ylipitkät ja -kalliit välimatkat ja liikkumisen lisääntyminen). 

Liikkumisen kasvu (autoilu ja tavarankuljetus) aiheuttaa ympäristöongelmia ja johtaa maapallon luonnon tilan kurjistumiseen. Toiseksi se johtaa myös eriarvoisuuteen väestön keskuudessa.      

Liikkuminen muodostaa yhden elementin yhteiskunnan ja yleiskaavallisen maankäytön suunnittelun kohdalla. 

Muihin tarkasteluihin kuuluu esimerkiksi työnteko ja asuminen.  

Työnteon kohdalla tulee esiin kunnan taloudellisen rakenteen uudistamisen tarve (vrt. Seinäjoen historia). 

*   

Monet nykyongelmat hoituisivat helpommin jos uudelle liitoskunnalle tehtäisiin yksi uusi suurkunta-pääkeskus. 

Suurkunnan maantieteellinen keskipiste on Pääjärven kohdalla ja kyseisen alueen läpi kulkee myös rautatie, mikä "kaukoyhdistää ympäristöystävällisesti" suurkunnan muuhun maailmaan. 

Pääjärven kohdalle tulisi muodostaa suurkunnan asemakeskus (juna- ja linja-autoliikenne, vrt. Seinäjoen asemakeskus). 

Liikenne Pääjärven alueelle tulisi säteittäin entisten pienkuntien suunnista ja Pääjärven alueella kyseinen maan tason liikkuminen kääntyisi nousuksi kerrostaloina.    

Kauhavan suurkunnasta kasvaisi tämän uudistuksen myötä tehokkaasti kilpaileva kunta myös esimerkiksi Seinäjoen kanssa.  

Jukka Paaso

arkkitehti

Roihankuja 13 c 19 

Kauhava"

*

Kaikki on ollut tässä maailmassa aina kansainvälistä. Yksikään kansa ei ole keksinyt itse yhtään mitään. On erehdys kuvitella, että esimerkiksi "pohjalaistalo" olisi pohjalaisten itse keksimä, kaiken lisäksi nuo talot ovat rannikon ruotsalaisten työporukoiden rakentamia. Eikä "talonpoika" ole vähäkään alkuvoimaisempi tai parempi kuin "aatelinen".

Kirjoitin tästä syytä 12.6.2018 seuraavan mielipidekirjoituksen Ilkkaan:

 

"JUSSIPAIDAN ALKUPERÄ 

Mikään asia tai ilmiö ei pysy aina samana. Kaikki tapahtuu jatkuvassa muutostilassa. 

Puhe "ikuisista kaikille yhteisistä totuuksista" on utopia.   

Maskuliinisen Jussipaidan tämän päivän kulttuurinen merkitys tunnetaan hyvin. Se liittyy maatalousvaltaiseen eteläpohjalais-regionalistiseen identiteettiin. 

Sen tausta liittyy nykyajan käsityksiin Ruotsin yhdestä sisällissodasta (1500-luvun talonpoikakapina, täällä ns. "nuijasota" aateliston ja talonpoikain välillä). 

Mutta mihin Jussipaidan alkuperäinen merkitys liittyy?  

Vanhin suomenkielinen teksti on kirjoitettu tuohirullaan Venäjällä, se on löytynyt Novgorodin uusimpien arkeologisten kaivausten yhteydessä. Tuon muinaisen tuohirullatekstin merkitys (sisältö, asiayhteys) on kuitenkin arvoitus.  

Jussipaidan alkuperää pohtiessa ensimmäiseksi tulee mieleen puukolla puuhun veistetty, "kulmikkaaksi tehty antiikin salmiakkinauha". Siinä Jussipaidan suoralinjaisin vedoin tehty rivi esittää antiikin linnunmunariviä ("kaarien täyttämää munasauvaa"). 

Jos Jussipaidan muodossa on  kyse kreikkalaisesta "munasauvasta", se liittyy antiikin kulttuurin ja mytologian hedelmällisyysmyyttiin. 

Keskiajan jälkeenkin kuviteltiin pitkään, että ihminen saa alkunsa ihmisen hahmoisena miehen spermasta. 

Naissukupuolella jo muinoin sivurooli. Nykyisin tämän jäljet näkyvät miesten ja naisten välisissä palkkaeroissa. 

Marja-Liisa niemi-Mattilan kirja "Jumalainen mies, Kreikan mytologian miesarkkityypit ja nykymies (2008). 

Me elämme nykyaikanakin antiikin aikaisia perusteemoja."   

*

Alkuperäiset pohjalaistalot rakensi rannikon ruotsalaiset työporukat, ei lakeuden talonpojat. Lakeuden jussipaitaiset fooninkimiehet eivät voineet tietää mitään esimerkiksi antiikin munasauvasta eikä hammasrivistä. 

Nuo "häjyherrat" uskovat vieläkin vain omaan nerouteensa ja suuruuteensa. Se pohjautuu väärinkäsityksiin.   

*

Myytteihin liittyvä Jussipaidan alkuperäkin todistaa siitä, että ihminen ei ole "tietävä olento". Ihminen ei pysty muuta kuin kuvittelemaan. 

Ja "Hiljaiset ovat suurin ongelma" lakeudellakin (erotettu Kauhavan vastaanottokeskuksen johtaja Ilkka Peura Lapuan kristillisen opiston naistenpäivän aaton juhlassa, Ilkan nettiuutinen "(vain sanomalehden) tilaajille, 8.3.2016".

*

Samaan aikaan kun Paavo Väyrynen pirstaloi uudella puolueeellaan keskustapuoluetta, Kauhavan  (pakolaiskeskuksessa) syödään pakolaisten oman ruokakulttuurin vastaisesti LSK-ruokahuoltofirman "läskisoppaa kaikille". Tärkeintä on, että kaiken pääasia toteutuu. 

*

Kun Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä tapahtui ydinaseisiin liittyvää jännityksen kasvua, koko maailma toivoi molempien osapuolten rauhanomaista tapaamista. Mutta heti sen jälkeen, kun kyseisten maiden johtajat tapasivat, osa maailman mediasta hyökkäsi heitä vastaan. Syy tähän oli tuon median mukaan se, että USA:n presidentti oli esimerkiksi luvannut lopettaa yksipuolisesti Etelä-Korean ja USA:n sekä heidän liittolaistensa sotaharjoitukset. 

Pitäisikö tämä tulkita siten, että kun rauhaa pyritään solmimaan, pitää samanaikaisesti viljellä paikallista epäluulon ja vihan ilmapiiriä?  

*

Kun kävin Kanta-Kauhavan keskustassa pissalla pienellä puistokaistalla puun takana, havaitsin että puun taakse ilmestyi auto. Asetuin siksi puun takana sellaiseen uuteen asentoon, ettei autossa istunut ihminen voinut seurata pissaamistani. Tuolloin auto ajoi puun takana usean kerran sellaiseen uuteen paikkaan, jossa kuljettaja voisi seurata pissaamistani.

Kun ajoin polkupyörällä pitkin erästä keskustan katuun tehtyä jyrkkää mutkaa, havaitsin että minun täytyy ajaa oikealla puolellani olleeseen "puskaan" väistääkseni äkkiä vastaantullutta autoa. 

Kun poistin myöhemmin näkyvyyden parantamiseksi saksilla osantuosta "puskasta" (pensaiden latvaoksat roikkuivat asvaltoidun tiealueen päällä), havaitsin että läheisessä naapurustossa katsottiin minua vihaisesti.    

Nämä kaksi esimerkkiä todistavat siitä, kuinka asukkaat saattavat "uinahtaa vanhaan todellisuuteen" ymmärtämättä virallisia määräyksiä sekä muutoksen ja uudistamisen merkitystä. 

*

Pienen paikallisyhteisön kulttuuri voi saada hyvin erikoisia muotoja. Siinä yhteisö oppii toimimaan "oikealla tavalla" ilman virallisia ohjeita ja määräyksiä. Siinä yhteisö "tietää ainoat oikeat kulku- ja kutupaikat" (paikalliskulttuurin "kirjoittamattomaan sääntöön" perustuva käyttäytyminen).   

Järjestäytynyt yhteiskunta ei voi toimia myöskään jos "lipsumista" tapahtuu joka suunnalla. 

Olen tulkinnut kaikki tämän tyyppiset ilmiöt paikan maatalousvaltaisesta kulttuurista johtuvaksi. 

Kirjoitin tästä syytä Suur-Kauhavan kunnanvaltuustolle myös seuraavan kuntalaisaloitteen: 

 

"Kauhavalla 15.6.2018

KAUHAVAN KUNNANVALTUUSTOLLE

(KUNTALAIN 28 §:N MUKAINEN ALOITE)

 

Yhteiskunta on ollut aina jatkuvassa muutostilassa. Yleisen muutoksen jäljet ovat jääneet samalla kunkin ajanjakson arkkitehtuuriin ja aluerakenteeseen. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen alettiin puhua "funktionalismista". Tuolla sanalla viitattiin uudenlaiseen arkkitehtuuriin ja aluesuunnitteluun. "Funkkiksen" mukainen suunnittelu perustui erilaisten päätoimintojen tarkasteluun. Aluesuunnittelun kohdalla ne olivat työnteko, asuminen, palvelut sekä liikenne ja vapaa-aika (virkistys). 

ATK:n yleistymisen myötä viimeksi on alettu puhumaan DIGITAALIYHTEISKUNNASTA, mutta samassa yhteydessä ei ole käyty keskutelua siitä mitä tuo muutos merkitsee aluerakenteen muutoksen kohdalla. 

Korvataanko esimerkiksi setelien käyttö kokonaan digitaalisella järjestelmällä? Väheneekö ihmispalvelu? Miten liikenne sujuu digitaalisilla robottiautoilla? Onko ajatus digiyhteiskunnasta pelkkä utopia?     

*

Kun ihmisten muodostama taaja-asutus elää ja kasvaa, taajama muuttuu esimerkiksi uuden asuinaluerakentamisen johdosta. 

Kun toisenlaisiksi vaihtuneita funktioita on monia kyseisellä alueella, tulee ryhtyä taajaman kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Tuolloin suunnittelun kohteena on oltava esimerkiksi koko taajaman liikenneverkko ja -merkit. 

*

Kunnat kilpailevat nykyisin keskenään uusista hyvistä veronmaksajista. Kauhavalla on toimittu tässä suhteessa perinteisellä tavalla kaavoittamalla uusi loistelias asuntoalue (Lauttaranta). Mutta perusteellisemman uudistuksen tulee koskea koko Kanta-Kauhavan taajamaa.  

Kauhavan keskustaan on syntynyt myös aivan uusia funktioita. Eräs niistä on pakolaiskekus. Sen taustalla on käynnissä oleva kansainvälinen muutos.

Taajaman kehittämisellä tähdätään asukkaiden olosuhteiden parantamiseen. Mutta jos uudistustarkastelun kohteena on painokkaasti myös luonnon hyvinvointi, uudistamista täytyy toteuttaa eri tavalla. 

*

Kauhavankin taajaman uudistamiseen tähtäävä suunnittelu voi aiheuttaa kuitenkin taajaman väestön keskuudessa vastareaktion (pyrkimyksen vastustaa uudistamista). 

Viimeksi mainitun seikan (kulttuurisen ilmiön) tausta (alkuperä) voi olla esimerkiksi paikan maatalouskulttuurivaltaisuus. 

Siinä vanhojen tutuksi käyneiden toimintojen uudistamisen esittämistä saatetaan pitää joissakin piireissä suorastaan VIHAMIELISENÄ TEKONA. Tuolloin saatetaan "ulkopuolisille" lausahtaa, että "me emme tarvi muita" sekä lisäksi, että "ulkopuolisten uudistusehdotukset ovat meitä loukkaavia".

Tämän ilmiön taustalla on maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan sisältyvä "omaan kartanoon omalla porukalla sulkeutuminen".

*

Turussa paikallinen virkavalta ja puoluepoliittinen valtaeliitti omaksui 1976-1990 välisenä aikana niin kutsutun "joustavan menettelyn" ja esti siksi koko kuntaa koskevan uuden ("liukkautta" jarruttavan) yleiskaavan laatimisen, koska se koettiin valtaeliitin keskuudessa rajoittavana uhkatekijänä.        

Valtakunnallisen suurkuntauudistuksen, soten ja maakuntauudistuksen kohdalla aiheutettavaa aluerakenteen muutosta ei ole huomioitu jostakin syytä lainkaan.  

Lähiympäristön kohdalla uudistamisen tarve on itsestään selviä ja lähitaajaman uudistamisen toteuttaminen edellyttää monen eri toimintosektorin tarkastelua (ongelmien inventointi).

*

1. KUNTALAISTEN HALLINTOON OSALLISTUMINEN

Toimin Turun virassani (yleissuunnitteluarkkitehti) muutaman vuoden ajan (vuodesta 1999) Suomen ainoana kunnallisena osallistumisavustajana. Sain auttaa kuntalaisia kaikessa suunnitteluun ja hallintoon osallistumisessa mutta en virallisten valitusten tekemisessä.     

Kunta on kuntalaisten eikä kuntajohdon kunta. Kunnan asukkaiden täytyy voida osallistua ja vaikuttaa hallintoon myös vaalien välisenä aikana, siis kaiken aikaa. 

Mutta kun tein Kauhavalla kymmenisen vuotta sitten kuntalain mukaisen aloitteen (28 §) kunnan virkamies sanoi "älä tee aloitetta sillä se lisää byrokratiaa". 

2. LIIKENNE

Turussa on oma liikennesuunnitteluelin. Se harjoittaa jatkuvasti liikenteen uudistamiseen tähtäävää suunnittelua, ja siksi liikenneverkon liikennemerkkejäkin muutetaan jatkuvasti. 

Kanta-Kauhavan (entisen kirkonkylän) taajamarakenne on pohjautunut eteläpohjalaiseen perinteeseen. Siinä taajamasta on muodostunut jokea seuraava taajamanauha. Joen vieressä mutkittelevalla tiellä on saattanut olla pitkä nopeusrajoitussarja (liikennemerkit 80 - 60 - 50 - 40 - 60 jne.). Tuo sarja on näkynyt myös taajamauhan sisällä mutta monet uudet taajamat on muodostettu sijoittamalla taajaman reunoille yleisrajoitus 40 km/t (liikennemerkki). 

Keskustassa on yksi ainoa liikennevaloristeys. Seinäjoen suunnan läpikulkuliikenne takkuilee nykyisin pahasti koska vihreä valo on risteyksessä päällä vain pari sekuntia. 

Nämä pari esimerkkiä viittaavat myös siihen, että koko keskustan liikenneverkkoa ja likennemerkkijärjestelmää tulee tarkastella ja uudista jatkossa kokonaisvaltaisesti.   

3. MUITA TARKASTELUTASOJA, joihin tulisi ottaa jatkossa uusi asenne ja tavoite, ovat keskustan luonnonympäristö (varsinkin puiden kaataminen virallisen puunkaatolupamenettelyn pohjalta), esteettömyys sekä ns. "maahanmuuttajien kotouttaminen"." 

*

Maatalousvaltaisen Kauhavan hallinto ei ole ollut koskaan avointa ja läpinäkyvää. 

Ja omien suosiminen ja "ulkopuolisten" syrjiminen on Suomen valtion lainsäädännön vastaista. 

Keskustassa monta vaarallista tonttikatuakin pitäisi katkaista liikenneturvallisuuden takia kahteen osaan.  

Ja puhe "keskustasta" pitäisi kieltää vanhanaikaisena kokonaan. 

*

Porvoon valtiopäiville osallistui tuolloisen yhteiskunnan yhtenä säätynä myös papisto. 

Joku kirjoitti taas Ilkkaan kummallisesti yhteiskunnallisen aateliston ja lakeuden talonpoikain erosta. Kirjoitin siksi seuraavan vastineen Ilkkaan 15.6.2018

 

"(LYHYESTI) KREIVI?

Porvoon valtiopäiville kokoontuivat vuonna 1809 autonomian aikaiset säädyt aatelisto, porvaristo ja talonpojat. 

Kun olin teininuorena heinähommissa von Creutzin aatelissuvun Malmgårdin kartanon pelloilla, joku mies tuli kysymään: "haluatteko tavata kreivin?". 

Tämän tyyppistä ei tapahdu täällä, koska lakeus on ollut aina  maatalousvaltaista talonpoika-aluetta. 

Heidän kartanoillaan ei ole mitään tekemistä yhteiskunnallisen kartanokulttuurin kanssa.  

Ruotsin perinnöllisen kolmen kruunun valtaeliitin (kuningas Kustaa Vaasan kolme poikaa) kylkeen ei syntynyt täällä koskaan (etuoikeutettua verovapaata) aatelistoa. 

Nyt tätä lakeutta leimaa uusliberalistisen teollisen kapitalismin mukainen totaalinen yrittäjyys ja siihen liittyen ääretön joukko pikkufirmoja, tavaroita ja "massakulutuskoneita"."    

*

Ihmisenä oleminen ei liity järkiperäisyyteen. 

Jokainen kuvan jälki liittyy olemiseen. 

Kuvapuheella ilmaisemisen alkuperä liittyy enemmän "maalliseen uskoon" kuin järjen käyttöön.

*

Länsimainen kulttuuri on rakentanut maapalloa jo yli kaksi tuhatta vuotta järjen ja "tietämisen" pohjalta, mutta tuon kulttuurin taival on päättymässä. 

Modernin länsimaisen taiteen alkuperä liittyy länsimaisen kulttuurin järki- ja bisnespohjaisuuteen. "Modernin tietoteoksen" loppu lähestyy. 

Uskomista painottava aasialainen kulttuuri on nyt uutena valtakulttuurina taivaalle nouseva aurinko. Jokainen kuva on siinä "järkeilemistä, sanaa ja lukua" pyhempi. 

Tämä merkitsee samalla toisenlaista ihmisenä olemisen ymmärtämistä.     

Jokainen kuvan jälki liittyy olemiseen. Kuvapuheella ilmaisemisen alkuperä liittyy enemmän "maalliseen uskoon" kuin järjen käyttöön.

Katsoin Kauhavan lentokentän sivustalla takaviistoon ja näin, kuinka vitivalkoinen purjelentokone kiiti vauhdilla ohitseni täysin äänettömästi ja kiiti kohti lentokenttää ja laskeutui kauniisti kiitoradalle. Se herätti minussa vanhoja Lapinjärven kauden nuoruudenmuistoja. 

Puhdas ilmakehä on lintujen elämän pääelementti. Ihailin teininuorena yli kaiken joka tavalla ihmismieltä koskettavia lintuja ja rakensin lennokkeja ja liidokkeja, koska ihailin lintujen äänetöntä liikkumista ilmakehässä.

Jos ilmakehä saastuu ja ilmastomuutos etenee linnut kuolevat sukupuuttoon. Miksi ihmiset laittavat kuitenkin lentokoneista roikkumaan pommeja ja pudottavat ne ihmistenkin niskaan?    

Hiljaisuus ja rauha eivät kuitenkaan kelpaa kauhavalaisille.

*

Sodankäynnille sukua oleva urheilu paljastaa ihmislajin perimmäisen luonteen. 

Katsoin jalkapallon maailmanmestaruuskisoja ja ymmärsin, että nationalistinen itsekkyys on tullut viimeksi ääriasenteen. Ottelut päättyivät tilanteeseen 1-1, 0-1 tai 1-0. Ajat, jolloin tulos oli esimerkiksi 2-7, olivat ja menivät. 

Tuomareitakin uhkailtiin jatkuvasti hyvin vihaisina.  

*

Kauhavan ilmasotakoulun (LSK) ihmisaivoja repivä suihkukonemelu (MELU) aiheutti minulle niin suurta kärsimystä, että meidän oli pakko muuttaa kauas Kantolan syrjäkylään Renkolantielle. 

*

Kävin pitkästä aikaa "maaseutukaupunki Seinäjoella". Paikka pörrää nyt keskellä lakeutta kuumana kapitalismikoneena. 

Näin vihdoinkin kaiken sen missä tämä lakeuden regionalistinen maailma nyt menee. Pääoma (Das Kapital) on kasautumassa Seinäjoen CBD-alueella (CBD = central business district, liikekeskusta). Myös Karl Marx haluaisi tutustua käynnissä olevaan rahalle haisevaan seinäjokilaiseen bisnesmyllyyn. 

CBD-alueelle on rakennettu viimeksi mm. parkkitalo ja pari tornitaloa ja sama pääomakasautuminen purkautuu nyt myös monella muulla tavalla (Mehiläisenä jne.). 

Koko kyseinen alue on nyt "kuumimpana sote-hetkellä" yhtä rakennustyömaata. 

Tuon kaiken keskipisteenä on Ilkka yhtymän päärakennus. 

Huomasin unohtaneeni hetkessä koko nuorisosäätiösotkunkin.   

*

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 1996 keskustan liikenteen vaihekaavan. Siinä kaupungin itäpuolinen pääliikennevirta ohjattiin ns. "Sorsantietä" pitkin ruutukaavakeskustaan. Vihreät olisivat halunneet, että kyseinen liikenne olisi ohjattu ohikulkutielle. Tämä on tärkein selitys sille, miksi vihreät ja eräät muut tahot ovat jarruttanet jo yli kolmekymmentä vuotta Turun Kauppatorin uudistamista.    

Aloitin kyseisen torin ongelmien kartoittamisen ja suunnitteluperiaatteiden laadinnan 1987. Torin ensimmäinen varsinainen suunnittelija oli professori Antero Markelin. 

Nyt kesällä 2018 torilla suoritetaan arkeologisia kaivauksia ja muita esitoimenpiteitä. Turkuun on tulossa toriparkki ja uudistettu moderni tori, mutta torin vanha kiveys (pinta) säilytetään.   

*

Kirjoitin muutama vuosi sitten aiheesta "nationalistinen maahanmuuttofasismi". 

Nyt kyseinen kehitys on siinä vaiheessa, että se purkautuu jollakin dramaattisella tavalla. 

USA on erottanut siirtolaisten lapsia vanhemmistaan mutta perääntyi myöhemmin siinä, Unkari on puolestaan tekemässä turvapaikanhakijoiden auttamisesta rikollisuutta (yle 21.6.2018).

EU-johtaja Saksan Angela Merkel on nyt riidassa maahanmuuttoasioissa oman maansa hallituksensa sisällä. 

Saksan nykyisen hallituksen kaatuminen ei olisi mikään ihme sillä se pystytettiin vaikka "hallituksen suuret" olivat kokeneet hetkeä ennen vaalitappion. 

Saksankin puoluekenttä on nyt syvän kuilun edessä. 

Sekin on mahdollista, että EU:sta on kohta jäljellä enää muisto.

*

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy joutui luopumaan tehtävästään mutta Katalonian taistelu oman vähemmistökulttuurin puolesta jatkuu uusien "hiostajien" jääräpäisyyden takia. 

Rajoyn puolue syyllistyi räikeään korruptiiviseen toimintaan, siitä seurasi yhteensä 351 vuotta vankeutta (yle.fi 1.6.2018).       

ILMOITUS