Egon Fridellin Uuden ajan kulttuurihistoria I:ssä (1989, sivu 38) sanotaan:

"Täysin TAITEEN vertaisena on pidettävä FILOSOFIAA, joka, mikäli se on aitoa filosofiaa, kuuluu LUOVIIN toimintoihin. se on, kuten HEGEL on korostanut, jokaisen AIKAKAUDEN ITSETAJUNTAA ja tässä suunnattoman etäällä TIETEESTÄ, joka on vain yksityisseikkojen TIETOISUUTTA...historian päähaarana on FILOSOFIAN HISTORIA" (suurennokset JP).

Voin yhtyä tämän lainauksen alkuosaan, mutta lainauksen loppuosasta minulla on toisenlaisia käsityksiä. Tämä johtuu siitä, että minä en usko "tietoiseen ja hallittuun kokonaisuuteen" vaan korostan "jatkuvassa ihmisenä olemisen ahdistuksessa tapahtuvaa maailmassaolemisen vyöryä ja sattumaa" sekä hallitsemattomuutta ja yksilöllistä "itselleen olemista".

*

Filosofian luovuus huipentuu, kun se liittyy Sartren eksistentialistiseen vapausajatteluun ja yksilön "itselleen olemiseen". Kaikki muut nykyajan filosofiset suuntaukset ovat olleet vuorovaikutuksessa yhteisöllisten harhojen kanssa.

"Joukkoyhteisöllisen olemisen kuvitelma" on vapaan luovuuden kannalta pahasta. 

Sitoutua vastarinnatta kokonaiseen kansakuntaan, regionalismiin ja perhe- ja sukuyhteisöön merkitsee filosofisen luovuuden sammuttamista.    

Pitää pyrkiä näkemään joustavasti koko elefantti eikä jäädä tuijottamaan yhtä elefantin karvaa.

*

Tänä aikana pitää olla universaali ja monikulttuurisuutta korostava kansainvälinen ihminen. 

Samaan aikaan minä (JP) olen "itseni", en ole "osa yhtenäisyyteen suuntautuvaa ihmislaumaa". 

Jokaisen yksilön täytyy voida olla esimerkiksi työpaikan valtaorganisaatiossa ja yleensä yhteisössä ja avioliitossa sekä keskellä "omaa perhettä ja sukua" täydellisesti vapaa oma erityisyytensä "itselleen olemiseen". 

Yksikään perheen tai suvun jäsen ei saa alistua "työpaikan, perheen tai suvun yhteiseen moraaliin arvomaailmaan ja käskytykseen" koska se on keinotekoista "laumahenkisyyttä" ja loukkaa yksilön vapautta "itselleen olemiseen".   

*

Ranskalaisessa kulttuurissa yksityisyyden ja julkisen rajana käytetään ikkunassa säädettävää sälekaihdinta. Saksassa kyseisessä aukossa on valoa läpi päästävä valkoinen harsoverho. Suomessa tuo raja on täysin levällään ja auki. Tai se on koristeltu irstaalla marimekolla.

Tämän mukaisesti kun saksalainen nuorimies on iskenyt nuoren tytön opiskelijakämppäänsä hän saattaa pitää lattialla maaten koko yön kädestä sängyssä loikoilevaa tyttöä. Mutta suomalainen mies kömpii heti tytön kylkeen sänkyyn voidakseen naida naista. 

*  

Saksalaista kulttuuria leimaa HEGELIN perintönä järkiperäisyys ja kylmä suunnitelmallisuus. Hitlerin jälkeisen jälleenrakentamisen iskulause on ollut koko sodan jälkeisen ajan sana "Leistung" (suoritus). Siinä ydinperheen isä tulee töistä lopen uupuneena kotiin ja kehuu korttelikapakan kahden oluttuopin jälkeen perheelleen kuinka hän raatoi tänäänkin työpaikallaan täysillä.  

Mutta sisukkaimmat suomalaiset rakastavat eniten turhapuromaista velttoilua.

*

Saksalainen idealisti ja henkifilosofi HEGEL (joka opiskeli ensin teologiaa ja vasta sen jälkeen filosofiaa) vei aikoinaan järjen palvonnan niin pitkälle, että hän piti järkiperäisesti organisoimattomia kansoja toisarvoisina esihistoriallisina jäänteinä ja orjuutta erityisesti "neekereille" (mustaihoisille ihmisille) luonteenomaisena piirteenä. 

Hegel uskoi filosofiaa harrastavan ihmisen kykyyn tietää sekä kykyyn tehdä "järjen kyllästämässä maailmassa" järkeviä ratkaisuja sekä kykyyn hallita.

Hegelin ajatus "absoluuttisesta hengestä" on johtanut siihen, että kristityt ovat syyttäneet häntä panteismista (siinä jumala on kaikkeus). Hegelin mukaan valtio on "absoluuttisen hengen" tuotos

Valtio oli Hegelin mielestä maan päälle ilmestynyt jumalallinen hahmo (siis henki, katso G. W. F. Hegel, Järjen ääni, historianfilosofian luentojen johdanto, suomentanut Mauri Noro, 1978. sivut 7 ja 90). 

Mutta puheen "henki" pohjalla ei voi olla muutta kuin uskomus.   

Valkoisen miehen organisoima kansallisvaltio oli Hegelille kaikki kaikessa. Kansallisvaltio yhdistäisi hänestä parhaiten myös hajanaisen Saksan. 

Mutta Saksan kansaa eniten yhdistävä tekijä oli Hegelin aikana sen vihollinen Ranska.     

*

Hegelin historianfilosofian luentojen johdannossa (kts. suluissa mainitsemani lähdeteos, sivut 13-19) Hegel sanoo, että historian tarkastelutapoja on yleensä kolme: alkuperäinen historia (19, reflektoitu historia (2) ja filosofinen historia (3).    

Käsillä olevat ulkoiset tapahtumat he olivat siirtäneet henkisen mielteen valtakuntaan. Ulkoinen ilmiö käännettiin siinä sisäisen mielteen kielelle. Niinhän runoilijakin muokkaa – – (1). Hengen kehityksen yhteyteen asetetuksi. Sen esitys ei ole sidoksissa aikaan vaan sen henki murtaa nykyisyyden kahleet – – erilaisia muotoja (2). 

Yleinen tosiasia on kuitenkin, ettei historianfilosofia ole mitään muuta kuin historian ajattelevaa tarkastelua...Filosofian hyväksi voidaan päinvastoin lukea omat ajatukset, mitkä mietiskely tuottaa itsestään ottamatta huomioon sitä, mikä on (3).   

Tämän jälkeen Hegel sanoo sivulla 19:

Järki hallitsee maailmanhistoriaa. Ainoa ajatus, minkä filosofia tuottaa, on yksinkertainen järjen ajatus, että järki hallitsee maailmaa ja että siis maailmanhistoriankin tapahtumat ovat olleet järkeviä. Tämä vakaumus ja oivallus on yleisesti edellytys historialle sellaisenaan. Itse filosofiassa tämä ei ole mikään edellytys. 

Tämän lisäksi hän puhuu kyseisessä johdannossa historian yhteydessä mm. kaitselmuksesta ja intohimosta. 

*

Hegel ei ymmärtänyt 1800-luvun alussa, että maailmaa hallitsee teollisen kapitalismin aikana raha. Aivan siten kuin Karl Marx sanoi. 

Esimerkiksi juutalaiset ovat vanhaa kauppakansaa ja heidän valtapeleihinsä sisältyy rahaeliitin valta. Kataloniankaan päävihollinen ei ole Espanjan kattovalta (hallitus) vaan iso raha (Katalonian itsenäistymistä estävät pankit). 

Turun kulttuuripääkaupunkiprojekti johti säätiöjärjestelyn takia krapulaan. Samalla tavalla romuttaa demokraattisen yhteiskunnan perustan puolueiden rahoittamista edistävät säätiöjärjestelyt.     

*

Barcelona ja Katalonia liittyvät monella tavalla yhteen. 

Kyseinen nykyisin Espanjaan kuuluva seutu on syntynyt ja kasvanut monelta eri suunnalta tulleiden kulttuurivaikutteiden "sulattona". 

Katalonialaista kulttuuria pidetään nykyisin myös kansallisena. Heillä on espanjasta poikkeava oma kieli ja oma kansallislippu sekä oma ruokakulttuuri ja keittiö sekä yksilöllinen arkkitehtuuri sekä monia muita nykyisille katalonialaisille tyypillisiä erityispiirteitä.    

Pohjois-Katalonia on ulottunut vuoriston yli Ranskan puolelle. Ranskalainen kulttuuri on vaikuttanut samalla monella tavalla Katalonian historiaan. 

Kun havaitsee tuon kaiken jää ihmettelemään millä moraalilla ja oikeudella Espanjan kattovalta on alistanut Kataloniaa oman valtapelinsä nappulaksi, viimeksi Francon ajoista (vuodesta 1939) lähtien vuoteen 2017 jolloin Katalonia julistautui jälleen kerran itsenäiseksi. Nyt Espanjan määräämien virallisten vaalien vaalituloksen pohjalta.  

*

Taidemaalari kuvanveistäjä graafikko, keraamiikko sekä runoilija Pablo Picasso syntyi lokakuussa 1881 Espanjassa Malagassa ja kuoli 1973 Ranskassa. Hänen vanhempiensa perhe muutti Barcelonaan 1895. Picasso opiskeli ja työskenteli aluksi Barcelonassa.    

Picasso aloitti abstraktien töiden tekemisen noin vuoden 1900 paikkeilla. 

Picasso tunnetaan parhaiten ironisesti kubismiksi nimetyn taidesuuntauksen toteuttajana. Tuo suuntaus syntyi ennen ensimmäistä maailmansotaa. Picasson teosta Avignonin naiset (1906-1907) pidetään maailman ensimmäisenä kubistisena työnä. 

Kubismissa kuvataan esine yhden näkökulman sijasta monesta eri näkökulmasta käsin. Kun kohde (esimerkiksi joku henkilö) kuvataan moniselitteisenä yksiselitteisyyden sijasta, tämä merkitsee uutta maailmankuvaa. 

Taiteilija Picasso oli vanhojen kulttuuristen myyttien rikkoja ja uusien kulttuuristen myyttien luoja. Monet ovat kuitenkin nähneet Picasson (taiteilijayksilön ja hänen elämänsä) aivan muulta pohjalta. 

Arianna Stassinopoulos Huffingtonin kirjassa Picasso – nero ja paholainen (suomennos 1994) Picasso kuvataan syvien ristiriitojen ihmisenä. Kirjan keskeisenä aiheena on Picasson lukuisat naissuhteet. Picasson mukaan naisilla on taipumus muuttua "jumalattarista kynnysmatoiksi". 

Tämäkin viittaa uuden maailmankuvan läpimurtoon.

Kun "vanhassa maailmassa" uskottiin yhteen "kaikille yhteiseen totuuteen ja todellisuuteen" esimerkiksi muotokuva laadittiin "yksiselitteiseksi kertomukseksi". "Vanhassa maailmassa" uskottiin "lopulliseen tietoon ja totuuteen" (esimerkiksi Raamatun sanaan). Samaan aikaan kaikenlaiseen "poikkeavaan ja uudistavaan ajattelutapaan ja tekemiseen" suhteuduttiin jyrkän kielteisesti (sisällöllisesti radikaalit yhteiskunnalliset uudistukset kuten kommunismi, homoavioliitot jne.).     

*

Katalonian kuuluisimpiin taiteilijoihin lukeutuu Picasson lisäksi myös Joan Miro, Salvador Dali sekä arkkitehti Antonio Gaudi. Heidänkin taiteensa on katalonialaisittain värikästä ja väkevää. 

Taidelahjakkuudesta Katalonia voi kiittää eri kulttuurien sekoittumista omalla asuinalueella (vrt. idän ja lännen välinen merivaltio Wenetsia).  

*

Arkkitehtuurin muutokset kertovat yleisestä muutoksesta yhteiskunnassa. Se kertoo samalla myös ihmisen maailmassa olemisen jäljistä. 

Moderni arkkitehtuuri on suosinut 1920-luvun funktionalismista lähtien rationaalis-minimalistista pintakäsittelyä. Tuo pinta on alkanut viimeksi murtua ja muotoutua "tunnepohjaiseksi", välillä lähes itämaiseksi pintakäsittelyksi. 

Toiseksi funktionalismin nauhatyyli on vaihtunut viimeksi ikkuna-aukotukseksi, jossa korostetaan pitkien nauhojen pirstaloitumista ja jopa koko rakennuksen "kallistumista".

Arvostelin Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 valmistelun aikana taiteilija Jan-Erik Anderssonin soveltamaa pinnan "koriostelekäsittelyä", mutta nyt jälkikäteen olen joutunut toteamaan, että maailma on muuttunut hänen ajattelutapansa suuntaan ja että olin itse konservatiivinen.   

*

Kanta-Kauhavan keskustan miljöön taso on noussut huomattavasti siitä, mitä se oli keväällä 2011 kun muutimme Kauhavalle. Mutta vaikka "paikat ovat siistiytyneet" kyseisellä alueella näkyy vieläkin muita piirteitä paikallisen "törkyläjäkulttuurin" omituisuuksista.

*

"Kokonaistilanne on hyvin vaarallinen..." (yle.fi uutiset 9. ja 10.5.2018). Syyriassa oleskelevat Iranin joukot ja Israelin armeija ovat ottaneet yhteen kymmenin raketti-iskuin.  

Jerusalemista alettiin tekemään tuon jälkeen yksipuolisesti Israelin pääkaupunkia. Isoimpana puuhamiehenä hankkeessa toisi USA:n Trump. 

Toimiiko Trump tässä "pahuuden evankelistana"?  

*

Raamatun mukaan Jumala tulee käskemään israelilaisia tekemään KANSANMURHIA. Useimmat noista vanhan testamentin kansanmurhakertomuksista liittyvät "luvatun maan" valtaamiseen (kts. Wikipedia, Jumala (kristityt)). 

Jos kansanmurhat hyväksytään ja tähän lisätään yksilön pakottaminen valtion palvelijaksi (yksilövapauden riistäminen) ja tyrannivaltaan alistuminen (esim. Saksan natsit ja Hitlerin diktatuuri) on itsestään selvää se, ettei mikään kansainvälinen oikeus voi pitää KANSANMURHIA hyväksyttävänä. 

*

Israelilaisia kutsutaan seemiläisiksi, kaanaalaisiksi ja hebrealaisiksi. Heillä oli aluksi kaksi valtiota pohjoinen Israel ja eteläinen Juuda. Heidän menneisyyteensä on liittynyt varhaisvaiheita sekä hellenistinen kausi. 

Seemiläiset olivat aluksi alueilta tosille vaelteleva paimentolaisia. He olivat tuolloin vuorovaikutuksessa myös muinaisen Babylonian ja Egyptin kanssa. Egyptiläisten maailmankuvaan ja uskonelämään sisältyi myös avaruuden ilmiöiden "tuntemus" (ns. tähtitiede) sekä tulevaisuuden ennustaminen (profeetat).

Ikivanhan Raamatun kertomuksen mukaan henki eli Jumala teki liiton israelilaisen kansan kanssa. Jumala antoi heille kirjoitetun lain (sanan) seurattavaksi sekä myönsi heille "luvatun maan".

Kyseiselle "luvatulle maalle" muutti sinä aikana, kun israelilaiset olivat pitkällä vaellusmatkallaan, useita eri kansoja. Se oli aivan luonnollista, mutta kyseisen alueen jälkikäteen ottaminen väkivallalla jonkun haltuun on moraalisesti ja juridisesti ongelmallinen seikka. 

Kuitenkin sama Jumala joka käski Israelin kansaa "älä tapa", määräsi kansaansa "tapa ja tee kansanmurhia". 

*

Sana vero on merkinnyt alun perin uhraamista. Siinä jokaisen piti maksaa osa tuloista suojelusta jollekin valtiaalle. Laki liittyy hyväksyttävän ja kielletyn välisen rajan määrittelemiseen. Vero ja laki liittyvät samalla ihmisyhteisön organisoimiseen. Sitä harjoitettiin jo muinoin esimerkiksi muinaisessa Babyloniassa. 

Veroon ja lakiin liittyvä merkitys ja käsitys ei ole pysyvä vaan muuttuu koko ajan. Eli aina ei makseta samasta seikasta saman suuruista veroa, eikä suhtauduta samaan tekoon samalla tavalla saman lain pohjalta.  

Uusin esimerkki tästä muutosprosessista on suhtautuminen homoavioliittoihin. 

*

Eri kansat ja uskonnot olivat muinoin jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään mutta juutalaiseen lakiuskovaisuuteen sisältyi voimakas eristäytymispyrkimys (eristäytyminen ja vastakohtaisuus). Juutalaiset tekivät vastarintaa kansainvälisyydelle ja sulkeutuivat siksi omaan maailmaansa ja "luvattuun maahansa". 

Israelista tuli Jumalan (absoluuttisen hengen) hallitsema kansa ja maa (valtiomuoto teokratia).  

Juutalaisten eliitti oli fariseuspuolue eli papisto. Tätä järjestystä kuvasi hyvin oma temppelirakenne (Salomon temppeli, vrt. kristittyjen kirkot). Siihen sisältyi sisääntulon kohdalla uhripaikka sekä temppelin perällä ylin "liiton arkki".         

Kristinuskoon sisältyy vanha ajatus uudesta liitosta Jumalan kanssa. Kristinuskon mukaan Herra ei ole ainoastaan juutalaisten vaan kaikkien kansojen Jumala (Jumaluus = Isä, Poika ja Pyhä Henki). Kristinuskoon sisältyy käsitys Messiaasta (Jeesuksesta).  

Kristillisen kirkon uskonnollisia haaroja on lukemattomia. Esimerkiksi lestadiolainen kansankirkko on jakautunut useisiin suuntauksiin. 

Kristittyjen uskonnolliset päähaarat ovat katolilaisuus (alkuperäisyystodistelu), ortodoksisuus (ylistämistahto) sekä protestanttisuus (puhdistavuuspyrkimys). Näitä vastaa eriytynyt "muodonannon arkkitehtuuri". 

Kun läntinen pitkäkirkko (esimerkiksi protestanttinen Turun tuomiokirkko) kertoo aktiivisuudesta, liikkeestä ja Jumalalle puhumisesta, itäinen ympyrä- ja avaruuspallokirkko todistaa harrasmielisyydestä ja paikkaan pysähtymisestä sekä siitä kuinka Jumala puhuu äänellään uskoville. 

*

Koska kansallisuusaatteen filosofisen perustan luonut Hegel opiskeli ensin teologiaa ja filosofiaa hän sai vaikutteita myös uskonnosta. 

Hegelin ajattelun pohjalla saattaa olla esimerkiksi edellä kuvaamiani seikkoja (niissä näkyy omia käsityksiäni ja vastaavia käsityksiä voi muodostaa lukemattomia). 

Nykyisin vallitsevaan valtiomuotoon "nationalismiin" sisältyy pyrkimys eristäytyä omaan kansaan ja alueeseen. Tähän sisältyy samalla universaalisuuden, kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vastustaminen. 

Hegel vastusti myös kansallisvaltioiden välisiä liittoja. 

Valistusaatteen sekä hegeliläisen kansallisuusaatteen ja teollisen kapitalismin yhdistelmä on johtanut maailmalla jatkuvasti sortotoimiin ja verenvuotoon. Näin syntynyttä ongelmaa ei voi ratkaista muuten kuin kansainvälistä vallankäyttöä tehostamalla. 

Kaikkeen vaikuttavaa absoluuttista henkeä ei ole olemassa. Eikä maailmanhistoria etene järkevästi eikä ennalta suunnitelmallisesti. Kaikille yhteistä tietoa ja todellisuutta ei voi olla olemassa.

*

Saksan kansan merkitystä korostaneet natsit (Hitlerin kansallissosialistinen puolue) vihasivat omaan maailmaansa sulkeutuneita juutalaisia ja halusivat siksi hävittää juutalaiset maan päältä (teollisen kapitalismin mukaiset tuhoamisleirit).  

Nyt Israel on tappanut vuoden 2018 aikana yli 100 palestiinalaista ja haavoittuneita on noin 12 000. Samaan aikaan kun YK alkaa selvittää tapahtunutta seinäjokilainen Ilkka julkaisi 19.5.2018 mielipidekirjoituksen "Savuverhon takaa" (V-M Hakola, Ilmajoki). 

*

Myös monien valtioiden paikallisissa kansanryhmissä esiintyy halua eristäytyä paikan yläpuolella vaikuttavasta suuremman yksikön "kattovallasta".  Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaa on tästä hyvä esimerkki.

Juutalaisetkin ovat eläneet heidän "vastarintamielestä" huolimatta vuorovaikutuksessa muiden kansojen kanssa. Esimerkiksi Babyloniasta on löydetty vastaava kertomus vedenpaisumuksesta kuin on Raamatussa. 

*

Kun katsoin aamulla 16.5.2018 yle.fi-uutissivustoa, siinä ei ollut mitään Israelin armeijan hetkeä aikaisemmin toteuttamisesta verilöylystä. 

Katsoin siksi kansainväliseksi kasvaneena yksilönä saksalaisen Die Welt -lehden nettisivuja sekä Jerusalem Post News -sivuja. 

Löysin netistä monia Israelin konfliktia koskevia ulkomaisia kommentteja. Suomen Ylen pääuutinen käsitteli 16.5.2018 Helsingin kaupungin nettihäiriötä. 

*

Ihminen on monella tavalla paha ja raaka eläin.

Suomessakin on ollut viimeksi jo viikkoja kuumia päiviä. 

Muutto Kauhavan syrjäkylästä kunnan entiseen päätaajamaan on muuttanut kohta 12-vuotiaan tyttäremme arkea ja kaverisuhteita. Syrjäkylässä ylirasitin itseäni fyysisesti. Alaselkää, sormieni niveliä ja muita paikkoja särkee vieläkin. 

Routa on vieläkin syrjäkyläasuintalomme alla. Tuvan lattiapinta on siksi vieläkin jääkylmä.   

Mutta ihminen ei voi vaikuttaa mitenkään maapallon ilmastonmuutokseen ja elollisen luonnon hupenemiseen. Luonto korjaa aina itse itsensä miljoonien vuosien aikana. Ihminen voi vain seurata luontoa. 

Minä itse harjoittelen mustan kissamme seuraamista vaikka en voi päästä koskaan selvyyteen Pörri-kisamme maailmassa olemisesta.  

Pörrin ja uuden asuinpaikkamme venäläisen nuorenparin harmaan pikkukissan välillä on kissojen maailmassaoloon sisältyviä jännitteitä. 

Rooman paavin yritys estää kirkon työntekijöiden pedofiliapaha on murtumassa? Chilen kaikki 34 piispaa tarjoutuivat eroamaan pedofiliaskandaalin takia (yle.fi 18.5.2018).

*

Suomalaisen "tosimedian" uutisointi maailman tapahtumista tapahtuu Saara Aallon euroviisutuloksen hengessä. Siinä on pääasia kertoa uutisia Suomesta vaikka ne olisivat maapallon uutisiin verrattuna vähäpätöisimpiä.    

Tuppukyliemme ja maapallon isojen tapahtumien välinen jännite kasvaa koko ajan tiukemmaksi. 

Maapallon suurimman "ulkoilmavankilan" Gazan ja Kauhavan LSK-pakolaiskeskuksen yhteinen piirre liittyy siihen, että maapallo on nykyisin täynnä uusimman aikakautemme "Buchenwaldeja". 

Sinä kokonaisia kansoja siirrellään leiristä toiseen.  

*

Viimeksi minut herätti aamulla 17.5.2018 yle.fi-uutinen: "Tutkijat ihmeissään. Tuntemattomasta paikasta purkautuu ilmaan tonneittain otsonia tuhoavaa kaasua". Pääasia uutisessa oli kertoa Nasan Aura- ja Suomi-satelliittien mittauksista. Suomi on ollut aina pojuna rähmällään suurten amerikkalaisten edessä. 

Suomi on käsitellyt turvapaikanhakijoiden hakemuksia hitaasti sekä palautellut tänne päässeitä pakolaisia epäinhimillisesti sotaa käyville alueille.

*

Kirjoitin 2.5.2018 tämän mielipidekirjoituksen:  

 

ARBEIT MACHT FREI? ("Työnteko tekee vapaaksi?").  

Ympäristökriisi ja ilmastonmuutos pahenee. 

Maapallon elollisen luonnon hyvinvointia uhkaa (myös ihmislaji osana luontoa) se, että katkeamatta jatkuvaa talouskasvua ylläpitävä länsimainen valtio (liberalistinen ja protektionistinen talousideologia A sekä nationalismi B) on maapallolla hallitseva vallankäyttömalli. 

Ylikansallisuutta ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia puolustavalla YK:lla ei ole siinä nokan koputtamista. Äskettäinen isku Syyriaan oli tästä hyvä esimerkki. 

Tämä rakenne vaikuttaa siihen, että nykyinen maahanmuutto perustuu työperäiseen valtapolitiikkaan. 

Jos joku "ulkopuolinen" haluaa jäädä "meidän omien valtioon" se toteutuu ehdolla, että tänne päässyt "muuttolaanen" lisää työpanoksellaan nationalistisen valtiomme talouskasvua ja alkaa pitää tämän maan kulttuuria "uutena kotinaan".   

Tässä työperäisessä valtapelissä muuttajat luokitellaan viranomaisessa ylempiin ja alempiin kasteihin ja sen "alin sakka" pakkopalautetaan. 

Vielä ei hyväksytä monikulttuurisuuspolitiikkaan pohjautuvaa "muukalaisten" vastaanottamista (monikulttuurisuus=suvaitseva kunkin oman kulttuurin mukainen asuminen, ruokakulttuuri jne.) koska se olisi ristiriidassa länsimaisen katkeamatta jatkuvan talouskasvun kanssa. Täällä on tärkeintä tuottava bisnes. 

Toisenlaisuuden salliminen johtaisi kuitenkin rikastumiseen. 

Esimerkiksi Venetsia kasvoi kansainvälisessä meriyhteydessä (liikkuminen ja kuljetukset) monikulttuuriseksi mahtikaupungiksi. Läntisen ja itäisen kulttuurin risteäminen ajatuksessa "me haluamme kohdata kaikkia muita" teki Venetsian vauraaksi. 

Tämän vastakohta on "kartanonationalistinen" umpiajattelu "me emme tarvi muita".  

Onneksi elollisen luonnon huvetessa ja ilmastonmuutoksen riehaantuessa umpikuja pakottaa ottamaan vastaan tänne valuvat "muummaalaaset" (ei-pohjalaaset "muuttolaaset").   

 

*

Kohta myös puhdas juomakelpoinen vesi on maapallolla kultaakin kalliimpaa. Vaikka valtaosa maapallon pinnasta on vesialuetta. 

Meressä ja mantereilla on elollista luontoa. Myös ihmislaji on kasvanut luonnon evoluutiossa. 

Merellinen kulttuuri on kehityksen ja sivistyksen kehto. Maapallon suuret kulttuurit ovat saaneet kuitenkin tavallisesti alkunsa kuivilla alueilla. Tuolloin ihminen on alkanut viljelemään maata luomiensa kastelujärjestelmien avulla. 

Nyt meret ovat täynnä muoviromua ja ilmakehän yläpuoliset tilat kolahtelevat rautaromuina ja ylinnä lommottaa otsoniaukko. 

Tästä huolimatta länsimainen "valtahegemonia-ihminen" uskoo vieläkin tietonsa ja taitonsa johtavan maapallolla kaikkeen hyvään. 

*

Länsimainen kulttuuri on syntynyt Välimeren itäosassa. Muinainen Kreikka tunsi myös Kreikan etelä- ja itäpuolisia kulttuurialueita. Kreikan valtapiiri laajeni sodilla kauas idän suurten kulttuurien kylkeen. 

Samalla syntyi myyttejä eri suurten kulttuurien eroista. Itää alettiin pitämään länttä huonompana.  

Suuret kulttuurit ovat olleet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja ne ovat myös sekoittuneet osaksi toisiinsa. Kulttuurit elivät vuorovaikutteisesti "sulattona" ja myös kilpailivat keskenään.  

*

Länsimaisen kulttuurin painopiste siirtyi ensin Kreikasta Välimeren keskiosaan (Italian niemi ja Rooma). 

Maailmana pidettiin muinoin koko Välimerta reuna-alueineen. Rooman valtakunta hallitsi koko muinaista maailmaa (vrt. nykyinen merentakainen uusi Rooma USA). 

Rooma omaksui ennen tuhoutumista kristinuskon. Maallisen ja hengellisen vallan yhteen sulautumisen kulttuuri ja myytistö alkoi vaikuttaa länsimaisen kulttuurin uudelleen muotoutumiseen. Tuota liittoa pyrittiin murskaamaan useaan otteeseen maallisen valtarakenteen hyväksi (Martti Lutherin uskonpuhdistus, Ranskan suuri vallankumous jne.).  

*

Länsimaisen kulttuurin painopiste siirtyi Rooman valtakunnan tuhouduttua sen pohjoissivulle (Kaarle Suuri jne.). 

Nykyinen nationalistinen saksalainen ja ranskalainen sekä britannialainen kulttuuri pohjautuvat tuon vaiheen jälkeiseen kehitykseen.  

*

Maapallon merellisyys merkitsi erilaisten ihmisryhmien jatkuvaa vapaata liikkumista paikasta toiseen. Jatkuva liikkuminen edisti vapaata talouselämää ja kansojen "sekoittumista" ja monikulttuurisuutta. 

Maalla ja merellä ei ollut minkäänlaisia nykyaikaisia rajoja tai modernia rajavartiota. 

Muinoin ei ollut tapana asettua pitkiksi ajoiksi yhteen ja samaan paikkaan, puhumattakaan, että olisi aidattu ja alettu vartioimaan "omaa asuinpaikkaa".

Tämän luonnollisen avoin kehitysprosessi katkesi valistuksen ja nationalismin takia. Nyt eri kansakunnista ja kansanryhmistä koostuneita alueita alettiin sitomaan yhteen kenotekoisen valtiomallin pohjalta yhteen. 

Tämä tapahtui valtaamalla jonkun yksittäisen kansanryhmän nimissä (täällä "suomalaiset") joku maa-alue omaksi elinpaikaksi rajaamalla se sekä vartioimalla sitä niin, ettei "ulkopuoliset" pääsisi huomaamatta tuohon paikkaan.

*

Uskontoon liittyvä myytti "hyvästä ja pahasta" on vaikuttanut suuresti isojen kulttuurien kehitykseen. 

Rooman vallan suojassa kasvanut kristillinen kirkko jakautui noin tuhat vuotta kahtia itäiseen ja läntiseen suurlohkoon. Tuo suuri kahtiajakautuminen, kaksi erilaista uskon- ja maailmankäsitystä, ei tapahtunut hetkessä vaan hitaasti. Tämän lisäksi alkuperäinen kristillinen uskonto pirstaloitui erilaisten paikallisten kulttuurien yhteydessä lukemattomiin erilaisiin kristinuskosuuntauksiin.

Syntyi myytti lännen ja idän erilaisuudesta. Länsi alkoi pitää itää huonompana ja pahempana. Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeinen "rautaesirippu" ja "kylmä sota" kertovat siitä, että kyseinen myytti elää.    

*

Suomen kansallisvaltion nykyinen valtiollinen RAJA on keinotekoinen. 

Sen perusta on muinaisissa kansanryhmissä ja vanhoissa myyteissä. Suomen kansa ja maa-alue ei ole yhtenäinen vaan hyvin pirstaleinen. Tämä käy ilmi monella tavalla.  

Ruotsin Österlandin ja Venäjän välinen ensimmäinen rajalinja ns. "Pähkinäsaaren raja" (1323 jKr.) kulkee samaa linjaa kuin suomalaisen ruokakulttuurin kahtiajakautumisen raja (läntinen ja itäinen ruokakulttuuri). Karjalainen kulttuuri ulottuu kauas nykyisen Suomen itärajan taakse. 

Suomesta on löydetty monenlaisia arkeologia jälkiä myös Novgorodin vaikutuksesta. Merenkurkku on ollut kautta aikojen "monikulttuurinen liikkumisakseli". 

Turun seutu on elänyt vuosituhannet läheisessä suhteessa Suomenlahden eteläpuolisten saarien (Saarenmaa jne.) ja mantereen (Viro, Latvia. Liettua  jne.) kanssa. 

1500-luvun lopun nuijasodan eteläraja ja sisällissodan 1918 eteläraja osuvat lähes samalle kohtaa. 

Ahvenanmaa olisi halunnut liittyä 1917 Ruotsiin (ei Suomeen), mutta se ei onnistunut. Saamelaiset ovat olleet jatkuvasti tyytymättömiä Suomen eduskunnan vähemmistöjä syrjivään päätöksentekoon.

*

Kirjoitin Ilkkaan 5.5.2018 seuraavan mielipiteen: 

 

KANSAINVÄLISTYMINEN RIKASTUTTAA, NATIONALISMI KÖYHDYTTÄÄ

Nationalismin (kansallisvaltioaatteen) syntyessä ei tiedetty mitään teollistumisesta, ympäristökriisistä, ilmastonmuutoksesta sekä pakolaisuudesta. 

Tuolloin kiinnitettiin huomiota esimerkiksi kansoihin sekä ihmisten asuinseutuihin ja niiden yhteiskunnalliseen organisoitumiseen (kieliin, kulttuurieroihin, maisemaan, aluerakenteeseen jne.).

Tuolloin sulkeuduttiin omiin kansallisiin "karsinoihin" ja kansallisvaltion sisälle päästämistä seurattiin tarkkaan. Myös nationalistisen valtion kansantalous muodosti suljetun ja tarkkaan kontrolloidun järjestelmän.  

Nyt kun kansallisvaltiot ovat muodostaneet jo lähes kaksisataa vuotta maapallolla tärkeimmän yhteiskunnallisen organisoitumismuodon, kyseinen malli on paljastunut esteeksi ratkaista nykyisen teollis-kapitalistisen aikakauden maapallon laajuisia kansainvälisiä ongelmia kuten ympäristökriisiä, ilmastonmuutosta ja pakolaiskysymystä. 

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa syntynyt YK ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin tämän uusimman ajan kansainvälisiin haasteisiin. YK:n tilalle pitää luoda siksi kokonaan uusi kansainvälinen valtaorganisaatio ja valtapeli.

Aivan ensimmäiseksi täytyy oppia ymmärtämään ylikansallisen vuorovaikutuksen ja valtapelin merkitys ja edut ahdasmieliseen kansallisvaltiokäytäntöön verrattuna.

 

Kirjoitin siksi 5.5.2018 seinäjokilaiseen Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen Venetsiasta:

 

LAKEUDEN KOMEUDESTA.

Berlitzin pienessä matkaoppaassa "Venetsia" kerrotaan Venetsian muinaisesta merivallasta, että "800-luvulla, kun suurin osa Euroopan kaupungeista kätkeytyi puolustusmuuriensa suojaan, Venetsia piti ovensa avoinna maailmaan...Venetsia on viekoitteleva sekoitus itää ja länttä...

Venetsiassa risteää meri ja manner. Venetsia sijaitsee Italian nimen itäpuolisen meren (Adrianmeren) pohjoispohjukassa matalan laguunin sisällä saarilla (laguuni = matala rannikko- ja merivesiallas, "tyhjä tila"). 

Allas rajautuu meren suuntaan rantaviivan suuntaisilla saarilla (Lidon hiekkasärkät). Laguunin vastakkaisella sivulla on merenlahden pohjukka (manner), johon laskee jokia.  

Venetsian kulttuuri oli avoin ja perustui liikkumisvapauteen. Rikkaassa ja mahtavassa merivalta Venetsiassa sekoittui monia kansoja ja kulttuureja. Venetsia puhkaisi kukkaan koko ihmisen luovuutena (talouselämä, arkkitehtuuri, taide jne.)."       

*

Venetsian vastakohta on se kulttuuri ja myytistö mikä vallitsee sisäänpäin kääntyneellä "ulkopuoliset ja pakolaiset" torjuvalla sisämaan "suomenkielisellä lakeudella".

Pohjanlahdella Ruotsin ja Suomen välisellä kapeikolla sijaitsee Merenkurkku. Sen kautta on tapahtunut vuosituhansia monien eri kansanryhmien liikkumista Suomenniemeltä Ruotsiin ja päinvastoin. Ruotsin itälaajentuminen johti siihen, että ruotsalaisia asettui asumaan Merenkurkun ranta-alueelle (Österland). 

Kustaa Vaasa määräsi 1500-luvulla rannikon ruotsalaisväestöä muuttamaan myös Suomenniemen sisäosiin. Etelä-Pohjanmaan maatalousvaltaisen kulttuurin henkinen ja aineellinen perusta syntyi tuon uuden muuttoliikkeen ansiosta (murre, esineet, arkkitehtuuri jne.). 

Myöhemmin "lakeuden agraarikansa" alkoi pitämään ruotsalaisilta saamaansa kulttuurista ja myyttistä ainesta omana keksintönä. Tuota vaihetta seurasi nationalisoitumisen ja topeliaanistumisen takia jopa "rantaruotsalaisten" vihaaminen.

Uusin aika aiheutti agraarisen Ilmajoen syrjäkylän ja sen rautatieristeyksen kohdalla teollistumista ja kaupungistumisen ensiaskeleita. Nyt tuo paikka tunnetaan 1960 perustettuna Seinäjoen kaupunkina. Senkään kulttuuri ja myytistö ei ole lakeuden kansan keksimää.    

 

*

Kirjoitin 11.5.2018 Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

SEINÄJOEN SALAISUUS

Kaupungit ovat muotoutuneet lukemattomilla ei tavoilla. Kun muutimme Turusta Kauhavalle, olin näkevinäni Seinäjoessa Turun. Tuo "sisäinen maisema" haihtui kuitenkin pian ilmaan.   

Poliitikko Vihriälän, presidentti Niinistön ja piispa Peuran muotokuvat on jo tehty mutta Seinäjoen muotokuva puuttuu. Tähän murrosaikaan tulee sisällyttää sekin.      

Vasta 1960 perustetussa Seinäjoen kaupungissa ei voi olla huomaamatta "modernin pinnan" alle kätkeytyvää kulttuuria ja myytistöä (modernia ulkomuotoa ja regionalistinen sisältöä). 

Seinäjoessa näkyy eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen ydin. 

Siinä "lähtökohta-pääoma" (pää ja oma, täällä määrään minä/tämä on omaani) sisältyy vuosisatoja jatkuneeseen eteläpohjalaiseen maaseutu-, maatalous- ja talonpoikakulttuuriin ja myytistöön. 

Sen pohjalla on ylituotanto. 

Seinäjoessa kiitää myytti "miesten hikisestä nuijasodasta rahalle haisevasta powerista".  

Seinäjokivauhdin lähtökuopat on kaivettu multaan. 

Nyt teollinen konekulttuuri ja kapitalistinen talous tekee Seinäjoella tehtäväänsä, landesta on tulossa pikkuhiljaa city. 

Tänään "Seinäjoen kartanoista" ei löydä fooninkeja ja miepihoja vaan betoniramppeja kohti pullistelevia peltihalleja täynnä teollista tavaraa myytäväksi ja rahaksi muutettavaksi.  

Seinäjoen lähtökohtakulttuuriin (maaseutu, Ilmajoki ja Nurmo) sisältyi maatalousvaltainen "pienoisvaltio" (maatilakeskus "patriarkaalinen isäntäkartano"). 

Täällä on tärkeää itseellinen määrääminen ja omistaminen. Ylinnä on yrittäjyyden korostaminen (omistaminen, voiton tavoitteleminen ja rahan tekeminen). 

Tällä seikalla on suhde vanhaan maatalouskulttuuriseen myytistöön. 

Seinäjoella ei katsota metropoleille tyypillisellä tavalla tuntemattomia "muummaalaisia" suoraan silmiin vaan tarkkaillaan tiiviisti omia yhteiseen kartanoon kuuluvia.

 

*

Seinäjoellakin haaveillaan siitä, että Etelä-Pohjanmaan maakunnasta muodostettaisiin oma valtio. 

*

"Espanjan kansallisvaltio" koostuu monista erilaisista kulttuuriryhmistä, mutta ne on naulattu diktaattorimaisilla otteilla yhteen. Tähän vaikutti suuresti Espanjan entinen diktaattori Franco.  

"Katalonian ja Kanarian saarten maakunnat" ovat tätä hyviä esimerkkejä. 

Katalonia oli ensimmäisen kerran itsenäinen maa jo tuhat vuotta sitten. Katalonian sijainti Ranskan rajalla on johtanut tyypillisellä tavalla "rajantakaiseen kulttuurikontaktiin" (vrt. Merenkurkku Suomessa). 

Kanarian saarten tausta on täysin afrikkalainen. 

Mikä ihmeen espanjalainen kansakunta Espanjassa asuu? Onko nationalistista Espanjaa edes olemassa.  

Joku kirjoitti Helsingin Sanomiin, että Espanjan tulisi perustaa liittovaltio. Mutta sekään ei olisi oikein, jos Espanjan vanhat itsenäiset osat eivät saisi vaikuttaa kaikessa tuon liittovaltion perustamiseen. 

*

Onko Katalonian itsehallintoalueen aluejohtaja Puigdemont rikollinen? Mihin hän on syyllistynyt? Ei yhteenkään rikokseen. 

Hän kävi täälläkin. Suomesta etelään matkustanut Puigdemont pidätettiin 5.4.2018 Saksassa. 

Saksan oikeus tutki Espanjan hänestä tekemää kansainvälistä luovutuspyyntöä. Saksan juristien mielestä mielestä Espanjan väite, että Puigdemontin kapinaan yllyttäminen ei riitä Espanjaan luovuttamisen perusteeksi, mutta valtion varojen väärinkäyttö saattaisi riittää siihen (Puigdemontia syytettiin myös kansan kiihottamisesta). Saksan oikeus päätti, että Puigdemontille täytyy antaa takuusummaa vastaan lupa liikkua vapaasti Saksan alueella. Hän sai myös tuon luvan.

Tällä hetkellä Saksan poliitikot ja juristit kiistelevät keskenään Puigdemontin luovuttamisesta Espanjaan. Joidenkin mielestä Puigdemont täytyy luovuttaa heti Espanjaan. Kiistassa pohditaan kansallisen kansainvälisen oikeuden suhdetta. Poliitikot esiintyvät kiistassa juristeina ja juristit poliitikkoina.  

Mitä kaikkea on politiikka (poliittinen valtapeli) ja juridiikka (oikeus).   

Onko Puigdemontin rikos laatuaan vakavampi kuin "väärin ymmärretty nationalismi" kuten lapuanliike?

*

Hegelin kansallisuusaate on koko ihmiskunnan hyvän tulevaisuuden kannalta keinotekoinen, luonnoton ja äärimmäisen vaarallinen ajattelutapa. Hegeliläinen valtionationalismi on eräs keinotekoinen yhteiskuntamalli lukemattomien muiden yhteiskuntafilosfisten mallien joukossa. 

Nationalistisen ideologian pääfilosofi Hegel ei hyväksynyt vapaan yksilön "itselleen olemista" eikä minkäänlaista kansainliittoa. Hegelin filosofia johtaa Bertrand Russellin mukaan siihen, että hyväksyy tyranniavallan (vrt. natsit ja Hitler).

Maailmansotia ei saada loppumaan hävittämättä kansallisvaltioita. 

*

Puigdemont luopuu johtamasta Katalonian alueparlamenttia (yle.fi 10.5.2018)? Katalonian parlamentti valitsi hänen tilalleen toisen henkilön (itsenäisyysmielisen Quim Torran, Ilkka 15.5.2018).      

Puigdemont muistetaan nyt yhtenä "yksilövapauden ja yhteisövapauden lähettiläänä". 

Puigdemont muistetaan nationalistis-orjamoraalisen kansakunta-ajattelun ("jumalallisen päällepäsmäri-kattovaltatyrannian", Hegel) vastustajana sekä "vapaan yksilön ja vapaan vähemmistökansan", "yksilövapauden ja yhteisövapauden" puolustajana.

*

Millään kansayhteisöllä ei ole oikeutta määräillä "omia" yksilöitä tai vähemmistöjä tai ulkopuolisia valtio-organisoimattomia kansoja, sillä kaikki ihmiset ovat samanlaisia ja samanarvoisia. 

*

Puigdemont korosti aina väkivallatonta toimintaa. 

Hänen jälkeensä jättämä esikuva on paras malli siitä, miten voi saada aikaan "rauhanomaista edistystä".

*

Lakeuden lakia seuraava eteläpohjalainen agraarikansa on alkanut pitämään ruotsalaisilta saamaansa kulttuurista ja myyttistä ainesta omana keksintönä. 

Tuota vaihetta on seurannut nationalisoituminen ja topeliaanistuminen sekä "rantaruotsalaisten" vihaaminen.

Uusin aika on aiheuttanut agraarisen Ilmajoen syrjäkylän ja sen rautatieristeyksen kohdalla teollistumista ja kaupungistumisen ensiaskeleita. Nyt tuo paikka tunnetaan 1960 perustettuna Seinäjoen kaupunkina. 

Mutta myöskään Seinäjoen kulttuuri ja myytistö ei ole lakeuden kansan keksimää. Esimerkiksi Seinäjoen liikenneverkko, autot ja autoilijoiden farkut ja aurinkolasit ovat modernin teollisen kapitalismin jäljiltä.      

*

Kirjoitin toukokuun alussa 2018 Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen: 

 

LAKEUDEN LAKI: 

EI VALTIONATIONALISMILLE JA KANSAINVÄLISTYMISELLE. Nationalismin pääfilosofi Hegel vastusti kaikenlaisia valtioiden välisiä valtapeliliittoja. 

YK on nyt voimaton ylikansallinen organisaatio. Tällä hetkellä puuttuu myös Israelin ja Iranin välisten sotilaallisten yhteenottojen pysäyttäminen kansainvälisellä vallankäytöllä. 

Maapallon nationalistiset kansakunnat ovat saamassa siksi kohta sitä, mitä ne ovat tilanneet.     

Lakeuden kansa on sanonut täälläkin "pakolaasille ei". Vaikka ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos lisää "muuttolaasuutta" ja harventaa elollista luontoa (eläinlajeja).  

Suomessa Kauhavan Kangas-Annalan väliselle alueelle piti muodistaa Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen kansainvälinen IBA-alue mutta hanke kaatui paikalliseen nurkkapatriotismiin sekä siihen, että Suomessa ei ole voimassa kansainvälisen IBA:n lainsäädäntöä.   

Tiehankkeen läpi runnomisessa näkyi myös se, että körttihenkisiä kauhavalaisia ärsytti yritys estää luonnon rajaton hyväksikäyttö sekä alueen kansainvälistäminen.

Kauhavankin laki on "minä määrään täällä".

 

*

Lakeuden kansa rakastaa yli kaiken itseään. "Tuloo oltua komiaa, ku tietää miston lähtöösi" (Seinäjoen  kaupunginteatteri).

*  

Tein matkan Lapinjärvelle 14.5.-15.5.2018. 

Kun synnyin 1948, samana vuonna Israel itsenäistyi (oma valtio). 

Juutalaiset olivat kokeneet tuota ennen natsien kansanmurhayrityksen, mutta vuoden 1948 jälkeen israelilaiset alkoivat syyllistymään itse kansanvainoihin. 

*

Gazan kaistaksi kutsutaan välimeren itäosassa olevaa parin miljoonan asukkaan 1967-saarron (6 päivän sota päättyi/Israel ja Egypti) jälkeistä suurta "pakolaisleirimäistä" aluetta, mikä on kuulunut 1994-2007 Palestiinalaishallinnon ja Hamas-järjestön hallintoon paitsi, että Israel hallitsee sen ilmatilaa ja merialuetta. Kaistan saatua itsehallinnon (sopimus PLO:n kanssa) 1994 Israel vetäytyi 1967 Egyptiltä valtaamalta kaistalta mutta alueelle pyrki tuon jälkeen asuttamaan juutalaissiirtolaisia (kiista juutalaissiirtokuntien tyhjentämisestä Israelin toimesta).

Gazan kaistan lippu on Palestiinan lippu (punainen kolmio). 

"Virallisia lähteitä käyttävät valeuutiset" eivät paljasta kaikkia tapahtumien taustoja.

Kaukana Gazasta "trumpilainen evankelismi" johti siihen, että Jerusalemista on alettu tekemään yksipuolisesti Israelin pääkaupunkia, vaikka siellä on asunut kautta aikojen juutalaisia, kristittyjä ja islamisteja (palestiinalaisia).

Kun lähdin Kauhavalta maanantaina 14.5.2018 junalla kohti maaseutuvaltaista kotiseutuani Lapinjärveä, samaan aikaan alkoi tapahtua uusin Gazan verilöyly. Kun palestiinalaismielenosoittajia ja Israelin sotilaita liikkui (pääkaupunkijulistuksen ja suurlähetystösiirron takia) kohti Gazan rajaa Israelin armeija avasi tulen. Yli 50 palestiinalaista kuoli ja iso joukko heistä haavoittui.      

*

Olin lukenut netistä (yle.fi 12.5.2018), että Pariisissa on tapahtunut puukotus, jossa kuoli yksi ja loukkaantui neljä ihmistä. 

Virkavalta ampui puukottajan. Isis uutisoi, että puukottaja toimi sen organisaation käskystä. Ja ylisti Allahia.  

Turun puukotustuomiota tullaan vertaamaan Pariisin puukotukseen.   

Turun puukotuksen jokapäiväinen uutisointi Suomen medioissa päättyi pian tuon jälkeen. 

Suunnittelin alun perin matkaa Turkuun, mutta vaihdoin suunnitelmani sunnuntaina 13.5. Lapinjärven-matkaan (14.-15.5.2018). 

*

Yritin osaa Kauhavan rautatieaseman laiturin automaatista junalipun Helsinkiin mutta kone oli rikki. 

Helsingin Kampissa tunnelma oli metropolille tyypillinen mutta siihen tottuu nopeasti. 

Koitin ostaa pikavuorobussin kuljettajalta pankkikortilla lipun Helsingistä Lapinjärvelle, mutta kone vastasi aina "hylätty". Onneksi taskussani oli seteliraha ja pääsin sen avulla perille Lapinjärvelle. 

Kaiken digitalisointi ja verkkonettisointi on johtamassa sekasortoon.

*

Kun kuljettaja käynnisti bussin dieselmoottorin, se jyskytti kuin suuri sydän kun kusin linja-auton takavessassa.

Bussin lähdettyä tunnelma oli linja-autossa taas "rento ja lupsakka" kuten aina ennenkin. Muistin kuinka tiukkapipoista oli ennen vanhaan Turun junassa ja bussissa. 

Kuvittelin kuinka pitkä matka olisi täältä bussissa Inariin asti. Suomi on liian suuri ja ylikalliiksi tuleva alue pienelle kansalle. 

*

Kiidin bussin vauhdissa varhaisen miehuuteni rakkaussuhteen Vanhan Porvoon ohi ja tulin Lapinjärven Teboilin asvalttikentälle. 

Näin, että maantiet ja talot ovat samalla kohtaa kuten ennen mutta Lapinjärven arki ja kulttuuri on vaihtunut taas kerran toiseksi. 

Kun kotipaikkaani Latokartanoon tuli (ennen sivareja) somaleja, kuulin Lapinjärvellä joka sivulla vihaista murinaa. 

Mutta nyt Lapinjärvi on entistäkin kansainvälisempi ja monikulttuurisempi. Teboilin omistaja on venäläinen ja Mehiläispesän myyjä ukrainalainen nainen. 

Varattuani hotelli Hanhessa yöksi huoneen, huonevarauksen tekin Hanhen uusi omistaja venäläinen liikemies.    

*

Hanhen rakennutti alun perin liikemiesveljeni Raimo. Piirsin kyseisen rakennuksen nuorena arkkitehtiylioppilaana (1976-77) "motellina". Eniten huomiota rakennuksessa herätti sen isolappeinen harjakatto. 

Rakennus valmistui kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arkkitehtuuri oli rationaalista, toisessa vaiheessa muutin rakennusta orgaanisen arkkitehtuurin suuntaan. 

Sain vaikutteita tyylinmuutokseen professori Oulun koulusta (Pietilä).    

*

Seksuaalisuus sisältyy väkevänä ihmisenä olemiseen.

Hotellin omistaja vaihtui aluksi usein. Alkuvaiheessa rakennukseen ilmestyi myös pietarilaisia ilotyttöjä, ja heidän asiakkaikseen tuli suomalaisia miehiä joka suunnalta. Sain myöhemmin myös tittelin "ilotaloarkkitehti" koska olin piirtänyt taloon paljon punaista valoa  ja verhotkin taisivat olla punaisia.

Hotellin ilotalomaine päättyi oikeudenkäynteihin. Nykyisin Hanhi on aivan tavallinen maaseutuhotelli kuvankauniin järven rannalla.  

*

Nukuttuani yön hotelli Hanhen yhden hengen huoneessa, menin heti seuraavana aamuna kuudelta aamukahville viereiselle Teboilin huoltoasemalle. 

*

Se minkä ihmiset kuvittelevat "todeksi" koskee jokaista detaljiakin.

Teboilin ruokasalin pöydällä oli Loviisan Sanomat. Avasin Lovarin ja huomasin, että lehden välissä oli "Pyhtäänsanomat", Lovaria pienempi lehdykkä. 

Pyhtäänsanomien keskiaukemalla on iso uutinen pyhtääläisestä pizzapaikasta. 

Pyhtäänsanomien keskellä oli pieni paperilappu, jossa luki "Matin kotipizza". 

Ajattelin, että tässä on koko heidän todellisuutensa, siinä kaikki pieni alkaa näyttää suurelta ja muuttuu "paikan yhteiseksi todellisuudeksi".   

*

Luonto sisältyy voimakkaasti ihmisenä olemiseen. 

Teboilin pihalla kuulin kuinka käki kukkui jossain. 

Läheisessä metsässä ihailin loppukevään valkovuokkoja. 

Jonkin matkaa hotelli Hanhesta ja sen viereisestä Teboilista on 1996 ostamani rakas punainen mummonmökkimme (Nimismiehenpolku 5). 

Kävin katsomassa sitä. 

Muistan kuin kävelin kauan sitten kyseisen mökin vierestä ensimmäisen vaimoni kanssa. Muistan vieläkin mökin valot ja vanhan naisen tumman profiilin mökin ikkunan valoa vastan. 

Myin mökin 2000-luvun puolivälin paikkeilla helsinkiläiselle nuorelleparille. 

Tehty kauppa edisti kansainvälistymistä, sillä perheen aviomies oli etelämarikkaliainen. 

Mökki on suojeltu kirkonkylän detaljikaavassa (sr-merkintä) mutta talossa ja tontilla on tehty viimeksi joitakin outoja töitä mutta niiden laillisuudesta minulla ei ole tietoa.     

*

Hegel erehtyi ajattelemaan, että "Järki on tietoinen VARMUUS koko todellisuutena olemista (JÄRKI, TIETO, VARMUUS, TODELLISUUS ja OLEMINEN, suurennokset JP). 

Ihmisen oleminen tapahtuu kuitenkin "itselleen olemisessa" ja samaan aikaan maailma etenee pitkin "sattuman vyöryä". Kaikille yhteistä tietoa ja todellisuutta ole olemassa. Ja kaikki on epävarmaa. Ja usein samalla ahdistavaa.      

*

Kirjoitin 15.5.2018 Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

TERRORISMI JA TERRORISTINEN TEKO?

Sanalla "terrorismi" viitataan yleensä "pelon ja pakottamisen aiheuttamiseen" VALTAORGANISAATION avulla.  

Mutta hyväksyttävän ja tuomittavan (moraali) sekä yhteiskunnallisesti sovitun, sallitun ja kielletyn (laki) välinen rajanveto on "vaikea kuminauhamainen kysymys". Tämäkin todistaa siitä, ettei ole olemassa mitään yhtä jatkuvaa kaikille yhteistä hallittua totta ja todellisuutta. 

Myös yhteiskunta ja oikeus on "yhteiskunnallinen ja kulttuurinen myytti ja uskomus".  

Yhteiskunta ei ole itsestäänselviö vaan sopimuksellinen seikka (vallanjako). Puolueet käyvät siksi katkeamatta keskenään valtapelejä. Ja samalla yhteiskunnassa vallitsee mielipiteen ilmaisen vapaus. 

Pitäisikö pääkaupunkiseudun sote-kritiikkiäkin pitää eräänalaisena "terrorismin muotona", koska tuokin kapinaliike ja kritiikki pohjautuu "yleisen pelon levittämiseen". 

Miksi Suomen satavuotisjuhlan iskulauseena oli sana "YHDESSÄ"? 

 

*

Muutin terrorismia koskenutta mielipidekirjoitustani 16.5.2018 ja siitä (versio B) tuli seuraavanlainen:

"TERRORISTINEN TEKO? Sanalla "terrorismi" viitataan yleensä "pelon ja pakottamisen aiheuttamiseen" kansallisvaltiota vastaan erillisen ERILLISORGANISAATION avulla. Terrorismi on samalla VALTIOVALTANATIONALISMIN kannalta ongelma (vrt. lapuanliike).   

Hyväksyttävän ja tuomittavan (moraali) sekä yhteiskunnallisesti sovitun, sallitun ja kielletyn (laki) välinen rajanveto on kuitenkin hankala "kuminauhamainen kysymys". 

Tämä todistaa mielestäni siitä, ettei ole olemassa mitään yhtä jatkuvaa kaikille yhteistä tietämistä ja todellisuutta eikä muutoksessa mikään voi tapahtua hallitusti. 

Hegel oli tästä päinvastaista mieltä, hänen mukaansa maailmanhistoria etenee järjellisesti. 

Nationalistinen yhteiskunta ei ole mielestäni "järki- ja todellisuushenki". Toiseksi oikeus on aina myös "yhteiskunnallinen ja kulttuurinen myytti ja uskomus".  

Yhteiskunta ei ole itsestäänselviö vaan sopimuksellinen seikka (vallanjako). Puolueet käyvät siksi katkeamatta  keskenään valtapelejä. Ja samaan aikaan demokraattisessa yhteiskunnassa vallitsee mielipiteen ilmaisen vapaus. 

Pitäisikö pääkaupunkiseudun sote-kritiikkiäkin pitää eräänalaisena "terroristisena tekona" koska tuokin kapina pohjautuu "pelon levittämiseen". 

Hegelin kristillis-idealistisen valtioajattelun mukaan kansallisvaltio on  henki. 

Valtioksi organisoitumattomalla kansanryhmällä ei ole hänestä arvoa. 

Eikä valtioiden pidä hänen mukaansa liittyä yhteen kansainväliseksi vallaksi (vertaa YK ja EU)."

 

*

Kirjoituksestani jäi mainitsematta Hegelin suurin rikos: hän hävitti yksilövapauden pakottamalla jokaisen yksilön kansallisvaltion palvelijaksi ja orjaksi. 

*

Lähetin vielä 18.5.2018 uuden mielipidekirjoituksen Ilkkaan, koska "puoluepoliittista tosimediointia" edustavalle lehdelle ei ole syystä tai toisesta johtuen kelvannut viime viikkoina mielipidekirjoitukseni. 

Kyseinen täydennetty ja muutettu kirjoitukseni on tässä:        

 

KANSANMURHA?

Raamatun mukaan Jumala tulee käskemään israelilaisia tekemään KANSANMURHIA. Useimmat noista vanhan testamentin kansanmurhakertomuksista liittyvät "luvatun maan" valtaamiseen (kts. Wikipedia, Jumala (kristityt)).

Jos kansanmurhat hyväksytään ja tähän lisätään yksilön pakottaminen valtion palvelijaksi (yksilövapauden riistäminen) ja tyrannivaltaan alistuminen (esim. Saksan natsit ja Hitlerin diktatuuri) on itsestään selvää se, ettei mikään kansainvälinen oikeus voi pitää KANSANMURHIA hyväksyttävänä".

 

*

Havaitsin jälleen kerran, että "yön yli nukuttuani" seuraavan päivän tuoreet ajatukset antavat aihetta muuttaa "alkuperäistä kirjoitustani". Kirjoitin siksi 20.5.2018 uuden version aikaisemmasta mielipidekirjoituksestani: 

 

OIKEUS TEHDÄ KANSANMURHA?

Raamatun mukaan Jumala käskee israelilaisia tekemään KANSANMURHIA. Useimmat noista kansanmurhia koskevista vanhan testamentin kertomuksista liittyvät "luvatun maan" valtaamiseen (kts. Wikipedia, Jumala (kristityt)).

Jos kansanmurhat hyväksytään ja tähän lisätään yksilön pakottaminen valtion palvelijaksi (yksilövapauden riistäminen) ja tyrannivaltaan alistuminen (esim. Saksan natsit ja Hitlerin diktatuuri) on itsestään selvää se, ettei mikään kansainvälinen oikeus voi pitää KANSANMURHAN tekemistä hyväksyttävänä.

Nykyisen kansallisuusvaltion filosofisen perustan luonut 1770 syntynyt filosofi Friedrich Hegel aloitti yliopisto-opinnot Thubingenin yliopistossa (1788-1793) opiskelemalla teologiaa ja filosofiaa. 

Tämä yhdistelmä viittaa siihen, että Hegelin valtiofilosofiaan on vaikuttanut juutalaisuus, johon sisältyy Jumalan valitsema kansa ja sille varattu oikeus tiettyyn paikkaan (maahan).

   

*

Maapallo kansainvälistyy. Uusliberalistisen teollisen kapitalismin sekä "hegeliläisen kattovaltanationalismin" ("absoluuttisen hengen diktatuurin")  vastaisuus näkyy kaikessa. 

Sote, hallitus ja keskustapuolue on kaatumassa? Julistautuuko Helsingin kaupunkiseutu itsenäiseksi valtioksi "Helinginmaaksi". 

Laajat sähkökatkokset ja tietojärjestelmien romahtamiset sekä maailmansodan sodan pelko pelottaa ruotsalaisia (yle.fi "jos kriisi tai sota tulee" 21.5.2018). Heti kun EU on aloittanut liittovaltiona, Ahvenanmaakin irtaantuu kansallisvaltio Suomesta.  

Ahvenanmaan maakuntahallinnon rakennukset kylpevät kevätauringossa (Ilkka 20.5.2018), saako myös "Saarimaa" oman europarlamentaarikon.  

Matkailubisnes tuhoaa maapallon luontoalueita (merten rannat jne.) ja vanhojakaupunkeja. Barcelonassa ja Venetsiassa asukkaat ovat järjestäneet mielenosoituksia vaatien katujaan takaisin (massaturismin vastaisuus lisääntyy "liikaturismi" yle.fi 21.5.2018). 

Suomenkielinen maatalousvaltainen Etelä-Pohjanmaa on ollut aina sodassa "muummaalaisten" kanssa. Susivapaa Lapua merkitsee pelkoa ja hyökkäävyyttä. Jääkäri-Kauhavalla houkutellaan kuntaan "kiiltokuvajokirannoilla" hyviä veronmaksajia ja samalla muu Kauhava kallistelee ja rutisee vastan maata.

 

ILMOITUS