Sartren mukaan ihminen syntyy maailmaan "heitettynä", sen jälkeen on ensin olemista ja vasta sen jälkeen muodostuu ihmiselle olemus

Rousseaun mukaan ihminen syntyy vapaana mutta sidotaan pikkuhiljaa "kasvatuksella" kahleisiin. 

Rousseaun mielestään sivistäminen hävittää ihmisestä "alkuvoimaisuuden". 

Rousseau erehtyi tässä ja myös ajatellessaan, että "syntymähetken neitseellisyys" (aito koskematon ihmisenä oleminen) sisältyy "alkuvoimaiseen kansaan" (kansan ihannointi, "kansallisromantiikka"). 

*

Miksi "kansa alkuvoimaisena ja hyvänä"?

Voltairen mielestä kansa on sitä vastoin härkäpäinen ja väkivaltaan taipuvainen. Voltairen mielestä kansaa pitää siksi kasvattaa (sivistää, valistaa ja opettaa - valistus).    

Hegel naulasi tämän jälkeen yhteen "kansan ja Jumalan".

*

Minun mielestäni ihminen syntyy keskelle kahleita.

Yhteiskunnallinen valta pyrkii sitomaan lapsuudesta asti ihmisyksilön "sosiaalivaltion pehmositeisiin" ("pehmeään fasismiin") ja riistää jo lapsuudessa ja nuoruudessa ihmiseltä vapaudet niin täydellisesti, ettei jäljelle jää aikuisena muuta kuin "subjektin kuolema".   

Kansainväliseksi ihmiseksi tullakseen ihmisen täytyy kamppailla itsensä irti nationalismista sekä kansallisen vallan törkyläjästä sekä taistella itse itseään kasvattaen vapaaksi yksilöksi ja merkityksiä itse tulkitsevaksi yksilöksi. Loppuun saakka ahdistuneena.     

Tuon elämänkoulun jälkeen suomalaisetkin osaisivat lausahtaa kaikille pakolaiselle "tervetuloa". 

*

Kansan palvomisesta on tullut vakava yhteiskunnallinen onglema, sillä se voi johtaa pienen yhteiskunnallisen puolue-eliitin kaikkivaltaan. 

Ranskan suuri vallankumous (valistus) oli autoritäärisen eliitin (enne muuta aateliston ja papiston) vastainen kansanliike

Verisen kumouksen iskulauseena oli "järki ja vapaus". 

*

Käsitteellä kansalaisyhteiskunta viitataan arkea elävien ihmisten vapaaehtoiseen toimintaan. Käsitteen loi alun perin Hegel, mutta siitä on tehty myöhemmin monia erilaisia tulkintoja.  

Myös käsite "kansalaisyhteiskunta" on myytti. 

Huudahdus "Kyllä kansa tietää" on valtapelipropagandaa.

*

Kun "valistuksen puremaa kansa" täydennettiin henkiromantiikan mausteella, syntyi "kansanromantiikka" ja "nationalismi-innostus". 

Kaikki hyvä yhdistettiin nyt kansaan, mutta yhdistelmä "järki ja vapaus, romantiikka sekä kansan palvominen ja nationalismi" johti tummiin pilviin ja salamaniskuihin (teollisen kapitalismin aikainen kansan massoittaminen, diktatuurit ja maailmansodat, ennen näkemätön kärsimys ja kuolema).

Nationalismi on hävitettävä maapallolta väkivaltaisena ja haitallisena. 

Onneksi tämä "totalitarismidigiaika" painaa murskaksi myös nationalismin ja tekee tilaa kansainvälisyydelle.  

*

Ihmistä kahlitaan nyt entistä enemmän. 

Kaiken digitalisointi ja internetin käytön laajeneminen aiheuttaa pienillä lapsilla masennusta, mielialahäiriöitä sekä tarkkaavaisuus- ja oppimishäiriöitä. 

Mutta siitä ei piitata koska tärkeintä teollisessa kapitalismissa on rahan tekeminen ja pääomien kasaaminen. 

Kansa on tuossa rahapajassa pelkkä "kiihotin ja kuluttaja". 

Nykyajan rahvas kaipaa eniten kuninkaallisesti kimaltelevia palatseja.

*

Nettiriippuvuus on jo päihderiippuvuutta pelottavampi ja vakavampi ongelma. Koska internetin käyttö on integroitunut niin vahvasti osaksi nyky-yhteiskuntaa (Kaarlo Simojoki, yle.fi 27.4.2018). 

Ihmisen "subjektin kuolema" etenee koko ajan yhä selvemmin elollisen luonnon kuolemisen rinnalla. 

Myös ihmislaji on kuolemassa sukupuuttoon. Viimeisenä jää henkiin joku pieni "ötökkä", mutta ei ihmislaji. 

Onneksi facebook- ja some-hurmosta murskataan parhaillaan säpäleiksi.  

*

Ajatus "alkuvoimaisesta eksistentialistisesta yksilövapaudesta" syntyi vasta 1900-luvulla, maailmansotien välissä (vähää ennen toista maailmansotaa, Jean-Paul Sartre). 

Tuona aikakautena elettiin "kansan mössöksi massoittamista", diktatuuria militarismia ja maailmansotiin valmistautumista. 

Elettiin kaikessa yksilövapauden vastaista aikaa. Yksilöistä muokattiin tuolloin pelkkää "orjamoraalista tykinruokaa". Elämän tarkoitus oli "vastapuolen päihittäminen". 

Ja tätä erehdystä haluttaisiin jatkaa vieläkin "koko kansaa edustavalla koneistolla". Puoluevallalla on sinä keskeinen valta-asema.  

*

Eksistentialistinen vapausajattelu ja -käsitys (Sartren ateistinen eksistentialismi) tuli muotiin vasta 1960-luvulla. 

Myös körttiläisten (paavoruotsalaisen körttiheränneiden) lakeudella on havaittu orjamoraalin vastainen ajattelu. 

Huomasin tämän kun ostin Kauhavalla ruokakaupasta postikortin jossa luki "Mikä RISTUS nyt on kun ei AHRISTA?". Tuon jälkeen ahdistukseni ei hellittänyt vähääkään.

Mutta miksi ihmeessä vieläkin "vapaaseurakunta ja Paavo (Väyrynen)"?

*

1960-luvun nuorisokapinat (alkaen Pariisista) vaativat irtiottoa kaikesta vanhasta ja "ummehtuneesta", se oli tietä kohti yksilöllistä vapautta edistävää "itselleen olemista". 

Eksistentialismin jäljet alkoivat näkyä elämäntavoissa, taiteessa - ihan kaikessa.    

*

2000-luvun alussa iski eksistentialismin vastavoima. 

Syntyi vapausaatteen vastainen liikehdintä keskelle uusliberalismia ja kansainvälistymistä. 

Se on uusnationalistinen populismi. Mutta meistä ei saa enää orjia. 

Länsimaisen kulttuurin yhteiskunnallinen kriisi syveni samalla entisestään.  

*

"Kommunikatiivisen järjen" sekä tietoteknisen internetin avulla ei voi synnyttää "tietoyhteiskuntaa" eikä parempaa ja inhimillisempää elämää. 

Kommunikatiivinen järkiajattelu on ongelma koska elollisen luonnon evoluutiossa kehittynyt ihminen on hermeneuttinen (ymmärtävä) olento. 

Ihminen ja elämä ei ole kone. Ihminen on osa luontoa. 

Onneksi minä ole "digi-ihminen" koska en malta odottaa kaupan kassajonossa riittävän kauan pankkikorttimaksun suoritusta.  

"Pikaihmisen pikamaksu" ilman PIN-koodia ei suju kohdallani (ainakaan vielä). 

*

Yhteiskunnallinen valtaeliitti on jo murtanut sähköpostin sekä tietosuojan. 

Mutta vieläkin eletään ikään kuin sitä ei olisi tapahtunut. 

Miksi? 

Internet oli lyhyen hetken "avoin ja vapaa" mutta valta teki siitä äkkiä aseen omaan valtapeliinsä.  

*

Poliittinen valtaeliitti (nationalistiset puolueet) käyttävät nykyisin nettiä ja verkon vuorovaikutusjärjestelmää valtapeliaseena (datakeruu, vakoileminen, vaaleihin vaikuttaminen jne.). 

USA:ssa on herännyt epäily, että Venäjä olisi vaikuttanut internetin avulla siihen, että valtapuolue vaihtui Yhdysvalloissa ja liittovaltio sai ikioman "perussuomalaisensa" presidentti Trumpin.     

Iso datafirma pisti äskettäin itsensä konkurssiin tekemänsä massiivisen datarikoksen takia.

*

Kommunikatiivisen järkiajattelun vastainen ajatus "itselleen olemisen kommuunista" pohjautuu siihen, että ihmisen täytyy oppia tekemään eksistentialistina ilmiöistä ja asioista omia merkitystulkintoja sekä omia valintoja ja ratkaisuja. 

Kommunisteilla on ollut yksilövapaudesta päinvastainen käsitys, kommunismissa yksilön on pitänyt alistua samalla tavalla kuin nationalismissa "johtavan kansanpuolueen" tahtoon. 

Se on virhe.

Yksilön täyttyy olla vapaa "itselleen olemiseen".

*

Samaan aikaan kun yksilöt ovat "itselleen olemisen kommuunissa" vapaita he voivat muodostaa universaalisia arvoja kunnioittavia yhteisöjä. 

Tuollainen yhteisö voi olla esimerkiksi asumisyhteisö, jolla on mm. asuinpaikassaan yhteiset pesutilat. 

Noiden yhteisöjen summa on "kommuuni".

*

Ihminen voi ainoastaan seurata evoluutiossa syntynyttä luontoa sekä ihmetellä elämää ja olemista. 

Mutta "kuvitteleva ihminen" ei voi "tietää". 

Mitä "tietäminen" voisi olla? 

*

Mitä vähemmän ihminen ymmärtää, sitä enemmän hän luulee tietävänsä. Tämä pätee myös puolueiden johtaviin valtapelipoliitikkoihin. 

Protestanttisen etiikan mukaisen maatalousvaltaisen kulttuurin luontosuhde on sairas. Nykyisen kaupunkikulttuurin ongelma on puolestaan se, että moderni city pohjautuu "tieto on valtaa"-ajatteluun sekä uusimpaan teknologiaan (kts. Aluesuunnittelulehdessä 1990 julkaistu kirjoitukseni "Kaupunkikone").

"Tieto on valtaa"-ajattelu on johtanut viimeksi yhteiskunnalliseen taantumukseen. 

Siinä "tietousko" on kääntynyt hirviönä ihmistä vastaan ja nyt se pistää käärmeenä ihmistä kuolettavasti. 

*  

Systemaattinen ja rationaalis-tieteellinen "tietousko", "tieto on valtaa"-ajattelu, on korvattava yksilöllisellä havainnoinnilla ja merkitysten tulkitsemisella sekä itselleen olemisella.

Sekä yrityksellä tajuta ja ymmärtää.

Toisiaan kunnioittavien "vapaiden yksilöiden yhteisöissä" on tärkeää tunnistaa kulttuuri ja myytistö.

Niiden huomioiminen auttaa ymmärtämään. 

*

Rationalistihistorioitsija saattaa kertoa tekstissään järki- ja tietopohjaisesti, että Etelä-Suomen "lakeuden" väestöstä oli Suomen sisällissodassa vuonna 1918 ainoastaan 20 prosenttia punaisia, vähemmän kuin missään muualla Suomessa. 

Mutta tuo luku (20 %) merkitsee Suomen sisällissodan 1918 tulkitsemista pintapuolisesti ja propagandistisesti. 

Syvällisempi tulkinta lähtee sitä, että tarkastelee myös paikan kulttuuria ja myytistöä. 

Merkitysten monipuolinen tulkitseminen kantaa ihmisyyttä ja johtaa "asiallisempaan suuntaan" historiankirjoituksessakin. 

Mutta historiankirjoituskaan ei voi olla koskaan tietämistä. 

*

Oman kulttuurin ja myytistön rappiotilaa elävä USA ei voita (voittaa/hävitä) enää sotia, koska USA:n eliittivalta uskoo nykyisin pelkästään "rahaan ja tietoteknistettyihin tappokoneisiin" sekä katkeamattomasti jatkuvaan "itsessään tieto on valtaa -tutkimustiedon" tuotantoon. 

*

Katsoin netistä äskettäin syttyneitä uusia sotia ja kirjoitin paperinenäliinaan sanan "toivotonta".

Ihmiset kuvittelevat nykyisessä teollisessa kulttuurissa, että "rauhankauden" jälkeen voi yllättää maailmansota. 

Teollisesta kapitalismista käynnistynyt aikakausi on kuitenkin jatkuvaa sotatilaa. 

"Rauhankausi" merkitsee "puoluepoliittista väkivaltaa" - sotaa ilman varsinaisia väkivaltalaitteita (koneellisia aseita). Ja konkreettinen sodankäyntivaihe aseiden käyttämistä syntyneen valtakilpailun laukaisemiseksi.  

*

Jatkuvasti syttyvät uudet sodat johtuvat siitä, että ihminen on väkivaltainen eläin, jolle on ominaista käyttää nopeasti ja kiihkeästi väkivaltaa vastaiskuna. 

Tätä ihmislajin peruominaisuutta ylläpitää ja vahvistaa "oikeat uutiset" ("virallinen valtamedia", vrt. "valeuutiset" eli "valehtelu ja hämäys") kertomalla esimerkiksi, että "Lapua on susivapaa paikka" (susi = "idän ryssä"). 

Venäläisvastaisuus vastaa täysin juutalaisvastaisuutta, molemmat niistä perustuvat uskomukseen (kts. Jean-Paul Sartre, esseitä I, 1963, "Juutalaiskysymys" suomentanut Jouko Tyyri). 

Lakeudella on kielletty lausua sanaa "Pietari" sekä "turgu" (Turku muinaisvenäjäksi). Tuokin kielto sisältää myytin, siinä "ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi".  

*

Uusin sotatekniikka (esimerkiksi miehittämättömät tekoälylennokit ja muut sodankäyntirobotit) eivät pelasta Yhdysvaltoja tuhoutumiselta. 

Sodat voittavat nyt ne, jotka uskovat eniten oman kulttuurin ja myytistön voimaan.  

Koska muilla suurilla kulttuureilla (paitsi lännellä) on tuota henkistä iskuvoimaa niin väkevästi, että he voivat voittaa kaikki sodat nyt ja huomenna.

Länsimainen kulttuuri on tuossa kädenväännössä laskeva ilta-aurinko ja pimenevä yö.

*

Ihminen ei ole kone. 

Epäeksistentialistiset ihmismassat, kuten konehullut suomalaiset hehkuttivat  2000-luvun alussa illuusiota kaikelle kansalle avoimesta tietoyhteiskunnasta.

(esimerkiksi Nokian kännykkävillitys sekä 2000-luvun alun "kärkiverkosto" netissä). Nuorella suomalaisella filosofilla Pekka Himasella oli tuossa vaiheessa täällä paljon "verkkovapausaatteen heimoveljiä". 

Nykyisin Himasella on kengänkuva persuksissa ja porttikielto Suomeen. Siksi koska suurta suomalais-kansallista ihmettä "sampoa", jolla tämä maa olisi rikastunut, ei syntynytkään. Jäi vain luu vetävän käteen.

Nyt suomalaiset pörräilevät sekopäisesti tekoälyhulluina laidasta laitaan. Entisessä toivossa eli rikastumisen haaveessa. Nytkin kiristää kasvava kansainvälinen valtionvelka varvasta kengässä.    

Suomalais-kansallisesta neroudesta todistavaa "uutta uljasta jotakin" ei kuitenkan synny ikinä. Sisukaan ei nyt auta. Eikä nationalistinen urheiluinnostus.

*

Ajatus kaikille avoimesta ja ilmaisesta netistä ollaan parhaillaan hautaamassa lopullisesti "kansainvälisten valvontavaltiopoliisien" haltuun. 

"Verkon valtaistaminen" on kuolemaksi eksistentialistisesti ajatteleville vapaille yksilöille. 

Vain "valeuutisointi" voi pelastaa meidät. 

Jokainen ajatelkoot omassa päässään miten itse tahtoo. 

*

"Netin kuolema" on jo nähty myös televisiossa. Facebookin pomoa grillattiin USA:n kongressissa tuntikausia (yle.fi 11.4.2018). 

Yhdysvaltain kansaa edustavat kongressiin valtapelurit vaativat Facebookkin toimitusjohtajaa suostumaan siihen, että hänen "nettikonefirmansa" kytketään valtiollisen valvontaan, sillä Facebookin käyttäjätietoja oli vuotanut massiivisesti joidenkin haltuun (tietosuojarikos).

*

Netistä piti tulla "kiltti ja pehmeä demokratian jalostaja" mutta siitä tulikin laillistetun edustuksellisen puoluevallan (yhteiskunnallisen eliitin) tappoase. 

Nyt se on verrattavissa ydinpommiin ja keskitysleiriin.

Nyt pelätään jopa sitä, että "naapurivaltio" pystyy vaikuttamaan internetin avulla vieraan valtion vaalituloksiinkin. 

Uusimmasta "näkymättömästä joukkotuhoaseesta" eli "big datasta" tulee Turkuun kertomaan amerikkalainen matemaatikko Cathy O`Neill (Turun Sanomat 8.5.2018).  

Enää ei voi luottaa mihinkään, sillä myrkkykäärmeitä kiemurtelee nykyisin kaikessa ja kaikkialla.  

"Black digi" on nyt kaiken huomion kohteena. 

*

Länsimaisen kulttuurin "ydinvalta Yhdysvalta" (USA) ja sen eurooppalaiset liittolaiset tekivät "valeuutisten kansansuosioon tulemisen pelossa" 14.4.2018 sotilaallisen iskun Syyriaan. 

Paha Trump pestiin tuolla iskulla yhdessä hyväksi, vaikka siihen asti Trumpia haukuttiin joka hetki kaikesta.  

YK oli iskun jälkeenkin voimaton ja vaiti. YK on tarpeeton ylikansallinen valtaorganisaatio.

Venäjän johtaja Putin vastasi iskuun kättelemällä lännen aseellisista iskuista kärsiviä valtionjohtajia.

Milloin tahansa saattaa räjähtää Putinin ja hänen liittolaistensa vastaisku.  

*

Voittiko Trump kansansa suosion?   

Päättyykö usko kansan kaikkivoipaisuuteen?  

Miten käy kansallisten puolueiden?

*

Tähän asti ilmaiset atk-palvelimet ovat muuttumassa kaupallisiksi ja maksullisiksi. 

Ja "virallisia tietoja" uutisoinnissa käyttävästä mediasta ollaan tekemässä vastaisku nettiväen valeuutisoinnille.

Se mikä on "virallisen lähdeaineiston" mukaan oikeaa tietoa, se kuvaa myös muka todellisuutta, vaikka se paljastuisi myös "tappavaksi valtapeliaseeksi".

Länsimaiden media on pommittanut jo vuosia USA:n uutta presidenttiä. Nyt kun Trump järjesti aseellisen iskun Syyriaan, länsimaiden media ylisti Trumpia huudahtamalla "hyvä". 

*

Eikä lännen neljäs valtiomahti (media) anna vieläkään periksi? 

Onko länsimailla halussaan koko tieto ja totuus Syyrian kaasuaseesta?  

Kirjoitin tästä aiheesta 7.4.2018 sanomalehti Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:   

 

"VALEUUTINEN?

Vaikka Vanhassa Testamentissakin varoitetaan ihmistä tulemasta tietäväksi ja hallitsevaksi olennoksi ihminen on viimeisen puolen vuosituhannen aikana uskonut ajatukseen "tieto on valtaa" sekä kehittänyt matematiikan pohjalta atk-tekniikan ja ajatuksen kokonaisesta "tietoyhteiskunnasta", jossa käytetään myös tekoälyä.   

Evoluutiossa "kypsyneen" hermeneuttisen ihmisen ei pidä kuvitella olevansa tietävä olento, eikä ihastua koneisiin eikä ajatella, että ihminen voi tavoittaa yhden kaikille yhteisen "tiedon ja todellisuuden". 

Se miten ilmiöitä aistii ja kuvittelee (tajuaa), on eri asia kuin miten asiat ovat "todellisesti". Ihminen ei pysty vetämään rajaa tajunnan ja todellisuuden eikä myöskään "totuuden ja valheen" välille.   

"Tieto ja todellisuus" näyttäytyy jokaisen yksilön kohdalla erilaisena. 

Vaikka on väitetty, että netissä leviävät ns. "valeuutiset" (valhetta-uutinen) aiheuttavat sekasortoa ja loukkaavat demokratiaa, asia voi olla päinvastoin. 

Valeuutisethan haastavat ihmiset ponnistelemaan itse läpi ristiriitojen. 

Mediassa "totena" markkinoitu "faktatieto" voi olla myös väärä.    

"Todellisuudesta" kertoo nykyisin "virallisia lähteitä käytävä" media mutta jokaisen yksilön täytyy tulkita uutisten merkitykset itse. Täytyy oppia tekemään itse johtopäätöksiä.  

Median moraaliin vaikuttaa myös se, että sen täytyy hankkia firmalleen myös rahaa (mainoksia jne.). Tieteen etiikkaan kuuluu puolestaan se, että tieteen sovellutuksia täytyy ensin kokeilla ennen kaupallista toimintaa. Mutta myös tämä laiminlyödään nykyisin (esimerkiksi kännykän syöpävaarojen tutkiminen ennen niiden myynti)."

*

Ilkka julkaisi tämä kirjoitukseni 13.4.2018. On rikos ihmisyyttä vastaan uutisoida tahallaan siten, että kansa uskoo, että on olemassa kaikille yhteinen tieto ja todellisuus.

Eikä ihmisen maailmassa olemista leimaa järki.

*

Lännen isku Syyriaan ja iskun uutisointi länsimaisessa mediassa kaasuaseen vastaisena ennen iskun kohteiden tutkimista paikan päällä on hyvin vaarallista valtapeliä, sillä samaan aikaan kuohuu Israelissa.

Esimerkiksi Saksassa on jo uutisoitu maailmansodan syttymisen uhasta.

*

Tänä talvena kylmä on jatkunut hyvin pitkään ja muuttolinnutkin ovat odotelleet siksi pitkään sopivaa muuttosäätä. Odotin siksi hetkeä, kun on riittävästi lämpöä Turussa käyntiin.  

Kun lähdin Kauhavalta Turkuun aamupäivällä 14.4.2018, pääsin onneksi Tampereelta suoraan Turkuun ilman kierrosta Itä-Pasilan kautta. 

Junan vessa oli taas rikki eikä sinne ollut mahtunut edes keppiä jolla voisi hätyytellä pois "susia". 

*

Turussa monet eivät olleet edes kuulleet siitä, että Turun säätiö 2011 joutuu palauttamaan kaksi miljoonaa euroa saamansa valtiontukea.  

Turusta lähetetään nykyisin koko maahan "oikeussaliviihdettä", jossa kerrotaan Turun puukotusiskujen vaiheista.

*

Paluumatkalla 15.4.2018 minun oli pakko matkustaa Kauhavalle Itä-Pasilan kautta. Toiseksi koska vapaita istumapaikkoja toisessa luokassa oli vain liikemiesvaunussa, jouduin ostamaan kalliin matkalipun ensimmäisessä luokassa. 

Bisnesluokassa kuuntelin kunnan virkailijoiden ja liikemiesten intressissä olevia tylsiä valta- ja bisnespuheita. 

Muistin tuolloin sen kun kuulin kauan sitten kahden bisnesmiehen keskustelun. Heidän puheenaiheensa liittyi tyypillisesti viinaan ja naisiin. 

He olivat yrittäneet saada räkäkännissä moskovalaisessa hotellissa sormenpäillään piilolaseja silmilleen ennen ravintolan tanssilavalle lähtöä. Mutta nuo lasipalaset olivat putoilleet vähän väliä lattialle. 

Heidän hauskanpitonsa huippuna oli yksi ja sama jankutus: 

"ai sii, juu sii, uussii naissii".   

*

Kirjoitin matkani jälkeen 14.4.2018 seuraavan mielipidekirjoituksen Turun Sanomiin:

 

"KRAPULA TULI. Kantelin ennen eläkkeelle lähtöäni 2009 Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 valmistelusta Suomen oikeuskanslerille. 

Tein kantelun koska toteutettu säätiöjärjestely loukkasi suljettuna avointa demokratiaa ja johti despotismiin. 

Anders Blomin uunituore väitöskirja kertoo siitä, että  Suomen edustuksellisessa demokratiassa vallankäytön kärki on pienen "sulle mulle -eliitin" kourassa.  

Ensimmäiseksi "suljettiin ovet" (säätiö) ja projektin tieltä siivottiin paikalliskulttuuri ja hankalina pidetyt henkilöt. Myös toimittajilta kiellettiin pääsy juhlavuoden valmistelun ensimmäiseen esittelyyn valtuustosaliin?   

Oikeuskansleri vastasi kanteluuni, että säätiö 2011:n toiminnan valvominen kuuluu PRN:n tilintarkastajille.   

Kirjoitin seuraavaksi projektista Turun ylioppilaslehteen (1/2010). Ennustin, että vuodesta 2011 tulee Turulle krapula koska 2011-hankkeet valitsevan raadin jäsenten nimetkin pidetään salassa. 

Ja krapula tuli - Turku joutuu palauttamaan KHO:n päätöksellä kaksi miljoonaa euroa 2011-projektia varten saamaansa valtionavustusta (kts. Turun Sanomat 23.1.2018). 

Käydessäni äskettäin Turussa havaitsin, että  turkulaiset ovat vieläkin juhlavuosihumalassa. Useimmat heistä eivät ole kuulleet KHO:n palautusmääräyksestä. Eivätkä halua edes kuulla siitä. 

Minulla tuli ihan ikävä sitä vanhaa säikkyä ja rähjäistä ja roskaista Tuppukylä-Turkua. 

Turkulaisilla on nyt aihetta tarkastella omaa paikalliskulttuuria ja -myytistöä ajatellen samalla koko Suomen kulttuuria ja "maan tapaa"." 

Turun Sanomat julkaisi tämän kirjoitukseni 20.4.2018.

Lähetin saman kirjoituksen myös Aamuset-lehteen (ilmaisjakelulehti) ja nytkin kirjoitukseni julkaistiin (26.4.2018) mutta erilaisella otsikolla "Krapulahan siitä tuli". 

Samana päivänä Kauhavalla ilmestyi Aviisi (26.4.2018), jossa sanottiin, että "Kauhavan monitoimitalon rakentaminen alkoi". Tuon jälkeen Kanta-Kauhavan entisen (puretun) koulukeskuksen tontilta alkoi kuulua jatkuva pauke (paalutustyö).

Ei ole totta, yksitotiset kauhavalaiset tekevät monitoimitaloa. Kauhavan valtaeliitti kosiskelee kuntalaisia monitoimitalolla koska se hävisi viime kuntavaalit. 

Entä ylläpito- ja käyttökustannukset? Katsotaan miten siinä käy.    

*

Olemme asuneet nyt muutaman vuorokauden Kanta-Kauhavan pääkeskustassa sijaitsevassa vuokra-asunnossamme. 

Olen oppinut täällä ymmärtämään kapitalistisen talouden sävyeroja: 

laskuja netissä maksaessa uuden paikallisen pankkini sivuja pitää vaihtaa uusiksi pankin nettisivuilla monta kertaa useammin kuin aikaisemman kansainvälisen pankkini kohdalla.  

*

Historioitsija Heikki Ylikankaan ("Härmän häjyt ja Kauhavan herra"-historiakirjan kirjoittaja) talon (kesäpaikka?) parveke on Kangas-Annala maantien Kankaan puoleisessa päässä aivan tien alkupisteessä. Mutka tiessä sillan kohdalta vaikuttaa tehdyn kohti tuota parveketta. 

Lintuparvet välttelevät laskeutumasta lähelle tielinjaa, suosituin laskeutumisalue on kaukana tiestä pelloilla.  

*

Päätin viimeksi poiketa illalla oluella paikan kapakassa "Tiikerissä". Kun kävin ensimmäisen kerran tuossa ravintola-hotellissa (2011) sain käteeni hotellihuoneen avaimen, minkä päässä roikkui myytti puukonkahva

Mitä ihmettä? Kahvalla minua ilmeisesti muistutettiin siitä, että olet nyt puukkojunkkarien Härmänmaalla, siis älä käyttäydy täällä miten vaan. 

Siis voisin saada täällä vaikka turpiini. 

"Enkä uskaltaisi sen jälkeen naamaani näyttää".   

*

Menin illalla hotellihuoneesta saman rakennuksen olutkapakkaan mutta siellä oli päällä niin kova miehinen meteli ja vauhti, etten uskaltanut jäädä sinne kuin hetkeksi. 

Huoneen perälle asetettu pyöreä yksijalkainen pöytä kaatui ensimmäiseksi lattialle niin, että ison täysinäisen oluttuoppini lasinpalaset helisivät pitkin nurkkaa.

*

Nyt (2018) kävelin tuohon samaan kapakkaan rakenteilla olevan lentosotakoulupuiston kautta (LSK-puisto). 

Olin ihmetellyt aikaisemmin monta kertaa tuttujen autokyydissä sitä "mihin kaukaiseen korpipaikkaan minä olenkaan joutumassa?".   

*

Kävelymatkalla keskustan kapakkaan (nyt 2018) jäin katselemaan brutalistista raakabetonista alikulkusiltaa koska sen pintoihin oli maalattu "kummallisia graffiteja". 

Sillan betonipinnat oli maalattu väreillä symmetrisiksi. 

Aivan epäanarkistista. 

*

Alikulkusillan yhdellä sivulla luki 1928–2014, vastakkaisella sivulla oli symmetrisesti kaksi kullattua linnunsiipeä. 

Tuo "graffititaide" kertoo  orjamoraaliin ja militarismiin kasvatetuista kauhavalaisnuorista. 

Graffititaidehan toimii parhaimmillaan anarkistisena protestina sikamaiseksi koettuja valtapelejä vastaan. 

*

Tässä tapauksessa (alikulkusilta) nuoret kumarsivat Kauhavan lentosotakoulun muistoa haikailevia militaristiäijiä. 

Ainoa "graffiti-irrottelu" näkyi tuon teoksen allekirjoituksessa (mikä sekin olisi pitänyt jättää pois kokonaan).   

*

Parisataa metriä alikulkusillalta on omakotitontti minkä, piha-alueella on ollut usein  graffiteja. Mutta niitä ei ole uskallettu tehdä Kauhavan keskustan rumille julkisille paikoille.  

Pihalla oli "oikeaoppisesti" tehty "söpö graffiti". 

Ajattelin, että "taiteellinen luominen merkitsee ei-tietämistä mutta on kuitenkin "ymmärtämistä" näkemäni graffitin merkitystulkinta johdatteli ajatteluni  "kauneusestetiikasta" aivan muuhun. 

 

Suojeleeko joku tässä agraarikulttuurissa itse itseään kun kukaan ei uskalla tehdä anarkistisia graffiteja julkiseen paikkaan? 

Täällä pitää olla asukkaana "itsekriittinen militaristi" eli pitää suu kiinni heti kun puhutaan rauhasta ja hiljaisuudesta. 

Eikä täällä saa kirjoittaa paikallislehtiin mitään "venäläisestä Pietarista". Eikä käyttää sanaa "turgu" (sanan Turku sijasta) koska ryssä on täällä sama asia kuin "itä ja pahuus". 

*

Suomen ensimmäiset graffitit ilmestyivät isoihin kaupunkeihin 1970-luvun lopulla. Niitä epäillään Oulun arkkitehtikoulun opiskelijoiden tekemiksi. 

Oulun koulussa piirrettiin myös Suomen ensimmäiset postmodernit rakennukset. 

Helsingin arkkitehdit roikkuivat tuohon aikaan pitkään omassa "funkkismodernismissaan" vaikka siitä oli tullut jo 1960-luvulla vanhanaikaista. 

Suomalaiset ovat patavanhoillisia nationalisteja.   

*

Turussa oli maailmansotien välissä usein joukkotappeluita turkulaisten kaupunginosien välillä, nykyisin joukkotappelut tapahtuvat usein maahanmuuttajien kesken lähiöissä (esimerkiksi Varissuolla).  

Luin netistä, että perjantaina 20.4.2018 Turussa oli tapahtunut joukkotappelu. Siihen osallistui 20–30 nuorta ("kantaväestöä" ja maahanmuuttajia".

*

Sunnuntaina 22.4.2018 Saksan Sdp valitsi ensimmäisen kerran naisen puheenjohtajakseen. Hänen nimensä on Andrea Nahles. Läheltä piti (äijävalta) koska äänestystulos oli 414-631.  

*

Teen lisää havaintoja ja tulkitsen merkityksiä. 

Kun muutimme 2011 Turusta Kauhavalle, ihmettelin sitä miksi kunnan pääkeskustassa oli joka puolella rikottuja esineitä ja pystyyn hiljakseen lahoavia mätiä puutaloja. 

Keskellä Kauhavan pääkeskustaa komeili tummanpuhuvana vanha FOONINKI. 

*

Vasta nyt 2018 olen ymmärtänyt täysin, mistä tuossa fooninkipaikassa on kyse: siinä on ollut vielä 1960-luvulla toimiva maatilakeskus. 

Fooningin yhden verannan ulko-ovessa lukee E. Jalasmaa (rautalevyyn kaiverrettuna). 

Talon takana (pihapiirissä) on neljä muuta hylättyä ja mätänevää rakennusta sekä vanhoja ruostuvia maatalouskoneita ja kaatopaikkaläjiä. Agraarikauhavalaista tyypillisimmillään.

*

Tuon paikan (fooningin läheisyydessä on tienristeys ja liikenneympyrä)  yksityiskohtia tarkkailtuani löysin ulkorakennuksen avaimenreikään naulatun "salmiakkikaramellin" muotoisen ovenhelan. 

Sama salmiakkikuvio tunnetaan parhaiten Jussipaidasta. 

Oven helassa kyseinen muoto todistaa uskomuksesta ja myytistä, että lakeuden kansa olisi keksinyt itse fooningin ja kaiken muun tämän maatalousvaltaisen seudun "komian".     

*

Fooninkipaikan vieressä on kaksi maatalouskauppaa. Ja noin sata metriä tuosta fooninkipaikasta on korkea mainospylväs, jossa lukee pilviä hipoen "Tervetuloa Kauhavan kaupunkiin". 

Samalla maatalousvaltaisella alueella soi tango sekä kiljuu hevosia raveissa ja huutaa kokonaisia ihmisryhmiä pesäpallo-otteluissa. 

*

Ihmettelin myös, miksi monin paikoin keskustaa on kaadettu aina silloin tällöin yhdellä kertaa iso määrä täysikasvuisia puita. 

Kanta-Kauhavan pääkeskustassa kaadettiin aivan äskettäinkin puita "taajamametsuri-periaatteella" (esimerkiksi kymmen puuta yhdellä kertaa ilman puunkaatolupaa). 

*

Kolmanneksi ihmettelin, miksi Kanta-Kauhavan pääkeskustassa harjoitetaan vieläkin maataloutta, myös eräällä pellolla aivan lasten leikkipaikan eli Leijonapuiston vieressä (myrkkysuihku traktorin perällä). 

Suomen leijonan ja suuren isänmaallisuuden hengessä rakennetun Leijonapuiston leikkipaikan varusteet oli tehty alun perin lentokoneiden näköisiksi). 

Näin ja LSK-muistovitriineillä lapsia kasvatetaan "isänmaallisiksi militaristeiksi". 

*

Neljänneksi ihmettelin aikaisemmin (2011-2012) paikan jatkuvaa korvia repivää lentomelua sekä ilman pahaa hajua, mikä aiheutui keskustan viereisen sotilaslentokentän suihkukoneiden toiminnasta. 

Olin saada infarktin monta kertaa kun taivaalla (pääni yläpuolella) nousi ja "putoili alas" kiitäen meluavia kiväärinkuulamaisia rautamöykkyjä, sotilaslentokoneita. 

Häjyilyyn taipuvaiset kauhavalaiset rakastivat tuota näkyä yli kaiken.

*

Kauhavan lentosotakoulu valtasi vuosikymmeniksi kunnan pääkeskustan yläpuolella olevan taivaan ja avaruuden. 

Ihmisen kehittämä lentotoiminta (lentotieto ja -tekniikka) ja ilmatilan valtaaminen liittyy maatalousvaltaisen yhteiskunnan utilistiseen luontosuhteeseen. Siinä luonto ja taivas on pelkästään hyödyn irtioton kohde samalla tavalla kuin maa-, karja- ja metsätaloudessa. 

Asukkaiden mielestä paikan taivas ja ilmatila täytyisi vallata uudestaankin konelentämiseen. 

Pitkin Kauhavan keskustaa ja Kauhavanjokea kiitää "kiimakeväisin" meluavia lumiskoottereita. Ja kesäisin muita meluavia koneita. 

Niiden vauhti ja korvia repivä meluaminen muistuttaa taivaalla kiitävien  sotilaskoneiden "rämäpäämäisyyttä". 

Kaikki tarttuu ihmisen sisimpään ja kasvaa kiinni identiteettiin. 

Lumiskoottereiden reitti (jäljet pelloilla) kulkevat kohti Kanta-Kauhavan pääkeskustan sisään tunkevaa kiitoradan päätä (sotilaslentokenttä). 

On tapahtunut siviiliväestön samaistuminen ilmasotakouluun (nationalismi, militarismi, power ja melu). Tämän ilmiön pohjalla on maatalouskulttuurin häjyilyperinne. 

Häjyilyä kutsutaan nyt amerikkalaisittain "poweriksi".  

Tätä samaa ilmiötä on ilmentänyt se, kun lentokentän eräälle lähialueen "valakialle" (körttien pääsiäistulille pahojen henkien pois ajamiseksi) on saapunut ilmatilaa pitkin mies laskuvarjolla. Liitovarjoon oli liitetty pörräävä koneellinen vetoropelli.  

Tämän seudun tämänhetkinen "petovainovillityskin" (susi- ja haukkaviha) liittyy tähän samaan ilmiöön. 

*

Maantiet mutkittelevat lakeudella joenvarsia pitkin.  

Kanta-Kauhavan keskustan teillä ja kaduilla "pörrää" samaan aikaan yhtä ja samaa kehää yksikseen kiertävät samat tyypit. Kaupunkikulttuurille tyypillisiä ihmisryhmiä ei näy alueella ollenkaan. 

Mihinkähän tämä liittyy?  

*

Kauhavalla vallitsee "susivapaa väärin ymmärretty nationalismi eli kartanonationalismi". 

Ensin tänne tuli venäläisiä sotilaita, sitten saksalaisten käymän maailmansodan siivellä jääkärit ja sen jälkeen vasta Kanta-Kauhavan ilmasotakoulu. 

Maailmansota jatkuu täällä nytkin. 

Nyt on kuitenkin vielä hetki perussuomalaista aikaa. 

Mutta maailma on jo kansainvälistynyt.

*

Lakeuden maatalousvaltaisen kulttuurin alueella on kuviteltu nuijasodasta saakka, että lakeuden kansa on muita suomalaisia "komiampaa ja fiksumpaa herrakansaa".   

Tästä "todistaa" vakuuttavasti Ilkassa 19.4.2018 ollut hyvinkääläisen Esa Hyytisen mielipidekirjoitus. Kirjoituksen mukaan pohjanmaalla toimiva "vapaussodan ja itsenäisyyden perinneosasto korostaa jostakin syystä yksipuolisesti jääkäriliikettä, mutta vähättelee nationalismia eli kaikkien "suomalaisten heimojen" yhteisiä ponnisteluja.  

*

Nuijasodasta innostunut lakeuden agraarikansa ei ole huomannut sitä, että maailmansotien aikana käytiin kansainvälistä valtapeliä, jossa häviäjäksi tuli joka kerta Saksa. 

Ruotsalaiset historian tarkkailijat ovet jo pitkään sitä mieltä, että Suomi oli maailmansodissa Saksan sotaliittolainen. 

Yksin suomalaiset klaanit ja heimot eivät pärjää missään. 

*

Lakeuden "kartanotalonpoika" ei pelastanut nationalistista itsenäisyyttä Suomelle. 

Suomalaiset jääkärit pakotettiin Saksan leiriltä sotaan myös Saksan itärintamalle. 

Sankari-Sippolan tarina on myös omien torppareiden kärsimystarinaa.    

Nyt Suomi on "harakanpesä" ja EU on täältä katsottuna syrjäinen nappula, puhe EU:n ytimessä vaikuttamisesta on kansan kusettamista (vrt. Suomi, Unkari ja Puola).

Tämä möhläys korjaantuu heti kun unioni muuttuu liittovaltioksi. 

*

Tämän kummallisen ilmiön taustalla on maatalousvaltaisen yhteiskunnan maatilakeskusten "suljettu kartanokulttuurinationalismi". Siinä syrjäkylien maatilakeskuksissa tököttää uusien talojen kyljessä kallellaan vanhoja hylättyjä rakennuksia ja niiden välissä löyhkää jätekasat.

Joku kauhavalaisrouva sanoi minulle vuosia sitten, että tämä kauhavalainen maalaismaisema näyttää paljon järkyttävämmältä kuin oli neuvostoliiton aikainen Karjalan kannaksen maisema. 

*

Ymmärsin nuo sanat paremmin heti kun olin nähnyt paikan uusia omakotitaloja metsän siimeksessä. 

Omakotirakentajat ovat jättäneen Kauhavaan jälkiä teneriffamatkoistaankin mutta noidenkin talojen törkyyntymisalkua ei voi olla huomaamatta.

"Kartanolakeutta" kehutaan "omissa joukoissa" valkoisen vallan (sisällissodan 1918) kirkkaimmaksi kruunuksi? Millä perusteella?   

*

Eteläpohjalaiset törkyläjät ja kevättulet liittyvät paikan vanhaan barbariaperinteeseen. 

Maatalousvaltainen maaseutu merkitsee sitä, että ihmislaji ottaa kaiken hyödyn irti elollisesta luonnosta. Se on paha protestanttinen ele. 

*

Minulle luonto on ihmettelemistä ja seuraamista. Minä annan olla luonnon rauhassa, omana itsenään, täydellisesti.  

*

Ihmiset pakotetaan lähes aina jonkun kulttuurin ja myytistön mukaiseen "todellisuuteen". 

Niin kutsutun "sitoutumattoman sanomalehdistön" uutisointi on tästä hyvä esimerkki. 

Mutta media on aina sitoutunut johonkin. Sitoutuneeksi tullakseen sen ei tarvitse sitoutua puoluevaltaan (kts. nationalististen puolueiden porvarilliset maakuntalehdet).      

*

Vilkaisen "virallista valeuutisointia" ja luen uutista (yle.fi 7.5.2018): "Onko puoluepolitiikalle vaihtoehtoja? Professori: "Edustuksellisen demokratian aika ylipäätään on ohi".

Luin noin kuukausi ennen tuota junassa Turusta Kauhavalle Helsingin Sanomia 13.4.2018 ymmärtääkseni, missä "todellisuudessa" tuossa mediamonopolissa, pääkaupunki- ja citymetropolilehdessä eletään (HS = puolen miljoonan levikki, maakuntalehtien levikki on moninkertaisesti pienempi). 

Ensimmäiseksi poistin HS-tabloidista lehden omistajasukua koskeneen osuuden "Aatos Erkko", koska siihen sisältyy mediavaltiaiden omaa valtapeliä sekä ja valtionationalismia sekä subjektiivista mediasuvun vallankäytöllistä itsekorostusta.

Ensimmäiseksi vilkaisin pääkirjoituksia, "Soten kapitaatiorahoitus on vaikea tehtävä maakunnille", sekä kirjoitusta "Elämää loppusuoran jälkeen". Seuraavaksi luen uutisen "Eläkeläisten verovapaus voi loppua Portugalissa". Seuraavaksi "HS:lle langettava päätös virheen korjaamisesta" (JSN). Seuraavaksi "Syrjintä itää työelämässä". Seuraavaksi "Ongelmien puinti vei sekasortoon" (esikoulun häiriöistä). Seuraavaksi "Suurvallat ohjukset vastakkain", tähän uutiseen sisältyi otsikko "Kaasuiskuista todisteita". Seuraavaksi "Venäjän kyky horjuttaa länsimaita kasvaa tekoälyn kehittyessä". Seuraavaksi "Markkasen kausi päättyi kolmosennätykseen". 

Lopetin Hesarin lukemisen tähän. 

Hesaria pidetään tavallisesti sitoutumattomana, mutta HS on sitoutunut kaikessa tiukasti suomalaiseen nationalismiin sekä länsimaiseen kulttuuriin ja myytistöön. 

Sitoutunut amerikkalaista maailmanvaltapeliä myöten. 

HS on paisuttanut toimitustaan kokoamalla maan parhaat kirjoittajat helsinkiläiseen lasilaatikkoonsa (siinä kaikki on muka läpinäkyvää) ja käyttää "tietotuotantoaan" lopullisen "totuutena" kaikesta.   

Koska en voi hyväksyä Hesarin "totuusuutisointia", heitin mediamonopolivaltapelilehden roskakoriin. 

*

Seuraavaksi luin vuokra-asunnollamme seinäjokilaista maaseutukaupunkilehteä ja maakuntalehteä Ilkkaa 16.4.2018. 

Ostin sen Kauhavan R-kioskilta.   

Kyseinen maalaisliittolaisen Santeri Alkion perustaman lehden uutisointi pohjautuu pääsääntöisesti keskustapuolueen nationalistis-porvarilliseen valtapeliin. 

Luin viimeksi kyseisestä lehdestä 16.4.2018 pari kirjoitusta, "Pelastako ÄLYKYLÄ autioitumiselta?" ja "Etätyön yleistymisen este löytyy toimintakulttuurista". Olen näistä toimituksen mielipiteistä täysin eri mieltä.

Näiden molempien uutisten taustalta näkyy se, että Ilkka toitottaa päällimmäisenä lakeuden maatalousvaltaisen säilyttämistä ikuisena projektina. Maksoi mitä maksoi. Mutta vanhan kyläkulttuurin pelastaminen ei saa olla itseisarvo, samoin kuin kyläkulttuuriin liittyvän "yliläheisyyden" korostaminen. 

Ihmisen täytyy oppia olemaan omien merkitystulkintojen ja valintojen mukaan täysin oma itsensä syrjäkylässäkin.  

Maaseututaustaisten suomalaisten nykyinen konehurmos paljastaa suomalaisten heikon itsetunnon. 

Älykylää ei tule eikö etätyö yleisty. Avoin netti on jo tuhottu eikä älykyliin tule koskaan palveluita. 

Palvelutkin toimisivat kylissä robottiautoilla.    

Voi helvetti sentään tätä topeliaanista heimo- ja maakuntatason totuutta. 

*

Istahdin kevätauringossa Kanta-Kauhavan keskustassa Kauhavanjoen törkyiselle rantapenkereelle. 

Huomaisin, että maassa lojuu vieläkin kymmen vuotta sitten samalla paikalla käyttämäni pepunalusta (kovaksi pinnoitettu lastulevyn kappale). 

Katselin tulvivan virtaavan joen liikkeitä, näin että isot pyörteet pienenivät edetessään ja häipyvät lopuksi kokonaan näkyvistä. Samalla tavalla etenee ihmisen maailmassaolo. 

Otin kännykälläni muutaman valokuvan paikan sielunmaisemasta. 

*

Ryhdyin lukemaan Kauhavanjoen rantapenkereellä kaupasta ostamaani Härmänmaan paikallislehteä Komiat 18.4.2018. 

Lehden "pääotsikko" oli "50 vuotta konfirmaatiosta". 

Kannen alareunassa luki "kattoremontit". Kauhava on yrittäjähullu.  

Avasin lehden ensimmäisen aukeaman, luin "kunta elää yrityksistä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, kokoomus teki aloitteen, huolissaan opetuksesta". 

Seuraavalla aukeamalla luki "Kaksineuvoinen avasi säköisen, komia kisa-saavutus, tenavat toimitteloo" ja sen jälkeen luin "halloween-illan velhokahvilalla, leirielämää, tekemään käsitöitä, Kauhavan alueseurakunta : keskiviikkokerho * hartaus * kodin siunaamishartaus * gospet lattiajumppa * messu * hehku klubi-ilta * IRR ty tilaisuus * siioninvirsiseurat * hartaus * hartaus * hartaus *kansallisen veteraanipäivän hartaushetki * kannelkotioseurat *minun tarinani ilta * lapsikuoro * kirkkokuoro * perhekuoro * varhaisnuoret kevätiloleiri *nuortenilta *isos koulutusleiri * lähetystyö myyjäiset * toiska" 

Huh, huh. 

Samalla sivulla luki "kevättä kohti, vainajat, ruodarit seurakunnan klubi-illassa". 

Tuon jälkeen luin (heidän todellisuudestaan että) "mannisen taistelun satavuotispäivä, kylille kulttuuria toiminnan akryyliväreillä, Alahärmässä runosaappaat/ryhmä, kaksi eläkkeellä olevaa sotilasta, ratsastussarjassa USAssa, yhteinen matka, tulvan aikaan, virtuaalihiekkalaatikko menestystä moottorikelkkailussa, käsisammatinten tarkastukseen ja pohjanmaan partiolaiset".

Kauhavalaiset lukevat tätä paikallislehteä usein tunnin yhteen pötköön. 

Yhtä hartaasti kuin Raamattua. Siinähän on koko "tämä todellisuus".  

Mutta ajattelin, että "onpa järkyttävää paikallistodellisuutta". 

Lopuksi ajattelin, että nyt riittää minulle ja repäisin yhdellä vetäisylla lehden kahtia ja heitin palaset virtaan.  

*

Kanta-Kauhavan S-marketin ja Halpa-hallin välissä on kuoppainen heikkakenttä ja suuri teräksinen kontti, minkä takana toiset käyvät kusella, jotkut hädissään jopa paskalla. 

Tuolla paikalla (marketin ja halpahallin välissä) on tyypillinen paikalliskulttuurinen RAJAONGELMA. 

Tuon paikan kohdalla on laajana kenttänä purettua Vanha Kauhavaa  (kirkonkyläkeskustaa) ja muutamassa kohtaa kohti maata kallistelevia mätäneviä taloja. 

Ei arkkitehti tässä kohta "uskalla edes naamansa näyttää" (puukkojunkkarihärmäläisesti ilmaistuna).   

*

En tule hyväksymään sitä, että robottiautoja päästetään nykyiseen katuverkkoon. Haluan suojella ihmisiä vaaroilta. 

Kolarin sattuessa (ihmisiä täynnä olevan auton ja ilman ihmistä liikkuvan robottiauton yhteentörmäys) syntyy turvattomia tilanteita. On perustettava heti robottiautojen vastainen liike. 

Älyrobottiautot on kiellettävä jo ennalta ihmisten liikkumisverkoissa.

Ihmiset pitää pelastaa.    

Ja on perustettava sata muuta uutta vastarintaliikettä. Viha täytyy kohdistaa koneita vastaan, ei ihmisiä vastaan. 

*

Vanhusten palvelurobotit loukkaavat ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Eduskunnan tulee kieltää nuo tekoälykoneet lailla. 

*

Yleistä edistysuskoa koskevat lupaukset eivät merkitse enää mitään. 

Nyt eletään keskellä suurta taantumusta. 

Kohta romahtavat pörssitkin.  

"Jatkuvan taloudellisen kasvun kapitalistinen ideologia" tappaa elollista luontoa ja ihmiskuntaa. 

*

Nyt tarvitaan konkreettista toimintaa nykyisen valtaeliitin "kauniita" lupauksia vastaan. 

Tulevan muutoksen täytyy olla totaalinen. Muussa tapauksessa valtaan nousee myös "uuskansallissosialistisia liikkeitä". 

*

On perustettava ihmisen aiheuttamaan "ympäristö- ja ilmastonmuutokseen liittyvä "kansainvälinen ihmisoikeusliike". 

Kansallisvaltioilla ei saa olla lupaa kieltäytyä pakolaisvirtojen inhimillisestä avustamisesta, kun esimerkiksi sata miljoonaa ihmistä on  joutunut pakenemaan kotiseudultaan ja etsii uutta paikkaa aloittaa elämä alusta.     

*

Ylen "populistinen ja sillisaattimainen uutisvirta" on nykyisin täynnä huolestuttavia uutisia luonnosta ja yhteiskunnasta. 

Otsoniaikosta sekä siihen liittyvistä ihosyöpävaaroista on oltu viimeksi vuosia hiljaa. Maailman vesistöissä virtaa kaikkialla kuolettavasti lääkeaineita (yle.fi 11.4.2018) eikä niitä pystytä poistamaan koskaan. Suihkuvirtaus sössii Suomen sään...(Ilmastonmuutos, yle.fi 16.4.2018).

Venäjän vastatoimet saattavat kohdistua myös Suomeen (taloudellinen painostaminen lännen Syyriaan toteuttaman iskun jälkeen, yle.fi 16.4.2018).

*

Jos kolmas maailmansota syttyy ei erehdy jos väittää, että maailmansota ei ole tässä teollisen kapitalismin menossa "poikkeus vaan sääntö" eli jatkuva prosessi. 

Fyysiseen voimaan liittyvien sotien välisenä aikana on "siviiliaikojen" poliittista väkivaltaa (taloussotia, informaatiosotia jne.). 

*

Ostin viidellä eurolla kirjan Kotieläinten kirja (Mervi Koski, 2008). Heti sen alussa luki "Ihminen ja kotieläin ovat kulkeneet pitkän tien yhdessä". Mutta tuo yhteinen tie (ihminen ja kotieläimet) on ollut eläimille yhtä helvettiä (luonnon hyväksikäyttöä). 

Rahalle haiseva eläinkuljetusrekka ja sairas utilistinen luontosuhde ei lämmitä mieltäni vähääkään. 

*

Minussa tapahtuu samalla hetkellä miljoonia ilmiöitä. Eikä sitä pysty ikinä kukaan "tietämään". 

Ihmisenkin on elettävä "luonnon armoilla" eli sellaisena joksi on syntynyt.

Minulla on keväisin atooppisen iho-oireilun lisäksi siitepölyallergia sekä astmaoireita.     

Ihminen on luonnon armoilla elävä, kaikkien muiden maapallon eläinten joukossa elävä eläin. 

Nyt kun viime päivinä aurinko on paistanut kirkkaasti ja sää on ollut lämmin, ilmatilaan on ilmestynyt runsaasti siitepölyä. 

Atooppinen ihottuma, siitepölyallergia ja astma iskee ihmiseen lukuisten tekijöiden yhteisvaikutuksena. Tuo vuodenaika heijastuu ihmiseen myös uudenlaisina mielialakokonaisuuksina.  

Joka kevät nenäni alkaa vuotamaan äkillisesti ja toisen silmäni luomi turpoaa ja on toisinaan täynnä rähmää niin paljon, etten saa auki silmääni. 

Ja kurkku tuntuu olevan aina täynnä limaa. 

*

Lääkäri on määrännyt minulle lääkkeitä oireisiini. 

Sairastun samoihin "sairauksiin" (joita kaikkia en osaa edes tunnistaa) joka vuosi eikä lääkäri ja lääkkeet eivät voi siihen vaikuttaa.    

Sairastuin tänä keväänä myös kaukomatkailijoiden matkustajasuihkukoneilla Kaukoidästä tänne tuoma influenssa. Siitä puhutaan harvoin, että yksi turistilentolento täältä Kaukoitään merkitsee 20 auton vuotuista pakokaasumäärää. Tärkeintä on saada rahaa. 

Penisilliinikuurikaan ei paranna influenssaa.

*

Yli kymmenen kilometrin korkeudella oleva avaruus on täynnä avaruusromua ja suihkumatkustajakoneen alapuolella avautuvien merien vedet ovat täynnä muoviroinaa.    

Avaruus-, ilma- sekä merivesitila on täynnä "teollista nykyaikaroinaa".

*

Robotti- ja tekoälyhullut suomalaiset ovat kutsuneet konehurmoksessaan Suomeen performanssitaiteilijan, joka on innostunet älyrobotin ja ihmisen yhdistämisestä (Performanssitaiteilija Stelarc kasvatti kolmannen korvan... yle.fi 16.4.2018, vertaa tätä taiteilua atk-pohjaiseen fraktaalitaiteeseen). 

Stelarkin ajatukset ovat utopistisia. Utopia sisältyy taiteeseen.   

"Utopioissa kylpevä taide" ei ole tietämistä eikä tiedettä. Mutta utopia voi kiihottaa konehulluja ryhtymään vieläkin mielipuolisemmiksi.      

*

Jo ennen länsimaisen kulttuurin syntyä ja ennen ajanlaskun alkua alkanut "viisauden rakastamien" (filosofia) on johtanut viimeksi länsimaisen kulttuurin rappiotilaan. 

"Todellisuuden ja tietämisen" filosofinen ja "tiedehenkinen" pohtiminen ei johtanut länsimaisen kulttuurin kukoistamiseen.

*

Muinaiskreikkalainen käsitys historiasta ja filosofiasta oli läheisessä suhteessa myytteihin. Tuo jälkeen länsimainen kulttuuri on ollut eniten sidoksissa "tieto on valtaa"-ajatteluun. On kuviteltu ja uskottu jo puoli vuosituhatta, että "tieto, tekniikka ja kone" auttaa eniten ihmistä "luonnon hyödyntämisessä". 

Nyt muiden suurten kulttuurien ajattelutapa ja maailmankatsomus on korvaamassa nykyisen länsimaisen kulttuurin uskon "tietovallan" kaikkivoipaisuudesta. 

Länsimainen "tiedon kasauma" ("tietämisvuori") on murenemassa. 

Käynnissä oleva (länsimaisen) "filosofian loppu" merkitsee "todellisuuden loppua" sillä kaikille yhteistä "tietoa ja todellisuutta" ei löytynyt koskaan.  

Sokratesin, Platonin ja Aristoteleksen yhteinen kuolema. 

*

Se mikä on "todellista" on jokaisen yksilön kohdalla joka kerta erilaista. 

Voi olla ainoastaan "itselleen olemisen todellisuutta".

*

Luen kirjaa Nykyajan filosofia (toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen, 2002). 

Kirjan alussa on Niiniluodon ja Saarisen kirjoitus "Filosofia muutoksen tilassa - johtopäätöksiä nykyajan filosofiaan. 

Kirjan sivulla 15 kerrotaan Wolfgang Stegmüllerin  (1923-1989) teoksesta Hauptsrömungen der Gegenwartsphilosophie (5. laitos 1975).

Hänen mukaansa erilaiset filosofiset ajattelutavat vieraantuvat toisistaan. Siinä filosofit ovat jatkuvasti erimielisiä yhteistä ongelmista. Tämä on kuitenkin vain väliaikaista. Seuraavaksi argumentatiivinen keskusteluyhteys katkeaa. 

Yksimielisyyttä ei ole mahdollista saavuttaa mitään järkiperäistä tietä.   

Filosofioiden välinen kommunikaatiopohja on romahtamassa kasaan. Filosofeilla ei ole enää yhteisiä päämääriä. 

Uusimmassa nykyfilosofiassa on syntynyt vastakohta-ajattelu jyrkimmällä mahdollisella tavalla.   

*

Länsimaisen tieto-, totuus- ja todellisuusajattelun "markkinointi" on loppumassa, koska länsimaisen filosofian loppu on jo tapahtunut. 

Tätä vaihetta ei seuraa vaihe, jossa joku yksittäinen filosofinen suuntaus muodostuu "hallitsevaksi ajattelutavaksi" vaan se, että perinteinen filosofia korvautuu "itselleen olemisen filosofialla", jossa vapaat yksilöt muodostavat miljoonia erilaisia filosofioita. 

Jokainen vapaa yksilö on siinä itselleen olemisessa "oma filosofiansa".   

*

Ostin Turussa runokirjan. 

Runoilijat eivät piittaa "todellisuudesta". Luin tuosta runokirjasta 

"pako todellisuuteen kuolleen runoilijan runouteen".  

(runosta Markku Into, runokirja Tuskin tulee ilta 1988, kirjasta Markku Into: Kiivaat tyvenet, valitut runot 1964-2005, sivu 131, 2005).

*

Tämä samaa ympyrää ravaava teollisen kapitalismin "tietämis- ja todellisuuspyörre" pitää katkaista ja lopettaa heti. 

Se ei voi onnistua muuten kuin tekemällä täydellinen irtiotto käynnissä olleeseen filosofiaperinteeseen. 

*

Sen jälkeen meidän täytyy vetäistä "maailmassa olemisen narusta" täysin vastakkaiseen suuntaan. 

Nyt tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Enää ei tarvita veristä vallankumousta vaan totaalista universaalia rauhaa.  

Nykyinen ihmisyksilön jumaloiminen ja detaljien vääntely poliittisissa valtapeleissä pitää vaihtaa "suurten linjojen valtapolitiikkaan". Kaikki täytyy kansainvälistää.  

Nyt usko kansaan yhteiskuntamallin parhaana perustana horjuu. Ei ainoastaan usko puoluevaltaan. 

*

Myös vallankäytön ja uskonnon suhde pitää tarkistaa taas kerran. 

Kristinusko ja islam ovat olleet alun perin hyvin saman tyyppiset uskonnot. 

Islamilainen Turkki vahvistaa parhaillaan valtapeleillään islamilaisen kulttuurin asemaa länsimaisessa kulttuurissa ja koko maapallolla.

Nyt horjuu "tieton on valtaa"-uskomus. Mutta läntisissä maissa haluttaisiin uskoa vieläkin  "tietämiseen ja kaikille yhteiseen tietoon ja todellisuuteen". 

*

Eri valtioiden toisten kansanedustajien väitöskirjoja epäillään laaditun myös epärehellisesti. 

"Tietouskoisessa lännessä" ei voi päästä enää edustamaan "kansaa" ilman väitöskirjaa. 

Tämä tilanne johtuu siitä, että länsimaisen kulttuurin kovimmat valtapelit perustuvat vieläkin "kansauskoon" sekä ajatukseen "tieto on valtaa".  

*

Nationalismi merkitsee keinotekoista mallia. Kaikissa malleissa on aina luonnottomia seikkoja.

Nyt on käynnissä vanhan nationalistisen kansaideologian ja siihen liittyvän tähänastisen nationalistisen puoluevallan loppu. 

Joka puolella Eurooppaa on nähty viimeksi se, että nationalismitoimijat (poliitikot) ovat pettyneet politiikkaan (nykyisiin poliittisiin valtapeleihin, katso yle.fi 19.4.2018) 

*

Voiko kansaa edustava järjestelmä, eduskunta tai parlamentti uudistua sisältä päin? 

Ei voi. 

*

"Itsevarma ranskalainen ihmemies", uutta puoluepoliittista kulttuuria rakentava Macron on joutunut äskettäin suuriin vaikeuksiin. 

Nationalistisessa Ranskassa poliittista vallankumousta yrittänyttä Macronia vastaan taistelevat parhaillaan barrikadeilla opiskelijat, virkamiehet sekä rautatietyöläiset (yle.fi 19.4.2018).  

*

Suomen ylimmässä valtaorgaanielimessä "puolue-eduskunnassa" on syntynyt keskustelua siitä, että perinteinen puoluevallan aika on ohi ja puolueiden tilalle pitää luoda uusia poliittisen vallankäytön muotoja.  

Suomen eduskunnassa on viimeksi perustettu lisää uusia puolueita. Niistäkin tulisi nationalistisia puolueita. 

Tämä suunta on väärä. 

*

Perussuomalaisina Suomen hallitukseen nousseet ministerit perustivat oman puolueen "Siniset". Timo Soini vaihtui hetkessä toiseksi ihmiseksi ja paljastui aina liukkaana luikertelevaksi isomahaiseksi valtapelurikäärmeeksi. 

Viimeksi kansanedustaja Harry Harkimo erosi kokoomuksesta. 

Iltalehden mukaan (19.4.2018) Harkimo on perustamassa Liike nyt -nimistä yhdistystä (puoluetta?). 

*

Suomeen on syntynyt kokonainen "Siniset-Väyrynen-Harkimo-Jungner"-vasatavaltapelikulttuuri (kts. yle.fi 19.4.2018). 

Vielä saattaa olla ratkaisematta se tuleeko Harkimo ja Jungner pyrkimään eduskuntaan valitsijayhdistyksen vai uuden puolueen pohjalta. 

Ajatushautomoa muistuttanut "Harkimo-liike" on arvostellut Suomen eduskuntaa konservatiivisuudesta. Liike on vaatinut siksi kansalaisille lisää suoran vaikuttamisen mahdollisuutta. 

*

Harkimo on korostanut itse nopeampaa päätöksentekoa ja markkinatalousliberalismia. 

Kansanedustaja Paavo Väyrynen on iskenyt samaan aikaan keskustapuoluetta täysillä vyön alle. 

Tämä kaikki näyttää kansan rakastamalta lähitaistelulta, kaikki keskittyy liikaa yksityiskohtiin ja henkilöpalvontaan. 

Kansainvälisesti suuntautuneen valtapoliitikon tehtävä on kohota tätä koreammalle.

*

Suomen eduskunnassa on nyt kaksi yhden edustajan eduskuntaryhmää (Harkimo ja Väyrynen). Nationalistinen puolue-eduskunta ja vanhojen nationalististen puolueiden "konservatiivinen valtapeli ja ryhmäkuri" on tehnyt tehtävänsä.

Nationalistisen Suomen ongelmat (kuten aina kasvava kansainvälinen valtionvelkaongelma) eivät ratkea koskaan nationalismiin sitoutuneen valtapelin pohjalta. 

Myös Suomen valtio-orgaanin täytyy kansainvälistyä ja kuihtua samaa väylää pitkin hautaan saakka. 

*

Luin, että liikemies kansanedustaja (kok) Harry Harkimo erosi 19.4.2018 kokoomuksesta ja alkoi perustaa markkinaliberalistina yhdistystä nimeltä Liike nyt.

On hyvä asia kun pyritään uudistamaan puoluevaltaa ja kulttuurisia valtapelimyyttejä myös puoluepolitiikan sektorilla. 

Mutta tärkeintä on nyt perustaa nyt globaaleja liikkeitä ja puolueita.

*

Globaalipuolueiden huomisen täytyy olla toisenlainen kuin oli esimerkiksi Suomen vihreiden muutos liikkeenä ja puolueena. 

Ville Komsi kohosi 1983 eduskuntaan ensimmäisenä vihreänä valitsijayhdistyksen toimesta, mutta puolue muuttui lopuksi nationalistiseksi yleispuolueeksi.  

Vihreät eivät väittele enää mitään vihreydestä ja luonnonsuojelusta.

Valanhimo teki vihreistäkin "sammuvan yleispuolueen". 

*

Mainitusta Ilta-Sanomien uutisesta poiketen Iltalehti (20.4.2018) kertoi, että suunnitelmissa on perustaa puolue ja nousta sitä kautta eduskuntaan.     

Harkimo haluaa uudistaa politiikan toimintatapoja, se ei kuitenkaan riitä. 

Harkimon mielestä puolueiden johtamistapa on Suomessa autoritäärinen. Esimerkiksi kaikki isot päätökset tehdään jo ennen ryhmäkokousta "joidenkin toimesta jossakin" eikä tuon jälkeen käydä usein mitään keskustelua päätöksenteon aiheesta.

*

Kannattaa lukea Heikki Santalan mielipidekirjoitus "Harkimon kapinalla on perustuslain tuki" (Ilkka, mielipide, 26.4.2018).

Mutta muutoskeskustelun täytyisi sukeltaa syvemmälle.  

Nyt keskustelun tulisi siirtyä kansainväliselle tasolle, mutta miksei kukaan piirrä vielä rohkeasti suurta pilvenpiirtäjää. Aina vain himoitaan omakotitaloa. 

*

Pikkunippeleiden valta ärsyttää. 

Suomen kansaa muodollisesti edustavan "eduskunnan" muodostaman pyramidin huipulla on puolueita ja niiden ytimessä "eliitin eliitti" (kts. myös Anders Blomin väitöskirja).  

Siinä puolueen eduskuntaryhmästä osa muodostaa vallankäytön ydinryhmän. Se sopii kulissien takana päätöksenteosta ja markkinavoimilta noukittavista puoluerahoista (korruptiosta) ja sopii ennalta sen miten ryhmän pitää äänestää istuntosalissa. 

*

Pöytäkirjan katoamisesta tulee tuolloin puolueiden keskuudessa enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Yhdistyssalaisuus suojelee näkymätöntä pimeää valtapeliä myös oikeuskanslerin avustamana.  

Mutta onneksi kaikenlaiset kulissit ovat kohta kaatumassa. 

Julkisuudessa esiintyvä (neljäs valtiomahti), "se oikea media" jauhaa kansalle "lässynläätään" nationalismia markkinoivalla ennakkoasenteella.      

*

Ihmiset eivät kuvittele ainoastaan tietävänsä sen mikä on "todellista ja todellisuus". 

He kuvittelevat kaiken tapahtuvan "itsestäänselviönä ja järkevästi". 

Mutta nationalististen puolueiden valtapeli on ummehtunutta. 

*

Suomi ei uudistu ja uusi valta on nousussa.

Sote palaa jo tulessa, seuraavat vaalit lähestyvät, tunnelma kiristyy. 

Kokoomus kiitää ohi keskustan tai ne molemmat kaatuvat yhtä aikaa. 

Aina kun Orpo käy ulkomailla, kokoomuksen näkymätön valtapelikäärme luikkerehtii Helsingissä. 

Helsinki on päihittämässä taas kerran Turkua. 

*

Joku moitti jo Harkimoa mutta viittasi Turun Orpoon. 

Ville Itälän muisto elää. Villelläkin on kengänjälki perseessä.   

*

Sipilä supisee ja Paavo tulistuu. 

Keskustan oma soppa kiehuu taas yli laitojen. 

*

Sinisten kansanedustaja Turunen loikkasi 24.4.2018 kokoomuksen eduskuntaryhmään. 

Murenevat siniset pelkäävät nyt Suomen hallituksen kaatuvan sote-valtataisteluun (vastakkain cityetelän sininen vapaavuoriliike ja maaseutupohjoisen vihreä kepuliike).  

Paavo Väyrynen vetäisi keskiviikkona 25.4.2018 täysillä kepun vyön alle ilmoittamalla vastustavansa sotea ja eroavansa kepulaisuudesta. Väyrynen imaisee seuraavaksi ison joukon keskustan kannattajista. 

Koko Suomen kansa kirkuu kohta sotea ja maakuntauudistusta vastaan.

Eikä suurkuntauudistuksestakaan tule mitään. 

Kun europarlamentaarikko Väyrynen palaa eduskuntaan ja aloittaa oman puoluetaistelun, Katalonian ystävä Kärnä lähtee eduskunnasta (hän on ollut Väyrysen varaedustajana).  

Tai tapahtuu jotain aivan muuta.

*

Nationalistinen valtio ja puolue ja valtio pitää hävittää heti. 

Kirjoitin Kauhavalla jo vuonna 2012 omakustanteen Puolueen loppu (sarjasta "Suomen kuva", 2. osa, ISBN 978-952-67631-9-4). Sitä ennen kirjoitin omakustanteen Suomen loppu (Suomen kuva, 1. osa). 

Mutta vanhan jankuttaminen jatkuu vieläkin. 

Kirjoitin noihin aikoihin (2012) myös kirjoituksen "Kirkon loppu" (Suomen kuva, 3. osa) sekä "Uskonto, taide ja valta" (Suomen kuva, 4. osa). 

*

Länsimainen "tieto on valtaa" -edistysusko sekä rajattoman kasvun ideologia on murenemassa kovaa vauhtia. 

Mutta nationalismi aikoo pysyä paahtavassa auringossakin kivenkovana jäävuorena. 

*

Mutta mitä enemmän ihminen uskoo jatkuvaan kasvuun sekä "tieto on valtaa" -edistykseen, sitä nopeammin ja rajummin "tietousko" kääntyy kuolettavana lyöntinä päin ihmistä. 

Teollisen kapitalismin aiheuttama ilmastonmuutos on eräs monista ihmiskunnan päälle omalla painolla kaatuvista hirviöistä.

Mitään vallankumousuhoilua ei nyt tarvita sillä pörssien pilvenpiirtäjät hoitelevat romahtaessaan koko muutossuunnan.    

*

Ainoastaan nyt (tämä hetki) on "konkreettista olemista". 

Menneisyydestä ja tulevaisuudesta ihminen ei voi "tietää ja sanoa" mitään. 

*

Suomen eduskunnan "kansallis- ja konehullu" tulevaisuusvaliokunta levittää tästä huolimatta tulevaisuudestakin "positiivista sanomaa" suomalaisille. 

Tulevaisuusvaliokunta on utopioita virittävä huuhaaorganisaatio. 

Se on antamassa Suomen kansalle käskyn valloittaa tälle suuruudenhullulle maalle kuunkin.  

*

"Tietämisen ja teknologian" sekä nyky-yhteiskunnan liitosta haaveileva Tulevaisuusvaliokunta haluaa säilyttää myös nationalistisen valtion. 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on korvattava siksi "tekoälyvaliokuntakoneella". 

Joku "tulevaisuudentutkija" (tulevaisuutta ei voi tutkia) on sanonut, että teknologia muuttaa elämää radikaalisti 20 vuodessa ja vanhat pelisäännöt menevät uusiksi, esimerkiksi liikenne ruoka ja terveydenhuolto.

Huomiseen kuuluu aurinkoenergia, robotit, virtuaalitodellisuus, hahmontunnistaminen, jakamistalous, sisäsäätely, DNA-teknologia, nanomateriaali, kvanttitaso, tietotekniikka, tietoyhteiskunta, uudet ammatit" (yle.fi 18,4,2018). 

Kokonaan eri asia on se, suostummeko ihmisinä syömään vuonna 2048 perinteisen lounaan sijasta "3D-ruokaa" (yle.fi 19.4.2018)?

*

Usko "tietämiseen ja teknologiaan" on kääntynyt hirviönä ihmistä vastaan.  

Kun jotain uutta tulee "tieto on valtaa"-pohjalta sitä ennen tuhoutuu aikaisempi. Tuo aikaisempi on tämä tähänastinen länsimainen kulttuuri.  

*

Me vapaat yksilöt, jotka pyrimme mielekkääseen ihmisenä olemiseen, haluamme hävittää nationalismin sekä kansallisvaltion koska se on itsekkyyden ja sotien päälähde. 

Tuorein esimerkki kansallisvaltioajattelusta ihmisoikeuksien vastaisena aatteena ja käytäntönä on yle.fi uutinen 19.4.2018: "Kreikka päästää turvapaikanhakijat saarilta mantereelle - EU pitää oikeuden päästöstä huolestuttavana". 

*

Maapallon kaikki kansat liittykää yhteen ja murskatkaa aikansa elänyt nationalismi

Kukoistakoon huomenna globaalipuolueiden valtapeli.

Tehkää yhteiskunnallinen VASTAVALLANKUMOUS HETI! 

*

Ilkka julkaisi (paperilehti ja netti) muutettuna 22.4.2018 seuraavan jo 17.4.2018 kirjoittamani mielipidekirjoituksen:

 

"SOLMUKOHTA

Aluerakenteen solmukohdat liittyvät siihen, että niissä yhtyy eri kulttuureja ja myytistöjä. Ne kuvaavat samalla hyvin kyseisellä paikalla vaikuttavaa elämää.

Esimerkiksi Turun Aurajokisuu on solmukohta, jossa kansainvälinen merellinen saaristo ja mantereen kaupunkiasutus (turgu, åbo. Turku) ovat kohdanneet jo vuosisatoja. Tähän on liittynyt merellinen satama- ja telakkatoiminta. 

Kanta-Kauhavalla (Kauhavantien ja Kehätien liikenneympyrän kohdalla) on myös paikallisesti puhutteleva solmukohta. Sen kohdalla on vanha maatilakeskus, hylätty mätänevä "kartano", kaksi nykyaikaista maatalouskauppaa, lentosotakoulun muistopuisto sekä mainospylväs, jonka huipulla lukee "Tervetuloa Kauhavan kaupunkiin". 

Lukemalla näiden elementtien yhteinen puhe (kulttuuri ja myytit) paljastuu kauhavalaisten identiteetti.

Israelin ja Syyrian seutu on tuhansia vuosia vanha solmukohta (muinainen Egypti, Babylonia, Kypros, Kreikka jne.). Alueella on mm. kristittyjä, juutalaisia ja islamisteja, jotka kilpailevat keskenään "totuudesta".  

Kysyttäessä syitä Lähi-idän nykyiseen konfliktiin, tuossa solmukodassa tapahtuvat kulttuurien ja myytistöjen vuorovaikutukset sekä yhteensulautumiset selittävät käynnissä olevaa sotaa. 

Tuohon sotaan on vaikuttanut monien uusien armeijoiden (kulttuurien ja myytistöjen) saapuminen samaan solmukohtaan.  

On erehdys kuvitella, että "koko totuus" Lähi-idän sodasta aukeaa yksinkertaisesti Syyrian oletetulla kaasuiskulla." 

*

Maapallon solmukohdat luovat uusia kulttuurimuotoja (rikkautta), mutta ne ovat samalla kulttuuristen kilpakenttien jännitteisiä kohtia. 

Taistelu vahvan maailmanvaltaorganisaation 

ja pysyvän kansainvälisen rauhan puolesta pitää keskittää solmukohtiin.  

*

Maatalousvaltaisella lakeudella on väitetty, että lapuanliike ja IKL oli puolueita ylemmällä tasolla. 

Kirjoitin siksi viimeksi Ilkkaan 24.4.2018 seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

"KARTANO- JA VALTIOKULTTUURISEN NATIONALISMIN EROISTA. Siirtymien metsästys- ja keräilytaloudesta (1) maatalouteen (2) sekä kaupunkikulttuuriin (3) on merkinnyt isoja sosiaalisia, kulttuurisia ja vallankäytöllisiä muutoksia. 

Maatalousvaltaisen seudun "kartanokulttuuri" syntyi 1700-luvulla sarkajaon jälkeisessä isojaossa. Maatilakeskusten elämää alkoi leimata 1800-luvun lopulla eriarvoistuminen. Kartano oli jakautunut "omistajiin ja käskijöihin" sekä palvelusväkeen (rengit ja piiat). 

Kartanoista tuli alun perin eräänlaisia "pienoisvaltioita". Niissä noudatettiin vanhaa "kirjoittamatonta lakia". Kartanoissa "kaikki perinteet ja esineet haluttiin säilyttää". Vanhat käytöstä poistuneet rakennukset jätettiin mätänemään uudistalojen viereen. Kartanon puita kaadettiin "metsuriotteella". Ja niin edelleen.

Niissä ei noudatettu kruunua ja valtiota kiinnostaneita sekä maan kaikkia väestöryhmiä koskeneita yhteisiä lakeja ja määräyksiä. 

Härmän häjyjen ja Kauhavan herran ("valtiopoliisin") yhteenotto on hyvä esimerkki tästä ristiriidasta. Isotalo ja nimismies edustivat kahta vastakkaista omistaja- ja käskijäkäsitystä. Sekä kahta erilaista käsitystä "todellisuudesta".

Nationalismi sekä kaupunkien teollinen kapitalismi käynnistyivät samanaikaisesti. Tämä johti myös kartanoiden koneellistumiseen sekä palvelusväen muuttamiseen kaupunkien teollisille työpaikoille. Itsenäistymistä 1917 seurasi väkivaltaisia yhteenottoja sosiaalisen eriarvoisuuden takia.

Koska kartanoiden omistajia kiusasi "punainen uhka" talonpojat liittyivät valkoisiin. Sama uhka koettiin myös maailmansotien väissä. Lapuanliike ja IKL piti siksi puoluettaan maan muiden puolueiden yläpuolella. 

Kartanoiden ja kaikille yhteisen kansallisvaltion välille syntyi pysyvä jännite. Kartanoissa alettiin elämään "kartanonationalismin mukaista todellisuutta" ja "väärin ymmärrettyä nationalismia". Se poikkesi suuresti hegeliläisestä valtionationalismista.

Maatalousvaltaisen kunnan kartanokulttuurissa asukkaat tunsivat toinen toisensa, kaiken tapahtuneen sekä oman paikan yksityiskohtineen. Valtionationalismissa ei ollut näin. Molemmissa kulttuureissa erottui "omat ja ulkopuoliset", ulkopuolisille sanottiin "ei" (esimerkiksi romaanit ja pakolaiset).

Suurkuntaliitokset ovat johtaneet kulttuurisiin ja myyttisiin ristiriitoihin ja uuteen vallanjakoon osa-alueiden välille (esimerkiksi Kanta-Kauhava ja Härmät)."   

Sanomalehti Ilkka julkaisi tämän kirjoitukseni 28.4.2018.

*

Minulle ei kelpaa kumpikaan näistä "malleista". Ei paikalliseen kulttuuriin liittyvä "väärin ymmärretty nationalismi" eikä valituksen ja Hegelin filosofiaan perustuva "oikein ymmärretty nationalismi". 

Molemmat niistä merkitsevät minulle "huuhaata".

Tässä kauhavalaisessa maatalouskulttuurissa ei voi mennä edes kuselle pensaaseen ilman, että joku havaitsee sen. 

Täällä seurataan uteliaina joka hetki toinen toista. Ja pidetään omia juorujakin "kaikille yhteisenä totuutena". 

*

"Ulkopuolisia" ja "itselleen olemista" ei täällä suvaita ollenkaan.  

Tämä on tälle körttikansalle heidän "kaunis kylänsä" ja heidän ikioma "kaikille yhteinen todellisuus". 

*

Ainoastaan "itselleen oleminen" sekä miljoonakaupungissa katkeamatta vastaani kävelevät tuntemattomat "ulkopuoliset" ja minua kiehtovat "outoutta" henkivät paikat saavat minut lämpenemään. 

He, miljoonat tuntemattomat ihmiset, katsovat minua suoraan  silmiin ja minä ymmärrän sen, että minä olen ainoastaan heitä varten ja he ovat ainoastaan minua varten.  

Kauhavalaisten lasten suusta olen kuullut täällä, että "muuttolaasia" (pakolaisia) "ei saa katso suoraan silmiin, koska muuten ne tappaa".

Regionalistinen ja nationalistinen kulttuuri ja puoluevalta on korvautumassa sittenkin uudella kansainvälisillä taloudellisella ja poliittisella valtapelillä.

Me olemme huomenna kaikki täysin samanlaisia.

*

Nationalistisen maakuntamyytin varassa elävä maatalousvaltainen ja körttiuskoinen lakeuden kansa ylläpitää vanhoja perinteitä ja saa aikaan monenlaisia outoja ilmiöitä. 

Esimerkiksi vanha häjyilykulttuuri elää vieläkin. Se on vain saanut "moderneja muotoja".

Luonto nähdään kauhavalaisessa myyttikulttuurissa jakautuvan muun muassa lemmikkieläimiin, kotieläimiin, hyötyeläimiin ja petoeläimiin. 

Sitä lakeuden protestanttinen maaseutukansa ei ole tajunnut, että ihminen sisältyy maapallon petoeläimiin. 

Petojen tappamisesta nyt ulvova susihullu Lapua on umpi täynnä "korvienvälin ryssiä". 

*

Nationalistinen Suomi on oikeusvaltio. Valtion lait säädetään eduskunnassa kaikkien suomalaisten välisen tasa-arvon ylläpitämiseksi. Tuosta periaatteesta ei saa poiketa ilman rankaisua.

Kauhavan lentosotakoulu (LSK) aiheutti yli puoli vuosisataa Kauhavan keskustataajamassa lainsäädännössä määriteltyjen ohjeellisten meluarvojen ylittämistä. Melun aiheuttamasta infarktivaarasta kauhavalaiset eivät ole tienneet mitään. 

Myöskään puunkaatoa ja rakennussuojelua ei ole toteutettu Kanta-Kauhavan keskustassa koko Suomen valtiota koskevan lainsäädännön mukaan. 

*

Meluntorjumisen ohjeena on se, että asumiseen käytetyissä taajamissa melutaso ei saa ylittää ulkona 55 desibeliä. 

Tämä arvo ylittyi ennen vuoden 2014 loppua kaksinkertaisesti lentosotakoulun takia. 

Suihkumoottorikoneet saastuttivat myös ilmatilaa ja aiheuttivat fyysisen vaaran (maahan putoaminen). 

Pitkään jatkunut Kauhavan ilmasotakoulun, kuntaorgaanin ja paikallisväestön suhde on jättänyt jälkensä paikalliseen kulttuuriin "häjyilymetelöintinä", esimerkiksi amerikanraudoilla, "ruohonleikkuriautoilla", skoottereilla, mönkijöillä, koppiksilla ja mopoilla. Sekä monella muulla tavalla.  

*

Suomen valtion säätämän rakennussuojelulain mukaan kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi on suojeltava kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia. Rakennukseen katsotaan kuuluvan myös sen kiinteä sisustus. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL) asemakaava-alueella ei saa suorittaa puiden kaatamista ilman lupaa (MRL:n 128 §, maisematyölupa). 

*

Kaikki Kauhavan vanhat mätänevät talot tuntuvat kaatuvan päälleni. 

"Kaikille omille yhteisen todellisuuden ylläpitäminen"- sekä "me tarvitsemme vain omia"-kulttuuri on johtanut Kauhavalla despotismiin ja korruptioon sekä ns. "ulkopuolisten"  syrjimiseen. 

Kauhavalaisen "väärin ymmärretyn nationalismin" kärjessä on yksinvaltias "kyläpomo", "kuntakartanon isäntä", "kaiken määrääjä, päättäjä ja käskijä". 

*

Kauhavalaiset ovat siinä "yhtä ja samaa heimomaakuntakansaa" sekä yhtä yhteistä keskustapuoluetta vaikka muodollisesti puolueita onkin kunnanvaltuustossa monia. 

Tuo "kaikille yhteisen kepulaisen puoluetodellisuuden" kuvitellaan olevan kaikille suomalaisille yhteisen yläpuolelle sijoittuva "päällepäsmäri". 

*

"Petopelko" ("susiviha-uhkakuva") ja lapuanliike pullistelee vieläkin täällä täysillä. 

Kauhavalaisten olisi hyvä lukea uutinen (yle.fi 25.4.2018), jossa kerrotaan kuinka valokuvaaja Janica Karasti kävi teurastamolla. Tappojonossa seisoneen lehmän katsoessa hätä kauhunsekaisin silmin hän tajusi, että kohta se ammutaan kuoliaaksi.

Mutta lakeuden kansa uskoo olevansa parempia ihmisiä kuin muut suomalaiset. 

*

Mies ja nainen ovat lakeuden kulttuurissa vastakkaisia. 

Mies on täällä mies ja pitää aina sanomansa "yhtenä ja samana totuutena ja todellisuutena". 

Mies ei voi tehdä täällä sananansa nielaisemista suurempaa munausta. Se on "Lakeuden laki".

*

Häjyilykulttuuriin ja yrittämiseen (alati kiristyvään kilpailuun) kasvaneista eteläpohjalaista miehistä ei voi olla huomaamatta sisäistä levottomuutta.

"Tietousko" sekä "korkealuokkaiseen käsin tekemisen taitoon" uskominen synnyttävät myös lakeuden miehissä monenlaisia paineita.  

*

Keskustapuolueen puheenjohtaja Sipilä on miljonääri. 

Ei ihme sillä maaseudun nykyisistä kartanoista (maatiloista) on tulossa kapitalistisia suuryrityksiä. 

Maatalouden tähänastista monitoimikoneellistumista seuraa se, että "tulevaisuus muokkaa maatilakartanot digitaalisiksi" (vieraskolumni Kati Partanen. Maaseudun tulevaisuus 23.4.2018). Automaatio ja robotit murtavat koko "talonpojan" arjen. 

Turpeenläheinen pikkutilakulttuuri häviää. Tämä merkitsee lisääntyvää keskustapuolueesta (alkuperäisestä Maalaisliitosta) eroamista koska nykyinen "nationalismimaalaisliitto" on mennyttä aikaa ja on nykyisin eniten rähmällään superrikkaiden edessä.  

Tavallisten köyhien maatyöläisten maatila on paisunut Kati Partasen mukaan tähän mennessä yhden sukupolven aikana viisikymmenkertaiseksi

Samaan aikaan EU kohdistaa ja uudistaa maataloustuet uudella tavalla. 

Tuleva maatilakartanokulttuuri muuttuu teollisen kapitalismin hirviöksi, mikä pistää kyykäärmeenä kuolettavasti myös lakeuden maa- ja metsätalousvaltaista yhteiskuntaa.

*

Joka kahdeksatta maailman lintulajia uhkaa sukupuutto, varoittaa lintujen suojelemiseen keskittynyt ympäristöjärjestö – – usein syynä on maatalous – – tilanne pahenee jatkuvasti ja trendi vahvistuu (HS 24.4.2018). 

2014 lopetetun Kauhavan lentosotakoulun muistopuiston vitriinissä lukee, että hanketta (vitriinissä on kolme vanhaa "rautalintua" sotilaslentokonetta) on tuettu Euroopan unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahavaroin.   

Ihminen on peto, joka tappaa ensin muut ja lopuksi itse itsensä. 

*

Ihmiset rakastavat täälläkin eniten tavaroita ja romuläjiä.

Kun muutimme tänne Kauhavalle, kuskasin kärryillä kauhavalaisella syrjäkylällä asuinhuoneista ulos viikkoja korkeita kasoja, vanhoja aikakauslehtiläjiä, lumppuja ja kenkiä ulkorakennukseen riiheen. 

Heitin ne sen jälkeen ulos ikkunasta koska asunnon entiset omistajat olivat ihastuneet eniten riihen taakse jo kauan sitten itsekseen syntyneeseen kaatopaikkaan.    

*

Irrotin vasaralla asunnon vaatenaulakosta kolmen tuuman pituisia rautanauloja koska joku oli naulannut komeron niillä umpeen. Kun sain naulat irti ja irrotin levyn näin, että se oli täynnä vanhoja kosteita ja haisevia lumppuja. 

Kyllä minua raivostutti. Voi helvetti sentään. 

Kurjet lohduttivat minua kiljahtelemalla silloin tällöin viereisillä pellolla.

*

Teollisen kapitalismin koneet sylkevät nyt tavaroita yötä päivään tehdashalleissa pahvilaatikoihin. 

Rekat kuljettavat niitä satamien kontteihin laivoilla joka päivä toiselle puolelle maapalloa kuljetettavaksi.

Tavaroita kopeloidaan ensin supermarkettien hyllyillä. Yhteen ja toiseen suuntaan hyllyjen välissä taaperrellen. 

Ja tavaroita roudataan polkupyörien edessä teräskoreissa ja takana tarakalla pahvilaatikoissa. 

Maantiellä kiitää pyörillä rullaava törkyläjä.

Samaa tavaraläjäkiertoa samaan kellonaikaan. 

Kylästä keskustastaan ja takaisin.   

Kartanolla tavarat, vanhat öljyiset työhaalarit, pizzapakkaukset rasvaläiskineen, vanhat koneenkappaleet sekä muut törkyläjät kulkeutuvat fooningista riiheen ja riihestä navetan taakse tilan kolmannelle kaatopaikalle.        

Henkilöautoissakin rahdataan kokonaisia kaatopaikkakasoja. Romuläjien löyhkä pistelee kuljettajan nenää Seinäjoelta Kokkolaan ja Vaasaan ja takaisin. 

Kotiin palattaessa tavaroita jää aina myös kartanon pihalle sinne tänne maahan pudotettavaksi. 

Lakeuden DNA etsii kiihkeästi alkuperäistä muotoaan.

*

Tavarapyörteet pörräävät joka sivulla maapalloa.

Valtamerillä kiertää merivirtojen mukana mantereen laajuisia läjiä muoviromua.

Maapallon ympäri kiitää ilmakehän yläreunassa yhtenäinen rautaromujen kaatopaikka.  

Maapallo yskii kun se on tukehtumassa koneteollisen aikakauden tavara- ja jätepeittoon. 

Kaiken digitalisoiminen johtaa mielipuoliseen sekopäiseen ihmisyhteiskuntaan.

Järkeä ei ollut koskaan missään. 

Ihmisten ja tavaroiden rakkaussuhde jatkuu maailmanloppuun asti.

Loppu lähestyy vauhdilla. 

Ihan kaikki alkaa jo olla yhtä "mustaa valua". 

*

Elämää körttikylässä helvetin portilla.

Suurkunta Kauhavan "törkyläjähenki" (nyt muodollisesti myös kaupunki) pöllähtelee entistä sakeampana savuna Seinäjoen pohjoispuolella. 

Kauhavan Kosolanmäen ulkoilmamuseo on mädäntynyt suljettuna sisustuksineen päivineen pystyyn. 

Läpimätäkin osaa jäykistyä pehmeänä ja märkänä hetkeksi. 

Myös Isaki Järvenpään "kotitalo- ja puukkotuotantolaitos" kuorsaa kovaäänisesti ulko-ovet lukittuna, kosteana ja kylmänä keskellä entistä kirkonkylää. 

Komiasti hävylevät (elokuva)kulissit ja puukko olivat ennen vanhaan Kanta-Kauhavan ylpeys. 

Kauhavalaisilla ei ole tänä päivänä pienintäkään hajua siitä mihin yhteiskunta on nyt menossa.  

*

Kanta-Kauhavan keskustassa (entinen kirkonkylä) katselin lapsille vaarallista piha-aluetta (tyttäremme leikkii jo naapurilasten kanssa pihalla) ja mieleeni juolahtaa ajatus siitä, että tätä kunnan vuokratalokiinteistöä varten täytyy perustaa vuokra-asukkaiden etujen ajamiseksi ASUKASTOIMIKUNTA. 

Niinhän tässä maassa on tapana tehdä. 

Mutta Kanta-Kauhavalla ei ole perustettu käsittääkseni ensimmäistäkään asukastoimikuntaa. Sehän vain lisäisi byrokratiaa, saattavat nämä kyläpomot lausahtaa. 

Kun eräskin vanharouva arvosteli tontin pihajärjestelyjä lapsille varalliseksi, hänet haukuttiin heti kommunistiksi, vaikkei täällä tunneta edes työväen vappumarssia. 

Voi halloween sentään. 

Tämän maatalousvaltaisen seudun valtapelureilla ei ole pienintäkään käsitystä siitä mitä on demokratia. 

*

Jossain vaiheessa näiden kysymysten pohtiminen teki minut ahdistuneeksi, ohutnahkaiseksi ja äkäiseksi. 

Kirjoitin "yöhautomisen" jälkeen tämän kirjoituksen ja lähetin sen netin kautta Ilkkaan 27.4.2018.

 

"KARTANONATIONALISMI. Miksi maatalousvaltaisen Kauhavan "kartanonationalistit eli maatilakeskusnationalistit" ovat purkaneet eduskunnan säätämän rakennussuojelulain vastaisesti nimismiehen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuintalon?  

Ja miksi talonpoikaisen Alahärmän "kartanonationalistit" eivät ole halunneet herättää henkiin J. V. Snellmanin museota (alun perin Snellmanien kesänviettopaikka) kyseisen talon tuhoutumisen jälkeen?  

Tämä selittyy sillä, että "körttiorjamoraaliset kartanonationalistit" uskovat olevansa "Suomen itsenäisyyden todellisia pelastajajääkäreitä". 

Heille ei ole pelkästään tärkeää vihata marxilaisuutta, "kolhoosipunaisia" ja ryssiä sekä idän pahuutta symbolisoivia petomaisia susia. 

"Kartanonationalistit" (kauhavalaiset ja härmäläiset häjyt sekä lapuanliikkeen talonpojat) vihasivat "Kauhavan herran" nimismiehen "nationalistista määräämisoikeutta" (yhtenäiseksi kansakunnaksi alistamista sekä virallista vallankäyttöoikeutta) sekä snellmanilaista "sivistämisnationalismia" (rahvaan kansanosan valistamista) koska siinä ymmärretään myös punaisen aatteen motiiveja ja tahdotaan tehdä sovinto valkoisten ja punaisten välille. 

Viimeksi tehtiin sovinto "yhdessä 100 vuotta".

Omaa rooliaan korostaessaan "kartanonationalistit" harjoittavat "väärin ymmärrettyä nationalismia" ja vastustavat alkuperäistä kansallisuusaatetta.

*

Käymme kesänviettopaikaksi muuttuneessa syrjäkyläkodissamme. 

Tuvan betonilattia on vieläkin jääkylmä. Routa on tunkenut kylmyyttään läpi laatan tupaan parimetrisenä kerroksena.  

Seison pihalla. Aurinko paistaa ja on lämmin. Lumet ovat sulaneet. 

Kohta routakin sulaa. 

Katselen maisemaa ja kuuntelen luonnon ääniä. 

Ilmapiiri on kiihkeä. Kurjet kiljaisevat vähän väliä pellolla. 

Kun olimme hetken pois luonto valtasi heti nämä paikat ja koko kylän. 

Ja me ihmiset kutistuimme entistä pienemmiksi. 

*

Jäinen talvi on ohi. 

Aurinkoinen ja lämpö tunkee taas kerran kaikkialle. 

Elämä jatkuu.  

Kärpäsen surinaa, tummanruskea perhonen syöksyy takaani eteeni ja laskeutuu nurmelle. 

Mustarastas viskoo nokallaan vanhoja puunlehtiä maasta ilmaan. Yksinäinen kottarainen kimaltelee ruohikolla. Kaksi västäräkkiä istuu vierekkäin sähköjohdolla. 

Töyhtöhyyppä ja isokuovi pellolla. 

Jykevä ja mahtipontinen maakotka istuu vanhan honkapuun oksalla. 

*

Palaan takaisin Kanta-Kauhavan keskustaan. 

On hetki ennen vappua (29.4.2018) mutta ravintola Tiikerinkin ulko-ovi on lukossa. 

Tällä ei haluta tietää mitään vapusta eikä synnistä. Eikä työväen kansainvälisestä juhlasta ja vappumarssista. 

Tällä kutsutaan vappuna tutut kylään, vetäydytään sisään ja pannaan ulko-ovi lukkoon.

*

Vasta nyt 2018 minä näen ja ymmärrän. 

Kaikki näytti täällä keväällä 2011 aivan erilaiselta kuin nyt. 

Elin tuolloin jotain muuta tunnetilaa vieraassa paikassa. Minä kuvittelin tuolloin kaikenlaista.

Tämän paikan monet uudisrakennukset ovat safa-arkkitehtien piirtämiä mutta tämän paikkaan puunkaato on ikiomaa paikallista landetyyliä.

Kanta-Kauhavan keskustassa sekoittuu päältä moderni tyyli ja sisältä paikallinen kulttuuri (jolla on juuret maataloudessa ja maatilaelämässä - kartanokulttuurissa). 

Mikään ei ole täällä "niin kuin muuallakin". 

Suomi on outojen suhteiden maa. Positiiviset huulet on siinä liimautuneena persereikään.

"Yhdessä" on hegeliläinen utopiamalli. 

*

Suomessa on nykyisin ainoastaan pelkkiä "porvarikommunisteja". 

Suomen mediassa on ollut viimeksi usein uutisia siitä kun useita "johtavia kommunistiaktivisteja" on jäänyt kiinni korruptiosta. 

Alun perin "aidot kommunistit" on nyt riisuttu. 

Alastomuus on paljastanut ryvettymisen ja homman henki on heissä kapitalistisen nyky-yhteiskuntamme porvarismin yksi alalaji.

*

Aioin käydä Tiikerissä oluella, mutta kapakan ulko-ovi oli 30.4.2018 lukittu jo kauan ennen iltaa. 

Vappuna 1.5.2018 jäin kaipaamaan vappumarssia. Onneksi sisälläni asuu marxilaisuus. 

Täällä Kauhavalla jyrää yrittäjyys, kristilliset liikkeet ja keskustapuolue. Ikuisena yhtenäisyysdiktatuurina.

Kauhavalainen minä on liian usein "kuollut minä". 

*

Asuinpaikkamme (kaksikerroksinen kerrostalo) kyljessä on "outo omakotitalo". Lyhyen lämpimän harjakattoisen asuintalo-osan jatkoksi on rakennettu pitkä kylmä ulkotila (varastot, autotalli jne.). 

Valtaosa tuosta rakennuksesta varattu romutavaralle ja myös talon piha on täynnä romua. Siis "kaikki kauhavalaasittain". Mummaalaisten ihmeteltävänä.    

Uutuutta kimaltelevan pääkeskustan ns "virastotalon" (funkkiksen ja pilvenpiirtäjäpätkän) jatkeena on lahoamaan jätetty muutaman asunnon tulitikkumainen funkkispalikka. 

Vuokra-asuntomme kiiltää sisällä uutuutta, mutta talon piha, jossa lasten tulisi leikkiä, on ruohottunut himmenevä "romuläjä". 

Pitää vilkaista välillä myös hännänpäätä.   

*

Kirjoitin tuon jälkeen 30.4.2018 Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

"MIKÄ RISTUS NYT ON KUN EI AHRISTA. 

Mistä Suomen sisällissodassa oli kysymys? Se oli ajankohdan kansainvälistä murrosta. 

Myös äskettäin ilmestyneen kirjan "Kuinka vallankumous levisi Suomessa" pääajatus liittyy tähän seikkaan (Suomen sisällissodan 1918 suhde kansainväliseen konfliktiin). 

Kansainvälisen kehityksen rinnalla tapahtuu aina myös kansallista ja paikallista kuohuntaa mutta sen merkitystä ei pidä korostaa liikaa. 

Kun Kauhavan lentosotakoulu lopetettiin 2014 ja kasarmille päätettiin sijoittaa pakolaiskeskus, sille huudettiin täällä: "kauhavalaaset sanoo ei". 

Tämä selittyy sillä, että Kauhavan kulttuuri ei rakennu monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyteen eikä valtionationalismiin vaan "kartanonationalismiin". 

"Maatilanationalismin" iskulause kuuluu täälläkin "me emme tarvi muita". 

"Kartanonationalismin" olemassaolosta todisti myös viime kuntavaalin tulos: kun muualla maassa perussuomalaisten kannatus romahti Kauhavalla se nousi. 

Mutta elämän tarkoitus ei ole "ikioma bisnes ja tavarafetisismi". Väkivaltaa karkuun lähteneitä "muuttolaasia" pitää katsoa suoraan silmiin sillä he ovat elämän rikkautta. 

Ja heitä pitää rakastaa vaikka he puhuvat eri kieltä ja uskovat muuhun kuin me. Ja vaikka he syövät toisenlaista ruokaa ja asuvat toisin kuin me. Ja vaikka heidän kulttuuri ja myytistö on kuin toisesta maailmasta.  

Kauhavalaisetkin ymmärtävät tämän lausahtaessaan "mikä ristus nyt on kun ei ahrista"."  

*

Ihminen pystyy ainoastaan kuivittelemaan sen, mikä on kaikille yhteistä tietoa ja todellisuutta. 

Tämä merkitsee samalla valtapeliä. 

Ihmisenä oleminen (tajunta ja ymmärrys) rakentuu ristiriidoista ja "valeuutisten" omissa korvienvälissä "jauhamisesta". 

Elämä on jatkuvaa ristiriidoissa ponnistelemista "oman käsityksen" muodostamiseksi. Valmiita lopullisia yhteisiä totuuksia ei ole olemassa. Tästä todistaa myös lausahdus "mikä ristus nyt on kun ei ahrista".

Myös "konkreettinen oleminen" sisältää kulttuurisen myytin. 

Kaikki on kulttuurista myyttiä muiden myyttien joukossa. 

Kaikille yhteistä tietämistä ja todellisuutta ei voi olla olemassa. 

Ihmisenä olemista leimaa kaikessa yksilöllisyys, kuvitteleminen ja ristiriidat. Ristiriitojen yli ei voi päästä ilman merkitysten tulkitsemista ("omia tulkintoja"). 

Ihmisen täytyy ponnistella loppuun asti.

Muuta vaihtoehtoa ei ole. "Manun illallinen" on pelkkä haave.    

*

Pakistanissa rikkoutui toukokuun 2018 alussa maailman huhtikuun lämpöennätys ja Hangossa satoi samaan aikaan vettä kuin saavista kaatamalla.   

Netissä on uutinen (yle.fi 30.4.2018): "Kuolema Niilillä: Loppuuko Egyptistä vesi? Vakava vesipula uhkaa maailman pisimmän joen varren asukkaita". 

Noin 90 prosenttia Egyptin vesivaroista tulee Niilistä. Egypti on kieltänyt vettä kuluttavien viljelykasvien viljelyn ja riisinviljelijöitä on jo joutunut vankilaan. 

Tästäkin uutisesta voi lukea sen, että ihmisen suuri erehdys on kostautumassa. '

Ympäristöpakolaisuus on purkautumassa.

Vauhtiin päästyäni kirjoitin perinteisen työväenmarssin päivänä ja 2.5.2018 vielä tämän mielipidekirjoituksen Ilkkaan:

"ARBEIT MACHT FREI?" ("Työnteko tekee vapaaksi?"). Ympäristökriisi ja ilmastonmuutos pahenee. 

Maapallon elollisen luonnon hyvinvointia uhkaa (myös ihmislaji osana luontoa) se, että katkeamatta jatkuvaa talouskasvua ylläpitävä länsimainen valtio (liberalistinen ja protektionistinen talousideologia A sekä nationalismi B) on maapallolla hallitseva vallankäyttömalli. 

Ylikansallisuutta ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia puolustavalla YK:lla ei ole siinä nokan koputtamista. Äskettäinen isku Syyriaan oli tästä hyvä esimerkki. 

Tämä rakenne vaikuttaa siihen, että nykyinen maahanmuutto perustuu työperäiseen valtapolitiikkaan. 

Jos joku "ulkopuolinen" haluaa jäädä "meidän omien valtioon" se toteutuu ehdolla, että tänne päässyt "muuttolaanen" lisää työpanoksellaan nationalistisen valtiomme talouskasvua ja alkaa pitää tämän maan kulttuuria "uutena kotinaan".   

Tässä työperäisessä valtapelissä muuttajat luokitellaan viranomaisessa ylempiin ja alempiin kasteihin ja sen "alin sakka" pakkopalautetaan. 

Vielä ei hyväksytä monikulttuurisuuspolitiikkaan pohjautuvaa "muukalaisten" vastaanottamista (monikulttuurisuus=suvaitseva kunkin oman kulttuurin mukainen asuminen, ruokakulttuuri jne.) koska se olisi ristiriidassa länsimaisen katkeamatta jatkuvan talouskasvun kanssa. Täällä on tärkeintä tuottava bisnes. 

Toisenlaisuuden salliminen johtaisi kuitenkin rikastumiseen. 

Esimerkiksi Venetsia kasvoi kansainvälisessä meriyhteydessä (liikkuminen ja kuljetukset) monikulttuuriseksi mahtikaupungiksi. Läntisen ja itäisen kulttuurin risteäminen ajatuksessa "me haluamme kohdata kaikkia muita" teki Venetsian vauraaksi. 

Tämän vastakohta on "kartanonationalistinen" umpiajattelu "me emme tarvi muita".  

Onneksi elollisen luonnon huvetessa ja ilmastonmuutoksen riehaantuessa umpikuja pakottaa ottamaan vastaan tänne valuvat "muummaalaaset" (ei-pohjalaaset "muuttolaaset")."   

*

Sukupuutto uhkaa tällä hetkellä lukuisia lintulajeja maapallolla.

Yhteiskunnissa kiihkonationalistinen äärioikeisto ja populistiset liikkeet ovat lisääntymässä. 

Valtaan on päässyt myös yksinvaltiaita. 

Ihminen ei voi vaikuttaa käynnissä olevaan kehitykseen. Niin kutsutusta "luonnonsuojelusta" ja "tieteestä" on enemmän haittaa kuin hyötyä pyrittäessä korjaaman ihmisen luonnolle ja itselle aiheuttama vinouma.  

*

Kansainvälistyminen rikastuttaa mutta nationalismi köyhdyttää. 

Kansallisvaltioideologian syntyessä ei tiedetty mitään teollistumisesta, ympäristökriisistä, ilmastonmuutoksesta sekä pakolaisuudesta. 

Tuolloin kiinnitettiin huomiota kansoihin sekä ihmisten asuinseutuihin ja niiden yhteiskunnalliseen organisoitumiseen (kieliin, kulttuurieroihin, maisemaan, aluerakenteeseen jne.).

Tuolloin sulkeuduttiin omiin kansallisiin "karsinoihin" ja kansallisvaltion sisälle päästämistä seurattiin tarkkaan. Myös nationalistisen valtion kansantalous muodosti suljetun ja tiukasti kontrolloidun järjestelmän.  

*

Nyt kun kansallisvaltiot ovat muodostaneet jo lähes kaksisataa vuotta maapallolla tärkeimmän yhteiskunnallisen organisoitumismuodon, kyseinen malli on paljastunut esteeksi ratkaista nykyisen teollis-kapitalistisen aikakauden maapallon laajuisia kansainvälisiä ongelmia kuten ympäristökriisiä, ilmastonmuutosta ja pakolaiskysymystä. 

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa syntynyt YK ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin tämän uusimman ajan kansainvälisiin haasteisiin. YK:n tilalle pitää luoda siksi kokonaan uusi kansainvälinen valtaorganisaatio ja valtapeli.

 Aivan ensimmäiseksi täytyy oppia ymmärtämään ylikansallisen kansainvälisen vuorovaikutuksen ja valtapelin merkitys ja edut ahdasmieliseen kansallisvaltiokäytäntöön verrattuna.

Kirjoitin siksi 5.5.2018 seinäjokilaiseen Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

LAKEUDEN KOMEUDESTA. Berlitzin pienessä matkaoppaassa "Venetsia" kerrotaan Venetsian muinaisesta merivallasta, että "800-luvulla, kun suurin osa Euroopan kaupungeista kätkeytyi puolustusmuuriensa suojaan, Venetsia piti ovensa avoinna maailmaan...Venetsia on viekoitteleva sekoitus itää ja länttä...

Venetsiassa risteää meri ja manner. Venetsia sijaitsee Italian nimen itäpuolisen meren (Adrianmeren) pohjoispohjukassa matalan laguunin sisällä saarilla (laguuni = matala rannikko- ja merivesiallas, "tyhjä tila"). 

Allas rajautuu meren suuntaan rantaviivan suuntaisilla saarilla (Lidon hiekkasärkät). Laguunin vastakkaisella sivulla on merenlahden pohjukka (manner), johon laskee jokia.  

Venetsian kulttuuri oli avoin ja perustui liikkumisvapauteen. Rikkaassa ja mahtavassa merivalta Venetsiassa sekoittui monia kansoja ja kulttuureja. Venetsia puhkaisi kukkaan koko ihmisen luovuutena (talouselämä, arkkitehtuuri, taide jne.).       

Venetsian vastakohta on se kulttuuri ja myytistö mikä vallitsee sisäänpäin kääntyneellä "ulkopuoliset ja pakolaiset" torjuvalla sisämaan "suomenkielisellä lakeudella".

Pohjanlahdella Ruotsin ja Suomen välisellä kapeikolla sijaitsee Merenkurkku. Sen kautta on tapahtunut vuosituhansia monien eri kansanryhmien liikkumista Suomenniemeltä Ruotsiin ja päinvastoin. Ruotsin itälaajentuminen johti siihen, että ruotsalaisia asettui asumaan Merenkurkun ranta-alueelle (Österland). 

Kustaa Vaasa määräsi 1500-luvulla rannikon ruotsalaisväestöä muuttamaan myös Suomenniemen sisäosiin. Etelä-Pohjanmaan maatalousvaltaisen kulttuurin henkinen ja aineellinen perusta syntyi tuon uuden muuttoliikkeen ansiosta (murre, esineet, arkkitehtuuri jne.). 

Myöhemmin "lakeuden agraarikansa" alkoi pitämään ruotsalaisilta saamaansa kulttuurista ja myyttistä ainesta omana keksintönä. Tuota vaihetta seurasi nationalisoitumisen ja topeliaanistumisen takia jopa "rantaruotsalaisten" vihaaminen.

Uusin aika aiheutti agraarisen Ilmajoen syrjäkylän ja sen rautatieristeyksen kohdalla teollistumista ja kaupungistumisen ensiaskeleita. Nyt tuo paikka tunnetaan 1960 perustettuna Seinäjoen kaupunkina. Senkään kulttuuri ja myytistö ei ole lakeuden kansan keksimää.    

*

Nykypäivän populismikäyrä muistuttaa jo 1930-luvun populismikäyrää.

WHO: Yhdeksän kymmenestä ihmisestä hengittää vaarallisen saastunutta ilmaa (Maaliman terveysjärjestö, yle.fi 2.5.2018).

Britannia lähtee, mutta (unionin/JP) budjetti ei kutistu: EU haluaa lisää rahaa uusiin tehtäviin (yle.fi 2.5.2018). Tämä tarkoittaa kasvavia maksuja unionin jäsenmaille ja muutoksia esimerkiksi maataloustukiin.  

Maapallon luonto kituu ja maapallon yhteiskunta huojuu nyt samaan aikaan.   

*

Sipri: Maailman sotilasmenot nousussa useiden vuosien jälkeen (asevarustelu, yle.fi 2.5.2018).

Samaan aikaan kun uuden maailmansodan uhka on kasvanut usko järkipohjaiseen tietämiseen ja "todellisuuden hallitsemiseen" ei näytä hellittävän vähääkään. 

"Tietoon perustuva poliittinen päätöksenteko, onko sitä?...Tutkimus- ja faktatiedon tulee tukea poliittista päätöksentekoa, mutta viime kädessä arvovalinnat ohjaavat sitä" (Turun Sanomat, mielipide 2.5.2018, Niina Aho - Kaarinan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (sd)).    

Ylen mittaus: Harkimo irrotti tapin kokoomusveneestä (yle.fi 3.5.2018).

*

Politiikka ei ole "yhteen hiileen puhaltamista" hyvän aikaansaamiseksi (poliittisella päätösvallalla). 

Teollisen kapitalismin politiikka on aggressiivinen valtapeli, se on sodankäyntiä (maailmansotien välissä) ilman konkreettisia sota-aseita. 

Politiikassa on tärkeintä valtaannousu ja väylän etsiminen kilpailevan vastapuolen päihittämiseksi.  

*

Poliittisissa valtapeleissä on luvallista mikä tahansa keino.  

Harjoitetussa politiikassa on ollut pääasia saada äänestäjät uskomaan, että myös likaiselta näyttävä on puhdasta. 

*

Ihminen ei voi sanoa koskaan mistään mikä on "tieto ja tosi (todellisuus)". Toiseksi ihminen ei pysty sanomaan mitään varmaa siitä, mikä on jo tapahtunut menneisyydessä. Historia pysyy ikuisesti käsittämättömänä, tämä johtuu myös sitä että "ennen vanhaan" vallinneet merkitykset ovat muuttuneet monessa suhteessa täysin toisiksi. 

Viisainta on vaieta "historiaan liittyvästä totuudesta" (Vertaa Jari Ehrnroothin kolumni "Onko koskaan oikein ryhtyä vallankumoukseen?", yle.fi 3.5.2018).

*

Kokoomus on pannut kansaa kaipaamaan vanhojen arvojen mukaisesti myös nyt 2000-luvulla Suomeen kuninkaallisia. Valta on ottanut siksi käyttöön "lisää semiotiikkatemppuja" nostaakseen kokoomuspuolueen valta-asemaa. 

Puolueella on luultavasti tässäkin apuna pitkä rivi "konsultteja ja asiantuntijoita". 

*

Iltasanomien 2.5.2018 mukaan "Jenni Haukio palasi hymyillen julkisuuteen". Iltasanomien mukaan presidentti Sauli Niinistö kehui olevansa nyt myös onnellinen. 

Suomalaiset ovat olleet viimeksi hulluina "oman kuninkaallisen vauvan" syntymisen johdosta vaikka presidentillä ei ole enää perinteisesti valtaa.  

Iltalehtien populistis-viihteellisestä uutisista ("puoluepoliittisen valtapelin varjonyrkkeilystä") tuli mieleeni muinaiseen noituususkoon tukeutuminen. 

*

Keskustapuolueen kärkipoliitikko Jukka Vihriälä tahriutui ja leimautui pahaksi vuosia sitten puolueensa talulukaupassa (kts. Kulttuurivihkot-kirjoitukseni). Taiteilija Soile Yli-Mäyry halusi tehdä hänestä muotokuvan sijasta "näköiskuvan" (myöhemmin esillä olleessa taulussa oli samalla maalauspohjalla Vihriälän "erilaisia näkoiskuvia"). Tuo taulu ei kelvannut puolueen valtaeliitille, koska se olisi antanut liian monisäikeisen ja puhtaan kuvan Vihriälästä puolueen vaikuttajayksilönä. 

*

Nyt vallattomasta presidentistä (kokoomuslaisesta pikkukaupunkiporvarijuristista) Sauli Niinistöstä on valmistunut äskettäin myös aivan uuden tyyppinen muotokuva. 

Sitä nyt koko kansa ihastelee ja asiantuntijat ihmettelevät (vrt. Juhani Palmun taide).  

Muotokuvan pohjalla on valokuva Niinistöstä (siis tuttu näköisyys). Kuvan päällä on sata yksilöllistä sisäistä näkymää (tekijänä sata eri taidesektoreiden ammattilaisia, vertaa: yksilöistä rakentuva kansa). 

Yhdessä taiteilijat ja kansan yksilöt ylistävät moninaisuutta ja ristiriitaisuutta. "Muotokuvan kuolema" (konservatiivinen valtakäsitys) ja "itselleen olemisen taide" ovat tulee jäädäkseen. 

Tässäkin näkyy samalla "tietämisen ja todellisuuden loppu". 

*

Taide on kaapattu nyt taas kerran "puolueen kuolemattoman valtapolitiikan teräskouraan". Niinistö pannaan nyt olemaan koko ammatillisen (verovaroin tuetun) taidekentän tuella  "koko kansa yhdessä". 

Iltalehtien populistis-viihteellisestä uutisista ("varjonyrkkeilystä") tuli mieleeni muinaisiin yliluonnollisuusmyytteihin pohjautuva elävä suomalainen noituus. 

Vallaton Sauli rakasta kaikkia meitä.    

*

Elämä on vielä hetken "idealistin uni", jossa valtapolitiikka näyttäytyy unelmana aina vain paremmaksi muuttuvasta maailmasta. 

Onneksi Marx ja Sartre ovat painaneet jalkamme tiukasti maahan. 

Maapallon pelastamisen ja katkeamatta etenevän teollis-kapitalistisen kasvun yhdistelmäpommi on kohta räjähtämässä. 

*

Kun ihminen seisoo paljain jaloin kuumalla rantahiekalla, hänessä syntyy jokin tunne ja ajatus. Einstein ryhtyi tuolloin pohtimaan fysiikan syvimpiä salaisuuksia. Jollakin toisella ihmisellä sama kuuma hiekka synnyttää aivan muita ajatuksia.

Jos joku pelkää avointa merta ja merenkäyntiä (meriliikkumista) ja pakenee sisämaahan lakeudelle (entiselle merenpohjalle) sekin herättää joitakin merkityksiä.  

*

Itseäni pohdituttaa nyt Kauhavalla ensinnäkin muuttolinnut. Mikä olisi Kangas-Annalan maantietä koskeva kansainvälisen oikeuden kanta tuohon tiehen keskellä kansainvälistä IBA-aluetta (jolla nyt lauletaan Siionin virsiä).  

Kauhavan luontoyhdistyksen Valokin pieni valtaeliitti uskoo ehkä voivansa pelastaa toiminnallaan koko maapallon elollisen luonnon.

Toiseksi koska 2014 lakkautetulla kasarmilla on nyt pakolaiskeskus minua kiinnostaa tällä asuvien pakolaisten hyvä kohtelu ja hyvinvointi.

Kanta-Kauhavan keskustaan on rakennettu ilmasotakoulusta muistovitriinejä. Mutta LSK-alueen uusi omistajakin haluaa täyttää uudestaan Kauhavan taivaan lentomelulla ja polttoainepäästöillä (Ilkka 5.5.2018 "Usko lento-opetuksen paluuseen elää Kauhavalla"). 

Rauha on nykyhetken pohdinnoissa ylimpänä mielessäni. Kauhavalla tarvitaan (kuten olen omakustanteessani esittänyt) hiljaisuuden ja rauhan korostamisen lisäksi myös ihmisyyden korostamista. 

Kaiken perustan täytyy olla luonto.

ILMOITUS