Ihmiset kuvittelevat, että mitä enemmän ihminen soveltaa tietämisperiaatetta "tieto on valtaa", sitä enemmän ihminen alkaa hallita kaikkea. 

Nykyisen teollisen kapitalismin aikana on kuitenkin tapahtunut päinvastaista kehitystä. Siinä ihmisyksilön merkitys on vähentynyt ja koneiden merkitys on kasvanut entisestään.

*

Yhteiskunnallinen sekasorto on lisääntynyt viimeksi vauhdilla. 

Käynnissä oleva taloussotakehitys voi johtaa uuteen suureen maapallonlaajuiseen talousromahdukseen.  

*

Ennen eläkkeelle lähtemistä ja Turusta Kauhavalle muuttoa minua syytettiin työpaikkaorganisaatiossa idioottimaisesti siitä, että "sinua ei saa sitoutumaan". 

Mutta kyllä minäkin osaan sitoutua. Se, että sitouduin omassa luovuudessani universaaleihin arvoihin, johti Turun julkivallan kuntaorganisaatiossa pahimpaan työpaikkakiusaamiseen.

Kaikista pahin vapaata yksilöä kuristava ja kiusaava organisaatio on kuitenkin nationalistinen valtiokone. Se pitää siksi hävittää pikimmin.     

*

Nykyinen digitaalinen kapitalismi on johtanut ihmislajin henkisen rappiotilan jatkuvaan syvenemiseen. Siinä ihmisyksilö ei ponnistele enää eteenpäin ihmisenä vaan "antaa kaiken edetä digitaalisesti" koneiden avulla.

Tämä kehitys on johtanut ihmisen elinehtojen ja aluerakenteiden muutokseen. 

*

Esimerkiksi setelirahan käyttäminen taajamissa on päättymässä ja kaikki pankit ovat sulkemassa ovensa. 

Samalla päättyy myös "inhimillinen pankkipalvelu". Lukemattomat muut inhimilliset palveluprosessit on jo lopetettu. Ihmisten välistä luonnollista vuorovaikutusta hävitettään koko ajan.

Ihminen on usein hankala olento mutta kone tottelee aina ja kaikessa valtaeliittiä. 

*

Nykyisessä digitaalisessa kapitalismissa ihmisyys kutistuu minimiin ja kansainvälinen raha alkaa hallita kaikkea. 

Samalla ympäristökriisi ja ilmastonmuutos hyökkää ihmiskunnan kimppuun hirviönä

Luonto on lyömässä säpäleiksi keinotekoiset yhdyskunnat. Samalla raunioituu myös koko uusin digitaalinen kapitalismi.

*

Yksilön merkityksen vähetessä yleisen kehityksen merkitys voimistuu. 

Suomalaiset saattavat kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä 1917 pitää kiittää ennen kaikkea niitä miespuolisia teininuoria, jotka lähtivät täältä yli sata vuotta sitten Saksaan jääkärikoulutukseen. 

Tähän sisältyy kuitenkin paha harhakuvitelma. 

Kirjoitin siksi seinäjokilaiseen sanomalehti Ilkkaan seuraavan tähän aiheeseen liittyvän mielipidekirjoituksen (10.3.2018):

 

"JÄÄKÄRIT OLIVAT HÄVINNEEN SAKSAN PUOLELLA 

Suomen jääkäriliikkeen historiaa ei saisi valaista pelkästään kansallisesta näkökulmasta käsiin sillä se oli osa yleistä eurooppalaista kuohuntaa. 

Syitä ja syyllisiä ensimmäiseen maailmansotaan on etsitty löytämättä yhteistä selitystä. Ennen sotaa oli nähty Euroopassa 1800-luvun Napoleonin sodat. 

Sodan taustalla on ollut joukko vanhoja kulttuurisia myyttejä sekä valistusaate ja nationalismi. 

Mutta varmaa on se, että sodan voittivat ympäristövallat (Ranska, Iso-Britannia jne.) ja sodan hävisivät keskusvallat (Saksa jne.). 

Jääkäriliike syntyi 1899-1914, jääkärit koulutettiin Saksassa. Venäjän irtoaminen ympäristövalloista vaikutti sodan lopputulokseen. 

Hitler lähti korjaamaan "tapahtunutta vääryyttä" ja Saksa nujerrettiin taas. Tuossakin vaiheessa suomalaisilla oli läheiset suhteet Saksaan. 

On mahdollista, että tätä samaa vanhaa kulttuurista myyttiä sorkitaan seuraavan kerran tähänastisen EU:n rakenteellisen uudistamisen yhteydessä."

*

Ilkka julkaisi tämän kirjoitukseni 16.3.2018 (kts. mielipide lyhyesti). 

Nytkin Venäjää vastaan hyökätään mediakoneilla yhtä suurella innostuksella kuin natsit hyökkäsivät "juutalaista roskakansaa" vastaan, mutta Moskova jää taaskin valtaamatta.  

*

Ihmiset eivät ainoastaan kuvittele olevansa maailmassaolossaan "minän herroja". Mutta postmoderni kehitys on tehnyt ihmiset "ontoiksi pönttöpäiksi".   

Ihmiset kuitenkin kuvittelevat myös esimerkiksi, että "historia" jakautuu erillisiin ja itsenäisiin jaksoihin. 

Mutta kulttuuria ja myyttejä tarkasteltaessa ymmärtää sen, että yksittäiset tapahtumat liittyvät aina käynnissä oleviin "pitkän jakson ja suuren aallon prosesseihin". 

Tällä hetkellä tapahtuu kulttuurinen prosessi, mikä on jatkoa kahdelle viimeksi nähdylle maailmansodalle. Jos kolmas maailmansota syttyisi se on "luonnollinen jatko" tähänastiselle kehitykselle.

Tuon muutoksen taustalta löytyy koko teollisen kapitalismin kulttuuri ja myytistö. 

*    

Inhimillistä toimintaa ja elämää tapahtuu enää taajamissa. Taajamien reunimmaiset alueet ovat jo kuolleet. Ruumista ei voi herättää koskaan uudestaan henkiin. 

Yhteiskunnan taloudelliset ja poliittiset intressit kohdistuvat jatkossa pelkästään taajamien kehittämiseen. 

Olemme parhaillaan muuttamassa pois nykyisestä asuinpaikastamme (20 km:n päässä Kanta-Kauhavan keskustaajamasta). 

Olemme hankkineet keskustasta vuokra-asunnon, johon asetumme seuraavaksi asumaan.   

*

Tämä muutos johtuu omalla kohdallani myös siitä, että eksistentalistisen ajattelun mukaan on vastuun pakoilemista pyrkiä siirtymään asumaan taajamien reuna-alueille.    

Yritän ottaa seuraavaksi vastaan vastuuta aiempaa paremmin. 

 

JÄLKIKIRJOITUS - 1 

 

Ylimonimutkaiseksi muuttunut yhteiskuntakoneemme pakottaa asuinpaikan muuttamisessakin moniin erilaisiin monimutkaisiin toimenpiteisiin. 

Tässä esimerkki (kirjeeni yhteiskunnallisille vallankäyttäjille):

 

"KIINTEISTÖVERON OIKAISUVAATIMUS (verotusarvo alennettava), VAATIMUKSEN PERUSTELUT

Kiinteistömme asuintalo (asuinpinta-ala yhteensä 110 m2) Renkolantie 16 on ollut asuntonamme mutta koska rakennuksen vesijohto jäätyi talvella, se vaikeutti asumistamme. 

Toiseksi tyttäremme (Helmi Kankaanpää, 11 vuotta) koulunkäynti vaikeutui viime talvena koulukuljetushäiriöiden vuoksi (tien aurausta ja hiekoitusta ei toteutettu aina). 

Kolmanneksi alueellamme ei ole palveluita eikä joukkoliikennejärjestelyä.

Koska asuinpaikkamme ei sovellu asumiseen, olemme vuokranneet Kauhavan vuokratalot oy:ltä vuokra-asunnon, johon muutamme asumaan 1.4.2018 (Roihantie 15 C 19, Kauhava, Kanta-Kauhavan pääkeskusta). 

Emme käytä tuon jälkeen tätä kiinteistöä asumiseen.

Kun ostimme tämän kiinteistön, sen rakennukset olivat erittäin huonossa kunnossa. Tontin viidestä rakennuksesta ainoastaan yhtä on käytetty asumiseen (vanha omakotitalo, osaksi teolliset elementit, paljon rakennusteknisiä virheitä, talo on tehty talkootyönä tontilla vuonna 1980 sattuneen tulipalon jälkeen). 

Neljä muuta rakennusta (vanha sauna, vanha pieni hirsimökki, navetta ja riihi, esimerkiksi tontin vanha luhtiaitta oli myyty)  on kylmänä eikä niihin ole rakennettu asumista palvelevia taloja, kyseiset talot ovat osaksi mädäntyneet. Tonttia (pihamaata) ja tontin vanhoja kylmiä hirsitaloja on käytetty romuvarastoina. 

Kun ostimme tämän kiinteistön, sen omisti Eila Kankaanpää. 

Kiinteistön kauppakirjalla 25.6.2014 omistussuhdetta muutettiin siten, että puolet talosta omistaa Jukka Paaso ja puolet Eila Kankaanpää." 

*

Kuvaamani ilmoituksen lisäksi on tehtävä sopimus kuntaorgaanin yhtiön omistaman asunnon vuokraamisesta, ilmoitus nykyisen asuinpaikan vakuutuksen muuttamisesta, ilmoitus jätehuoltomaksujen päättymisestä (yhteiskunta on viimeksi keksinyt uusia jätemaksuja syrjäkylienkin asukkaille) sekä muuttoilmoitus (posti). 

Ilmastonmuutos pakottaa suunnittelemaan uudenlaisia taloja ja yhdyskuntia, mutta valtaeliitti ei ole suostumassa siihen.  

Valtaeliitti on alkanut viimeksi syyttämään kansaa myös ympäristökriisistä. Samalla valtaeliitti yrittää kiskoa kansasta irti vielä "loputkin löysät".

Yhteiskuntaeliitti pakotti (suoraan ja välillisesti) meidät muuttamaan tältä alueelta. 

Sama valta saastuttaa maapallon ilmakehää "tietoisesti" niin, että ilmakehä on kelvoton elämän jatkumisen kannalta.  

Lapsilla ja nuorilla ei ole enää tulevaisuutta. 

*

Tämäkin Kantolan syrjäkylän (maataloutta elinkeinonaan harjoittanut) väestö vanhenee nopeasti eikä tälle syrjäseudulle jää jatkossa asumaan kukaan. 

Huomisessa täällä kuuluu ainoastaan maakotkan kiljaisuja.   

Näiden maatilojen talot alkavat kallistella hitaasti mätänevinä kohti maata. 

Toisen maailmansodan jälkeen räjähtänyt "sosiaalivaltion kriisi" syvenee kansallisvaltioissa ja kasvattaa valtionvelkaa ja hävittää lopuksi koko nationalismijärjestelmän. 

Niin sanotut "rakenneuudistukset" eivät pelasta nykyistä kansallisvaltiota. 

Hyvä esimerkki tästä on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia on tehty Suomessa aktiivisesti jo 12 vuotta (Vain Paras meni maaliin, Ilkka 11.3.2018).  

Huomenna yksikään uudistusmalli ei voi osua maaliin.

*

Länsimaisen ihmisen pyrkimys hallita luontoa perustuu alun perin kuvitelmaan "tietävästä ja hallitsevasta ihmisestä". 

Länsimaisen kulttuurin omaksuma "tietämisen idea" on lähtöisin Välimeren piirin muinaisesta Kreikasta. 

Antiikin Kreikan filosofit kuvittelivat muinoin voivansa irtaantua "tietäjinä" vanhoista kulttuurisista myyteistä mutta he eivät ymmärtäneet sitä, että myytit seuraavat ihmiseläintä kulttuurissa aina ja kaikessa.      

*

Materian ja tekniikan kannalta Rooman maailmanvalta (sen alue oli Välimeren piiri) oli keskeinen "länsimaisen tietämiskulttuurin" arkisiin käytäntöihin soveltamisessa. 

Roomalaiset olivat toisin kuin kreikkalaiset "tietäjäinsinöörejä". 

Roomalaiset käyttivät ikuista luonnonkiveä (vrt. Hitler ja Speer) esimerkiksi "ikuisesti kestäviä" kaariholvia suunnitellessaan (statiikka) mutta keksivät "tietämishurmoksessaan" myös ensimmäisen betonin (kemia). 

Äärimmäisen järkiperäisesti ja teknisesti organisoitu Rooman armeija uskoi "tieto on valtaa" ajattelutapaan kehittäessään "konekiväärinkin" ennen Rooman kulttuuri tuhoutumista. 

Sarjatulta ampuneet "nuolikoneet" eivät pysäyttäneet villisti läpi metsien puikkelehteneita germaanisotilaita. Roomalaisen maailmanvallan ja kulttuurin tuhoutuminen alkoi tuota ennen islamilaisen kulttuurin valloituksista.   

*

Rooman tuhoutumisen jälkeen syntyi luonnonkivestä "renessanssi järkihyppäyksen heräämistyylinä". 

"Taiteilijanero" aloitti nyt uutena palvotuimpana jumaluutena.  

Teollisen vallankumouksen käynnistyttyä keksittiin valuva betonimassa, josta opittiin muottien avulla tekemään "vapaasti muotoiltuja" kivenkovia kappaleita (kaupungit ja betonilähiökehät). 

Minä olen nyt tänä aikakautena "itselleen olemisen taiteen" kannalla. Siinä me olemme kaikki taiteilijoita ja taidepuheen ymmärtäjiä.

*

Ihmislaji on aina innostunut eläimenä suuresti "koneliikkeistä". 

Erilaisten metallien käyttäminen (magiasta "kemiatietous") johti kellonkoneiston ("hallittu" liike ja aika) lisäksi lukemattomin muihin konelaitteisiin. "Liikkumiskoneiden" keksiminen on niistä ehkä merkittävin (juna ja auto sekä tehtaan moottori). 

Teollista kapitalismia "pyöritetään" nyt koneiden avulla. Koneet ovat tehneet tavaratulvasta maapallon laajuisen ongelman. 

Maapallon meret ovat nyt sairaan täynnä teollista romua. 

Materian ja tekniikan sovellutusten kohdalla kaikista uusin vaihe sisältää ajatuksen "aineettomasta koneesta" eli tekoälystä perinteisten koneiden muokkaamiseksi sellaiseksi, että koneet toimisivat erilaisissa tilanteissa ilman ihmisen läsnäoloa. 

Tässä uusimassa "tieto on valtaa"sovellutuksessa ihmisen pyrkimys "tietää ja hallita kaikkea" on kääntymässä ihmistä vastaan. 

"Tietämisen ja hallitsemisen kone" on muuttumassa luonnonmukaisuutta tuhoavaksi hirviöksi. 

*

Mitä pitemmälle "tekoälykonetta" koskeva muotivillitys etenee sitä sairaammaksi muuttuu maapallon elollinen luonto. 

"Digitaalinen tekoälykaupunki" hävittää ihmislajin luonnonmukaiset yhteiskunnat ja jäljelle jää autioitunut maapallo. 

Ja jääkylmä pikimusta avaruus laskeutuu "kaiken ylle". 

*

Suomen valtiokoneen pääministeri Juha Sipilä: Tekoälyn soveltajiksi koulutettava 10 vuodessa miljoona suomalaista (yle.fi 12.3.2018).

Digitaalinen yhteiskuntakone on kuitenkin rikos luontoa ja ihmisyyttä vastaan, sillä se hävittää kaiken ihmisten väliseen luonnonmukaiseen vuorovaikutukseen perustuvan ihmisen yhteiskunnan ja arjen.

*

Markku Satulehdon kirjassa Elämismaailma tieteiden perustana, Edmund Husserlin tieteen filosofia (1992) sanotaan sivulla 2 että "Luonnontieteen metodi, matemaattisuus ja eksaktit konstruktiot näyttäytyvät meille tiedon hankkimisen ja esittämisen malliesimerkkeinä...

Husserlia eivät kuitenkaan varsinaisesti kiinnosta tieteiden sisäiset metodologiset kysymykset –– vaan tieteiden - eksaktien tieteiden - asema ja mieli siinä KULTTUURISSA (suurennos JP), jossa niitä harjoitetaan...

Eksakti tiede idealisoi ja abstrahoi maailmasta kaiken subjektiivisen – – tiede karsii – –kysymykset koko tämän inhimillisen olemassaolon merkityksestä tai merkityksettömyydestä – – Kriisi löytyy loppujen lopuksi tieteen ulkopuolelta länsimaisesta kulttuurista – –".   

Digitaalista tekoäly-yhteiskuntaa ei tule inhimillisenä koskaan. Digiyhteiskunta jää pelkäksi erehdykseksi. Sekä utopiaksi ihmisen ja koneen uudesta suhteesta.  

Tähtien ja robottien teköälysota on mieletön ajatus. Se on pelkkä sotahuuto niille, jotka ovat innostuneet ylistämään nationalismia.

*

Idea "tietävästä ihmisestä" syntyi "dialektisen järjen ylistyslauluna" antiikin Kreikan kulttuurissa. 

Tietämisen piti syrjäyttää siihen asti vallinnut "myyttien maailma" mutta niin ei tapahtunut eikä niin voi tapahtua ikinä. 

Kreikan "tietämiskulttuurinen vaikutus" alkoi heijastua aluksi eniten länteen Rooman valtaan. 

Roomalaiset olivat  pohjimmiltaan "tieto on valtaa"-insinöörejä, antiikin Kreikka merkitsi "taiteen kohdalla" roomalaisille "pinnan kiillottamista kulttuurin myyttisillä koristeilla".

Rooman antiikin jälkeistä aikaa niin sanottua "keskiaikaa" pidettiin "pimeänä aikakautena" koska sitä leimasi "mystiikka ja ei-tietäminen". Keskiaikaan seurasi niin kutsuttu renessanssi, sitä pidettiin sitä vastoin "uudestisyntymisen aikakautena". 

Renessanssissa tapahtui pyrkimys palauttaa Kreikan ja Rooman antiikin tieteessä ja taiteessa nähty "tietävä ja hallitseva ihminen". 

Ensin tämä harha tulkittiin antiikin kirjallisuudesta.    

*

Nyt (renessanssi ja barokki) haluttiin herättää henkiin "ihmisen ikivanha himo tulla tietäväksi ja olla kaikessa tietävä ja hallitseva olento". 

Nyt tämä koski yhtä lailla esimerkiksi ihmisen anatomiaa kuin ihmisen matemaattisia kykyjä. Descartesin filosofia ponnisti alun perin tästä perinnepohjasta.  

Nykyaika rakentuu näiden vaiheiden jälkeiseen kehitykseen. 

*

Nykyajan tietokone perustuu matematiikkaan. Tietokone on pelkkä "datakone". 

Ihminen on viimeksi kuvitellut voivansa rakentaa "tekoälyllä toimivan tietokoneen".    

Tämä idea on johtamassa parhaillaan elollisen luonnon ja koko ihmiskunnan kannalta katastrofiin.

 

JÄLKIKIRJOITUS 2

 

Hoitoalan opiskelijoille tehdyssä kirjassa Arkipäivän filosofiaa (kirjoittanut Jyväskylän yliopiston filosofian apulaisprofessori Seppo Sajama, 1993) on kuvattu osuvasti tietoa ja arvoja koskevia filosofian peruskysymyksiä.   

Sivulla 45 Sajama kertoo, että "empiristien ja rationalistien kiistassa voidaan erottaa kolme  vaihetta, 

(1) Descartes väitti, että ihmisellä on syntyessään valmiita ideoita tai käsitteitä mielessään (JP:n lisähuomautus: vastustan määrätietoisesti tätä ajattelutapaa, Descartesia pidetään jostakin syystä jopa modernin filosofian perustajana), 

(2) Empiristien oli helppo osittaa tämä Descartesin väite epätodeksi

(3) Leibniz puolestaan hylkäsi empiristien "valkoinen paperi" -väitteen ja korjasi Descartesin teesiä sanomalla, että ihmisellä ei ole valmiita ideoita ja käsitteitä, vaan synnynnäinen kyky hankkia niitä.

*

Sartren mukaan ihmisen täytyy irtaantua tieto- ja tiedeuskosta sekä kansakuntauskosta (nationalismista). 

Sarjaman kirjassakaan ei mainita siksi mitään Jean-Paul Sartresta, kirjailijasta (taiteilijasta) ja ateistisesta eksistentialistista. 

Sartren ajattelusta vaikeneminen Suomessa johtuu siitä, että hänen luomansa filosofinen ajattelu poikkeaa radikaalisti empiristien ja rationalistien esittämästä ajattelutavasta. 

Eksistentialismi poikkeaa jyrkästi rationalistien ja empiristien tavasta käsittää maailmassa oleminen. 

Sartre oli myös samalla kertaa taiteilija ja filosofi. 

*

"Hoitoalakin" perustuu "tieto on valtaa" -filosofiaan, mutta ei taiteilijafilosofin ajatteluun ja työskentelyyn. Sartre piti järkipohjaista ja kokemusperäistä filosofiaa virheellisenä. 

Jos taiteilija luopuu universaalisuuteen liittyvästä roolistaan, hänestä kasvaa pelkkä orjamoraalinen "nationalismirotta".

*

Nykyisenä teollisen kapitalismin sekasorron aikakautena Sartren eksistentialismin ja transsendenssiajattelun pohjalta tulee johtopäätökseen, että "dadaistinen hölynpöly" kuvaa parhaiten länsimaisessa kulttuuripiirissä parhaillaan tapahtuvaa "tietämisen loppuvaihetta".  

Dadassa murenee hoitoala ja nationalistinen valtioajattelu. Jos luovasti tehdyssä oliossa (taideteoksessa) on vähänkin järkeä ja osaamista, lopputulos on kuollut olio. Taideteoksen täytyy syntyä uutena uudestaan jokaisen katsojan ajattelussa ja katseessa ajasta ja paikasta riippumatta.    

*

Koska kapitalistis-digitaalinen tekoäly on rakennettu järkiperäisten ja kokeellisten uskomusharhojen pohjalta keinotekoinen tekoälymiljöö tuhoutuu hetkessä kahden vuosituhannen ajan muotoutumassa olleen yhteiskuntakoneen uusimpana keulakuvana.    

Ihminen on kulttuuristen myyttiensä varassa elävä maakontaktinen eläin. Ihminen ei ole luotu oleskelemaan avaruudessa (yle.fi 16.3.2018) eikä vuorovaikutuksessa ihmislajille vieraan digitaalisen systeemin kanssa.

Ihmiseläimellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin opetella seuraamaan evoluutiossa kasvavaa luontoa. 

Evoluutio pitää huolen jatkuvuudesta. Musta kissamme on herännyt taas "ulvomaan ja peputtelemaan". 

Nyt Pörrimme pyöriskelee roskaisissa nurkissa saadakseen tahrittua epäsiistiksi mustan turkkinsa. Kissallamme silmätkin alkoivat vaihtua alati mustemmiksi. 

Unohtakaa uskovaisten puheet. 

Kissanrakkautta.    

*

Maapallon meret ovat täynnä muoviroinaa. 

Puhtaan veden myymisestä on tullut viimeksi maapallon laajuinen bisnes. Koska myytävässä pullovedessä on usein pieniä muovihiukkasia, nyt kysellään, voiko ihminen juoda myös muovipalasia. 

*

Maapallomme on vanha ja sairas. Se vetää viimeisiä hengenvetoja muuttuakseen kansainväliseksi. 

Nationalistinen valtio kuolee, sillä se on pahin kansainvälistymisen este. 

Sota- ja ympäristöpakolaisuuden sekä ilmastonmuutoksen hyökyaalto tekee lopun nationalistisesta (sisäpoliittisesta) puoluevalta- ja valtiojärjestelmästä. 

Ihmiskunnalla ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin universaalisuus ja kansainvälisyys. 

Globaali valta on jo nostanut päänsä myös poliittisesti, taloudessa se hallitsee jo kaikkea. Käynnissä on maailmanhistorian laajin uusi vallanjako.   

Suomi on parhaillaan saamassa Kreikkansa (yle.fi 15.3.2018, Kreikasta Suomeen turvapaikanhakijoita.). 

Kun nationalistisella kansantaloudella menee hyvin, se pakotetaan auttamaan muita valtioita kriisiytyneessä taloudessa ja pakolaiskysymyksessä. Vastarinnan kiiskeistä on tulossa entisiä unionimaita. Myös nationalismikiihkoisesta konehullusta Suomesta. Ja niin loppuvat myös maataloustuet. 

Olen huomannut viimeksi sen, että olen alkanut tekemään uudenlaisia havaintoja tästä lentokonemelusta hiljenneestä Kanta-Kauhavan pääkeskuksesta, sen uusimmasta kulttuurista ja myytistöstä.

Huomioni ei kohdistu enää niihin joka päivä samaa rataa ravaaviin ihmissieluihin kuten ennen. 

*

Nyt kun Etelä-Suomen digitaalitaajamissa ovat lopettaneet pankit ja eikä kohta voi käyttää etelässä enää setelirahaa edes bensan ostamiseen eikä raha-automaattejakaan löydä mistään (vrt. puhelinkoppien kuolema) täällä maatalousvaltaisella lakeudella vanha herra X horjahtelee ensin hetken pihalla krapulassa ja astuu joka aamu tasan kello 9.30 paikalliseen pankkiin ja nostaa tiskin takaa taskuunsa 60 euroa käteistä rahaa. 

Hänen selkänsä takana seisoo rouva Hagert odottamassa omaa vuoroaan voidakseen lähettää pankin välityksellä naisystävälleen Tampereelle 30 euroa.      

Arki junnaa täällä nytkin kuten aina ennenkin. 

Minäkin vaihdoin siksi pankkia.  

*

Ovatko eteläpohjalaiset hyviä isänmaallisia ihmisiä vai ei? Miksi eteläpohjalaisilla ja etelässä maijailevalla Suomen valtiojohdolla on näkemyseroja esimerkiksi Suomen jääkäriliikkeestä? 

Eteläpohjalaiset ovat viimeksi ihmetelleet esimerkiksi ylen uutisointipolitiikkaa koska ylen uutisissa ei ole huomioitu kansallisella tasolla Vaasassa äskettäin pidettyä jääkäriparaatia (jääkärien paluu Saksasta Suomeen, kts. varatuomari Matti Jaakkolan mielipide Ilkassa 11.3.2018 "Älkää nyt vaatteitanne repäiskö").

Maailmansotien aikaiset Suomen ja Saksan suhteet ovat kuuma peruna. Monet ruotsalaiset historioitsijat ovat nähneet tuossa suhteessa sotaliittolaisuutta. Germanismin innossa Suomeen yritettiin saada saksalainen kuningaskin. Mannerheimin ja Hitlerin välit olivat "läheiset ja lämpimät". Suomalaiset vihaavat usein yhtä uskomuksellisesti venäläisiä ("itä on aina paha") kuin natsit juutalaisia (jos silta on juutalaisten rakentama silta, se on "paha silta") vaikka kommunistien (Lenin) onnistunut vallankumous Venäjällä mahdollisti Suomen valtiollisen itsenäistymisen.      

Eteläpohjalaiset hautovat patavanhoillista nationalismikäsitystä. Se poikkeaa monessa kohtaa jyrkästi muista historiatulkinnoista.  

Tämäkin tapahtuma todistaa siitä, että eteläpohjalainen maatalousvaltainen kulttuuri ja myytistö sekä kansallisuusaatteeseen ja keinotekoiseen kansakunta-ajatteluun perustuva henkiuskomuksellinen kansallisvaltio eivät tue toisiaan. 

Eteläpohjalainen "väärin ymmärretty isänmaallisuuskulttuuri ja -myytistö" kiihdyttää Suomen pirstaloitumista ja hajoamista valtiona. 

*

Mutta myös alun perin pieniä luonnonmukaisia "maatalousyksiköitä" muodostaneet eteläpohjalaiset talonpoikakeskukset (aluksi käsityönä esimerkiksi voin valmistusta jne.) ovat alkaneet suosia organisoitumista sekä ovat muuttuneet samalla "tiede- ja koneuskoisiksi". Tämä on merkinnyt talonpoikien yhteisten "kapitalististen kommuunien" ("saaliinhimoisten maatilakeskusliittojen") perustamista. Myös poliittinen puolue Maalaisliitto syntyi tältä samalta pohjalta.  

Tämä muutosprosessi käy hyvin selville Matti Nummensalon kirjasta Eteläpohjalaisen meijeritoiminnan vaiheita, 1956). 

*

Nykyajan eteläpohjalaisuus on omituinen sekasotku vanhoja ja uusia kulttuurisia muotoja myyttejä. Se poikkeaa suuresti Suomen valtiolaitoksen sisällä vallitsevista "virallisista tulkinnoista".  

Kirjoitin tästä syystä seinäjokilaiseen Ilkkaan 18.3.2018 seuraavan mielipidekirjoituksen:

 

"MAATALOUSVALTAINEN KULTTUURI SEKÄ KANSALLISVALTIO OVAT VASTAKOHTIA 

Nimimerkkikirjoituksessa "Arki ja järki" (Ilkka 17.3.2018) mainittiin siitä, kuinka Vaasan äskettäiseen "isänmaalliseen jääkärijuhlaan" osallistui myös saksalaisia. 

Saksa määräsi Lockstedtin jääkäritkin ensimmäiseen maailmansotaan. 

Täällä ei ole vielä tunnustettu sitä, että eteläpohjalainen maatalousvaltainen kulttuuri ja myytistö sekä nationalismiin pohjautuva "kansakunnan kansallisvaltio" ovat vastakohtia. 

Eteläpohjalaiset suurentelevat yhteiskunnallista merkitystään vertaamalla itseään muihin suomalaisiin. Eikä lakeuden kansa tunne eksistentialistista käsitettä "itselleen oleminen". 

Hegelin nationalismi (keinotekoinen "henkitiede") sisältää ajatuksen yksilöllisyydestä (minästä) luopumisesta "perustettavan kansakunnan" hyväksi. Mutta maa- ja metsätaloutta harjoittavat eteläpohjalaiset ovat oppineet ottamaan etäisyyttä koko valtiota koskevaan "kaikille yhteiseen kansakuntaan". 

He haluavat olla ihan itse myös "Kauhavan herra" (koko kansakunnan "kattovalta", vrt. nykyisin väkivallankin käytön monopoli kuuluu ainoastaan valtiolle, poliisille ja armeijalle, vrt. lapuanliike) ei ainoastaan Härmän häjyjä ("kovia pelkäämättömiä talonpoikia").

Kansallisvaltioiden yhteiselle "eurooppalaiselle kansakuntaperheelle" (kansainvälinen EU) eteläpohjalaiset huudahtavat kovaäänisimmin "EI". 

"Alkiolaisesta maalaisliitosta" eronneet SMP, PS ja Paavo Väyrynen ovat olleet selkeimmin tällä jyrkimmällä linjalla."  

*

Nyt kun Suomi on Euroopan unionin jäsen, tämä merkitsee sitä, että myös suomalaiset voidaan pakottaa koko "eurooppalaisen perheen" yhteiseen ylikansalliseen komentoon. Uusin liittovaltiokehitys kiristää tuota otetta entisestään.  

Härmänmaalaiset taiteilivat ensin Ruotsin Österlandin aatelistoa vastaan (nuijasota) ja sen jälkeen Kauhavan herraa (nimimiestä) vastaan ja sen jälkeen kansallisfilosofi Snellmanin nationalistista sivistämisprojektia vastaan. 

Tuon jälkeen lapuanliike hyökkäsi talonpoikahurmoshenkisenä suomalaisen valtiolaitoksen kimppuun ja vetäisi maan presidentiltäkin housut päältä. Nyt Lapua on kuulemma täysin "susivapaakin" (kaikki "ryssämieliset" on karkotettu "pahaan itään").    

*

Jos suomalaiset ryhtyvät seuraavaksi samalla tavalla kuin esimerkiksi unkarilaiset nyt torjumaan sota- ja ympäristöpakolaisten inhimillistä kohtelua Suomi voi jäädä jatkossa ilman unionin tukia. Ja Suomi voidaan myös erottaa unionin jäsenyydestä.

Kansainvälisestä vuorovaikutusveneestä ulos viskattu valtio lipuisi tuon jälkeen maailman merillä nopeasti kohti henkistä ja aineellista loppua. 

Suomi ei ole kulttuurina ja valtiona luonnonmukainen eikä ikuinen. 

Ja "kansakuntahenkinen kansallisvaltio" on aikansa elänyt konservatiivinen päähänpinttymä (hegeliläistä henki-idealismia).  

*

"Onko ongelmallisen lapsi–äiti-suhteen alkuperä aina lapsessa eikä lapsen äidissä kuten usein kuvitellaan?

Usein kuvitellaan, että jos lapsi kiinnittyy jatkuvasti äitiinsä eli ei anna äidille edes yhtä vapaata hetkeä, tämä johtuu lapsesta. 

Mutta tämän ilmiön alkuperä ja syy saattaakin löytyä äidistä. Siinä äiti saattaa olla "kroonisesti traumaattinen" henkilö joka "kuljettaa" sisällään jotain kauan sitten tapahtunutta järkytystä. 

Lapsi aistii tuolloin äidissä äidin ahdistavan traumatunteen sekä kiinnittyy sen jälkeen tiukasti äitiinsä.   

Siis se mikä näyttää olevan oikealla saattaakin olla vasemmalla. 

*

Tekemällä havaintoja eri ilmiöistä (paikallinen väestö, kulttuuri ja myytistö) ja suhteuttamalla noita ilmiöitä erilaisiin seikkoihin voi päätä käsitykseen siitä miten jotkut ilmiöt ja asiat "saattavat avautua ja olla tässä maailmassaolossa". 

Ihmisellä ei ole synnynnäistä "tietämiskykyä" mistään sillä ihminen ei voi päästä ikinä "maailmassa olemisen kokemista"ja havaintojen tekemistä pitemmälle. 

Eikä ihminen voi löytää lopullisia vastauksia mistään koskaan.     

Ihmisenä oleminen "tässä maailmassa" on "Musta valu".

 

JÄLKIKIRJOITUS 3

 

Teollinen kapitalismi on kaiken pahan alku. 

Teollinen vallan ja rahan kapitalismi määrittelee vallan ja rahan pohjalta joka päivä periaatteella "tieto on valtaa" sen mikä ja minkälainen tieto ja taide on hyvää rahan arvoista  tiedettä ja taidetta. 

Kapitalismista johtuu se, että "tieteestä ja tavaratuotannosta" on tullut "reunojensa yli rönsyilevä villiintynyt puutarha". 

Uusia tieteen keksintöjä pyritään ottamaan nykyisin mahdollisimman nopeasti käyttöön (ilman kokeellisia välivaiheita) rahallisen hyödyn takia (esimerkiksi Nokian kännykkä ja kännykän käytön tutkimattomat terveysvaarat). 

Tieteen sovellutusten kuormitus yhteiskuntaa ja luontoa vastaan on nykyisin suurempi kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. 

Teknosysteemi ampuu nyt täysillä maapallon elollista luontoa. 

Kaikki alkaa olla "kuoleman omaa". 

Seuraavaksi kuolee sukupuuttoon ihmislaji.

*

Eksistentialistien täytyy kyseenalaistaa nyt koko tähänastinen filosofia, tietäminen ja taide. 

Ihan kaikessa täytyy löytää seuraavaksi uusi suunta ihmisenä olemiselle ja toimimiselle.  

*

Eksistentialisti Jean-Paul Sartre kyseenalaisti kirjallaan Mitä kirjallisuus on? (suomennos 1967) taiteen.

Hän sanoo kirjansa esipuheessa, että "Jos haluatte SITOUTUA (suurennos JP)", kirjoittaa muuan nuori IDIOOTTI (suurennos JP)...Mitä kirjoittaminen on?...

Itse asiassa tuntuu siltä, ettei kukaan ole koskaan pohtinut tätä". 

*

KUKAAN EI OLLUT POHTINUT SITÄ MITÄ TAIDE ON!

Sartre kysyi monissa muissa yhteyksissä myös esimerkiksi sitä "mitä on tietäminen ja todellisuus".  

Tämänkin ajattelutavan lähtökohtana hänellä oli yksilön "maailmassa oleminen". 

*

Sartre ymmärsi sen, että "modernit nykysysteemit" (teollisesta kapitalismista lähtien) eivät voi auttaa ihmiskuntaa selviytymään elämässä vaan vievät ihmiskuntaa kiihtyvällä vauhdilla kohti kaiken hajoamista, kohti dadaistista "mustaa valua".

*

Ihminen asuu konkreettisena eläimenä keskellä evoluutiota. Ja "hermeneuttinen ihmisapina" löytyy "itselleen olemisessa". 

Ihminen osaa ainoastaan kuvitella olevansa "henki henkimaailmassa". 

*

Tämän konkreettisen maailmassaolon vastakohta on keinotekoinen tekoäly- ja avaruusutopiat. Ne vauhdittavat "eläin- ja ihmiskunnan" kuolemaa ja maapallon autioitumista. 

Nyt tarvitaan kokonaan uudenlaisia käsityksiä ihmisestä ja tästä "maailmasta". 

Sekä globaalia puoluevaltaa, jossa vanha ummehtunut nurkkakuntainen nationalistinen ja regionalistinen puoluevalta haihtuu jauhona ilmaan.

Koko ihmiskunta on yhtä ja samaa ihmistä.

ILMOITUS