Oleminen ja ajatus

Kirjoitin maakuntalehti Ilkkaan viimeksi 17.11.2017 tämän kirjoituksen:

YKSINAPAINEN KAUHAVA ON MYYTTI

Yhteiskunnan poliittinen jakautuminen oikeistoon ja vasemmistoon sekä sosiaalinen eriytyminen (segregaatio) on luonnollinen ilmiö. 

Tuohon kahtia jakautumiseen sisältyy luonnollisia ja ongelmallisia puolia.

Maatalousvaltaiselle seudulle syntyi ennen koneellistumista monirakennuksellisia maatilakeskuksia. Ne jakautuivat kahtia "omistajien" (isäntä, perhe ja suku) sekä "työvoiman" (rengit ja piiat) sektoreihin.    

Kanta-Kauhavalla olen tehnyt havainnon, että kyseisellä seudulla eletään nyt ikään kuin alueella ei olisi tapahtunut tuota kahtia jakautumista ja ettei samalla seudulla olisi ollut koskaan "renkien ja piikojen vasemmistoa" ja sen jälkiä kuten köyhimpien asuinpaikkoja taloineen.

Köyhyyden läsnäoloa ei voi olla kuitenkaan huomaamatta Kauhavalla. Kauhava ei ole ollut aina "punnaamis- ja halloweenkunta". 

Selvitin segregaatioon liittyviä ilmiöitä virassani Turun esikaupungeissa (puutaloalueet) ja betonilähiöissä (lähiökehä).  

Aloitin segregaation selvittämisen Kauhavalla tarkastelemalla ensimmäiseksi Sippolan vauraiden talouskeskusten takana olevaa Torpinmäkeen (Torpinmäentie on entinen Turuntie). Löisin asuinalueen, jossa on ollut parisenkymmentä "torppaa", esimerkiksi suutareiden ja kivityömiesten pikkumökkejä. 

Tuon jälkeen olen löytänyt Kauhavalla useita muita "torpparikyliä", esimerkiksi Perttulanmäentien "palvelusväkialueen". Vastaan on tullut myös "yksinäisiä sudenpesiä". 

Turun Puutorin nimi tulee siitä kun torilla myytiin lyhyitä hirrenpätkiä köyhimmille. Kauhavalla on kuitenkin tekemättä rakennushistoriallinen tarkastelu, josta paljastuu myös näihin valtasuhteisiin liittyviä ilmiöitä kuten sisällissota 1918.

*

"Tutkivalla historiajournalismilla" on kovasti töitä Lapualla lapuanliikkeen kohdalla. 

Tähän asti lapuanliikettä on pidetty lähinnä "sisällissodan 1918 jatkosotana". Lapuanliikkeen taustaa ei ole kuitenkaan selvitetty kylliksi esimerkiksi maaseudun ja maatalouden rakennemuutosten pohjalta. 

Lapuanliikkeen syntyminen ja SMP:n perustaminen liittyy eniten yhteiskunnan yleiseen rakennemuutokseen. 

Vihtori Kosolan persoona (yksilö) sekä hänen johtaman lapuanliikkeen ja IKL:n (joukkio) suhteuttaminen laajempiin kulttuurisiin yhteyksiin (kulttuuri myytit ja kuvastot) on myös vielä avaamatta monessa suhteessa.

Lapuanliikettä on tarkasteltu aivan liikaa suhteutettuna nationalistisen Suomen kansallisiin ja valtiollisiin valtapoliittisiin päälinjoihin. 

Perussuomalaisten äskettäinen kahtia hajoaminen ja PS-puolueen kulissien takainen valtataistelu on tässä kohtaa hyvä vertauskohde. 

*

Perussuomalaisten puolueen kahtia jakautumisesta on tullut julkisuuteen tähän asti ainoastaan "murusia". Myöhemmin tuon ilmiön taustalta löytyy paljon uutta ihmeteltävää. 

Siihen tulee sisältymään mm. kansainvälistymisen voimistuminen ja "hegeliläisen valistusnationalismin" kriisi. 

Vaikka PS:n hajoamisesta on julkaistu jo kaksi kirjaa sekä esimerkiksi Pirjo Auvisen hyvä uutisanalyysi "Tätä et vielä tiennyt PS:n hajoamisesta ja kesän hallituskriisistä" (yle.fi 13.11.2017) tuokaan "dokumenttiaineisto" ei paljasta perussuomalaisen liikkeen kahtia jakautumiseen liittynyttä koko valtapeliä. 

PS:n ideologisen johtajan Timo Soinin vaikutusvalta PS-eduskuntaryhmän keskuudessa mureni  ennen puolueen kahtia jakautumista täysin. Myös Vihtori Kosolan kohdalla tapahtui saman tyyppisiä seikkoja

*

Katselin muutama vuosi sitten Kauhavalla lapuanliikkeen johtajan talonpoika Vihtori Kosolan päätä esittävää pienoisveistosta. 

Pöydällä oli myös muutama pieni valkoinen kahvikuppi, joidenka kyljessä komeili lapuanliikkeen symboli. 

Muutakin liikkeen jäämistöä on olemassa. 

Saksassa on kielletty Hitlerin natsipuolueen "symboleihin ja jäämistöön" liittyvä bisnestoiminta. Se on oikea ratkaisu "terveen yhteiskunnan" kannalta.

Luin vuoden 2013 lopulla lehdestä, että Lapuanliikkeen mustia paitoja on lahjoitettu monille maamme tunnetuille oikeistopoliitikoille ja että joidenkin mielessä oli välähtänyt ajatus ryhtyä valmistamaan ja kauppaamaan lapuanliikkeen mustia paitoja "maakunnan perinnevaatteena".

Kirjoitin siksi sanomalahti Ilkkaan 8.1.2014 seuraavan mielipidekirjoituksen:

"EI MUSTAPAITOJEN PERINTEELLE!  

Nuijasodalla (1596-97), 1800-luvun häjyjen riehumisella, sisällissodalla 1918 ja 1930-luvun lapuanliikkeellä on useita yhteisiä piirteitä. 

Kyseiset konfliktit käynnistyivät itsenäisen talonpoikaisväestön keskuudessa eteläpohjalaisella maaseudulla. Toiseksi konfliktit tapahtuivat kansan liikehdintänä eliitin rakentamaa laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. Kolmanneksi niihin kuului "oman lain" ja väkivallan käyttö. Neljänneksi konfliktien taustalla on ajankohdan yleisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä agraarinen kulttuuri myytteineen.     

Etelä-Pohjanmaan maaseudulla tapahtui 1800-luvun jälkipuoliskolla herännäisyyden, nationalismin ja nuorisoliikkeen omaksuminen ja yhdistyminen arvokokonaisuudeksi. Sen vasta-ajattelua edusti ateismi, kommunismi ja teollisen työväen poliittinen organisoituminen (kaupunkikulttuuri). Militaristisen jääkäriliikkeen, valkoisten sisällissotaorganisoitumisen ja lapuanliikkeen perusta on tässä sekä oikeisto-porvarillisuudessa. Maalaisliiton varhainen puoluehistoria liittyy suoraan kyseiseen ajattelutapaan.             

Kyseisellä liikehdinnällä on ollut samaan aikaan yhteys yleiseurooppalaiseen kehitykseen. Talonpoikaiskapinoita oli ympäri Eurooppaa. Nationalistinen ajattelu käynnistyi yleisenä ilmiönä. Valtioiden alkuvaiheeseen liittyi sisällissotia. Lapuanliikkeen ja Italian fasistipuolueen musta paita viestitti samaa kommunismin ja sosialismin vastaisuutta.

Eteläpohjalaisen helavyön alkuperäiset esikuvat löytyvät antiikista. Lakeusmaakunta on saanut helavyönsä rannikon ruotsinkieliseltä kaupunkiväestöltä. Mutta pitäisikö Kosola-paitaakin alkaa pitää maakunnan perinnevaatteena? Sitä mieltä on ainakin Heli Karhumäki (katso Lapuan Sanomat 5.12.2013). Olen tästä eri miltä. 

Autottomien (onneksi) puukkojunkkareiden väkivaltahistoria on ehditty jo kääntää ympäri. Pitäisikö sama temppu tehdä myös autoilla liikkuneelle lapuanliikkeelle? Jos näin tapahtuisi ilmiön taustalta löytyisi kuntien välinen tämänhetkinen kilpailu (taloudesta, väestöstä ja imagosta). Mustapaitaisuuteen sisältyviä merkityksiä ja seurauksia pitää harkita jo ennalta. Ei saa heittäytyä suuren innon valassa vaaroihin.  

Miksi kapitalismin äänenkannattaja The Economist kirjoitti 21.12.2002, että kommunismilla on ideoiden järjestelmänä tulevaisuus edessään? Miksi nykyiset kapitalistit suosittelevat marxilaista filosofiaa toisille kapitalisteille? Marxilaisuuteen perehtyminen tekisi hyvään myös nykyviljelijälle globaalin vallan ymmärtämiseksi. Raamatun lukeminenkin voi sisältyä myös ateistin elämään. Pitää ottaa kaikesta selvää.         

Eikö tästä aiheesta saisi edes kirjoittaa? Olisi hälyyttävää, jos joku edes ajattelisi siten? Eteläpohjalaisillahan ei voi olla muita korkeampaa viisastenkiveä. Ei myöskään jalostuneempaa aistimisherkkyyttä yhteisissä asioissa. Varmaa on vain se, että eteläpohjaiseen kulttuuriin sisältyy historiallista jatkuvuutta tendenssijälkineen."     

*

Ilkka julkaisi tämän kirjoitukseni 11.1.2014. Lapuanliikeintoilu ei ole kuitenkaan hellittänyt tuon jälkeen, päinvastoin. 

*

Vapaan yksilön "itselleen oleminen" sekä yhteisöjen omaksumat yhteiskunnalliset käsitykset ja arvot pohdituttavat minua jatkuvasti. 

Yksilöllinen maailmassa oleminen tapahtuu "maailmassa" sekä ympärillämme avautuvassa henkisessä ja fyysisessä miljöössä. Tähän sisältyy paljon hyvin kummallisia seikkoja.  

Kun puhumme esimerkiksi "kirkon oikeasta paikasta keskellä kylää" tai ympyrän muotoisesta ja ristin pohjalta neljään kaupunginosaan jaetusta keskiajan kaupungista ja sen kohti taivasta kurkottaneista kirkontorneista, viittaamme rakennetun ympäristön "ilmeisiin ja eleisiin puheena" sekä siihen, kuinka kristillinen usko löi keskiajalla leimansa kaikkeen.  

Agraarisella ja kansanuskovaisella Lapua-Härmänmaa-Kauhavalla vallitsee samantyyppinen tilanne. 

Siinä kristillinen kansanusko tungetaan hyvyysleimana joka väliin. 

*

Suomalaiset harjoittivat muinoin metsästys- ja kalastusbarbaareina "pakanallista taikauskoa". 

Myöhemmin läntisestä roomalaiskatolisesta uskosta (Turun piispat) ja maalliseen elämään liittyneestä luterilaisuudesta tuli kuitenkin täällä "valtionkirkko". Sinä kytkettiin maalliseen valtapeliin "henkivaltapeli". 

Tämän uuden valtapelin jälkiä ei voi olla huomaamatta myöskään Lapualla ja Härmänmaa-Kauhavalla.

*

Luterilaisuuden vaikutuksen kautta myös tänne levisi myös "hyväksi itsensä kuvitelleen kansan itserakkaus" eli "kansankirkko". 

Kansankirkossa yhtyy kirjoittamaton kansankulttuuri painettuun kristilliseen oppiin (Raamatun ja virsikirjan sanaan) sekä "luonnonmukaiselle sonnalle tuoksahtavaan" puoluepoliittiseen valtapeliin.  

Kansanuskovaisuus sisältyy maatalousvaltaisilla seuduilla kaikkiin inhimillisiin toimintoihin.

Kristillinen kansankirkko ja isänmaallisuus (nationalismi) lyö vieläkin leimansa kaikkeen maatalousvaltaisella Lapualla, Härmänmaalla ja Kauhavalla. Tuohon kulttuuriin sekoittuu samalla ripaus modernia nykykulttuuria ja teknologista elämäntapa. 

Lopputulos (kulttuurinen kokonaisuus) on hämmentävä.   

*

Nykyajan kansainvälistyvässä maailmassa kaiken Jumala on kuitenkin raha

Nykyisen Suur-Kauhavan kaupunginarkkitehteina toimivat yrittäjät ja pankinjohtajat. 

He osaavat parhaiten sijoittamistoiminnan temput. 

He etsivät uusille myyntiin laitetuille  kerrostaloille ja asunnoille edullista sijaintia suhteessa kuntaorgaanin panostamiin vanhusten palvelutaloihin. 

Kapitalistinen raha haisee kaikessa keskellä nykyistä Kanta-Kauhavaa (entistä kirkonkylää). Enemmän kuin mikään muu. 

"Tämä on heidän kaunis kykylänsä" Halloweestä lähtien. 

Siinäkin paikan vanhaan myytistöön niveltyy koko ajan myös uutta ainesta.   

Lopputuloksesta on siten tulossa nykyistä vieläkin hämmentävämpi.

*

Viimeksi kiinnitin huomiota tämän "barbaarialueen puheeseen" Lapuan rautatieasemalla. 

Rautatie (rata, juna ja asemarakennus) oli ennen autoistumista lapualaistenkin ainut "yhteys kansainväliseen kaukomaailmaan" - Pietariakin kauemmas. 

Pietarista tänne kulkeutui jo ennen Suomen itsenäistymistä (1917) uutta kulttuurista ja vallankumouksellista aatetta Lapualle saakka. Se ärsytti Lapualla monia.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet ymmärtävästi tuota uutta aatetta edustaneisiin "punaisiin". 

*

Nyt on vuosi 2017. 

Yhteiskunnastamme löytyy nytkin köyhyyttä samalla tavalla kuin aina ennenkin.

Hän on köyhä ja viettää joka päivä aikaansa Kanta-Kauhavan S-marketin pääsisäänkäynnin edessä ympärilleen hermostuneesti vilkuillen. 

Hän kurkistaa ruokakaupan sisäänkäynnin lähistöllä roskapönttöihin löytääkseen niistä muutaman oluttölkin ja saadakseen rahaa kaupan pullonpalautusautomaatin ja kassan kautta. 

Rahaa jolla voi ostaa itselle syötävää - edes yhden viidenkymmenen sentin sardiinipurkin.   

*

Samaan aikaan pitkin keskustan "katuja" liikkuu samaan kellonlyömään samaa ympyrää muita "klaanin, suvun ja perheen" ulkopuolelle jätettyjä ja hylättyjä köyhiä. 

Tämän paikan puheen mukaan tällä seudulla ei ole ollut kuitenkaan koskaan köyhiä.

Mutta minä olen löytänyt täältä maatilakusten kyljestä kokonaisia rapistuvia "torpparikyliä". Eräässä niissä oli autonromu, jonka katolla on teräsputki savupiippuna.  

Eräältä kaukana torppakylistä sijaitsevalta kukkulalta löysin läjän hirsiä ja lautoja, paikassa oli asunut joku erakko mies. Vastaavia "sosiaalilöytöjä" olen tehnyt täällä monia muitakin. Nyt miehen hökkeli lyötyi umpikasaan kaivinkoneen kauhalla. Rakennussuojelun arvoinen kohde tuokin. 

Köyhyys on täällä läsnä joka hetki ihan kaikessa. Meni täällä mihin paikkaan tahansa löytää merkkejä köyhyydestä. 

Tämä on heidän "todellisuutta".

Siksi täällä vihtaan eniten köyhiä ja sorrettuja puolustavia punaisia (marxilaisia)?  

Mutta mihin tämän paikan eliitti on piiloutunut? Missä ne piileskelevät, ne alkioitseelliset yrittäjähenkiset kepulaiset "Paavon Paavolat". 

Kauhava on ollut viimeksi pitkään "maalaisliittolaisten ikioma monoliitti perhe" ikään kuin muita valtapelureita ei olisi edes olemassa.

"Ajammeko Kauhavan kaupungin kriisikunnaksi" (mielipidekirjoitus Ilkka-lehdessä 15.11.2017). Tuon huolen olivat jakanut useiden Kauhavalla toimivien puolueiden aktivistit. 

*

Joku oli ajanut autolla tässä aivan lähistöllä maantiellä pikkutikan yli. 

Nostin verisen tikan tien sivuun, jotteivät autot pääsisi ajamaan sitä tielle lituskaksi. 

Luontoonkin suhtaudutaan täällä aivan kummallisella tavalla. Lapualla on kuulemma ammuttu viimeinenkin susi. 

Kauhavalla paikkojen nimet liittyvät usein nahkoihin ja turkkeihin, mikä todistaa maataloutta edeltäneestä paikan eräkulttuurista.      

Tämä on ikivanhaa barbaarien kotiseutua.

*

Täällä ajatellaan, että "punaiset ja demarit" ovat pahoja pakanoita. Ja samalla huonompia kuin kaikki muut ihmiset. 

Hehän riistäisivät sosialisoinnin ja kommunismin yhteydessä itselleen talonpojilta  metsät, pellot ja kiinteistöt. 

Tuon jälkeen talonpoikien on pakko luopua omistamisen ilosta ja koko itsellisestä elämästä"omissa pienoisvaltioissa" eli maatilakeskuksissa.  

*

Maailmassa on paikallisen eliitin mielestä yksi ainoa hyvä puolue, se on Maalaisliitto (nykyinen keskustapuolue). 

Mutta sitä yhteiskunnallista murrosta he eivät ole osaa edes aavistaa, jossa alkuperäisestä Maalaisliitosta irtaantui SMP, viimeksi PS.  

Tämän seudun väestö ei ole ainoastaan keskustavaltaista, se on samalla patavanhoillista, uskovaista ja isänmaallista. Ja orjamoraalista. 

Maailma on kauhavalaisille "Jumalan ennalta ohjelmoima automaatti". 

Demokraattinen kunnan hallintoon osallistuminen on täällä tuntematon seikka.

Maalaisliittolaisuus on Lapualla ja Suur-Kauhavalla varakkaan valkoisen maatilaporvariston keskuudessa uskonto. 

Eikä pelkästään maataloustukien takia, vaan ihan aidosti uskonto. 

*

Tällä paikkakunnalla on myös militaristiset kasvot. Miten Kauhavalla kasarmin, kunnan ja kirkon johdon sekä kauhavalaisten yhteen kasvaminen tapahtui (1929-2014)?  

Rakastaminen ja vihaaminen on naulattu täällä yhteen.

Miksi kauhavalaiset hehkuttavat vieläkin joka päivä ilmasotakoulua ja kapitalistista yrittäjyyttä? 

Miksi perussuomalaisten kannatus on lisääntymässä Kauhavalla vaikka muualla maassa puolueen kannatus on romahtanut? 

Miksi Kauhavan kasarmi herättää vieläkin kauhavalaisissa nautinnollisia mielleyhtymiä ja turvallisuuden tunnetta? 

Isoin haitta ilmasotakoulusta aiheutui suihkukoneen putoamisesta sekä moottoreiden päästöistä ja melusta. Mutta se ei pelottanut koskaan kauhavalaisia.

Miksi Kauhavan kansainvälisellä IBA-alueella (keskellä laajaa peltoaukeaa) lauletaan nykyisin virsiä? Vaikka Kankaan puoleisessa päässä on myös vihattu vuosisatoja kauhavalaisia.

Miksi taidenäyttelykin avataan toisinaan virrenveisuulla? Raamattua luetaan täällä joka kolossa. 

Mutta itkuvirsistä en ole vielä kuullut.

*

Millaisia kollektiivisia traumoja härmäläisillä, kauhavalaisilla ja lapualaisilla on? 

Kuinka Lapuan työväentalon ja nuorisoseuratalon vierekkäisyys vaikutti lapuanliikkeen syntymiseen? Tosi paljon.

Ratkaisevasti.

*

Miksi lapualaiset vierastavat ajatusta tutkituttaa arkeologisesti Simpsiön kukkula? Paikan pakanuuden ja synnin takia tietysti. 

Kuitenkin Lapualla on vaikuttanut myös toisen maailmansodan jälkeen ikioma "kansanparantaja ja noita". 

Mistä Härmä-Kauhavan puukkoväkivalta sai alkunsa? 

Yksi selitys tähän on Heikki Ylikankaan teoria, se, että alueen väkivaltakierre sai alkunsa kun kaikille maatilojen pojille ei ollut jakaa omaa maata ja tilaa. 

Mutta vieläkin parempiakin selityksiä seudun puukkoväkivaltaan voi keksiä.     

*

Brexitin jälkeen Katalonia on ollut irtaantumassa Espanjasta ja koko unioni nitisee ja natisee kaikilla sivuilla. 

'Kommunistinen Pohjois-Korea kehittää parhaillaan omaa ydinasetta. Ja Kiina valtaa isoa merialuetta itselleen koska se on kuulunut muinoin Kiinan valtapiiriin. 

Pohjois-Korean nuori puoluejohtaja, jota länsivalloissa "rakettimieheksi" kutsutaan, on ampunut raketteja Pohjois-Korean naapurivaltioiden yli ja teetättänyt myös maanvyöryjä aiheuttaneita ydinräjäytyskokeita.  

Yhdysvallat järjestää Pohjois-Korean ja Kiinan lähialueella vähän väliä Etelä-Korean ja Japanin kanssa yhteisiä sotaharjoituksia. 

Yhdysvalloilla on ydinase ja suuria lentotukialuksia. 

USA:n kuuluisin miljonääri ja liittovaltion presidentti ja Pohjois-Korean nuori kommunistijohtaja riitelevät usein päivittäin. 

Kohta saattaa pamahtaa. 

*

Television uutistenlukija kertoo Pohjois-Korean vastaisesta USA:n presidentin puheesta (1). 

Seuraavaksi "asiantuntija" tulkitsee puheen sisältöä katsojien puolesta, jotta kansa ymmärtää uutisen oikein. 

Kulttuurissamme "tieto on valtaa" (2).

Seuraavaksi television katsojissa syntyy omia ajatuksia uutisesta (3).

Seuraavaksi minä tulkitsen "täysin oman pääni mukaan" uutiseen liittyviä merkityksiä (4).

Mitä seuraavaksi tapahtuu. Siitä ei voi tietää koskaan kukaan etukäteen (5). 

Kaikki on mahdollista seuraavaksi – myös ydinsota.

*

Maapallolla tapahtuu nykyisin paremman elämän toivossa nopeaa väestön siirtymistä kaupunkeihin.

Maaseutukulttuurin ja kaupukikulttuurin välinen suhde on jatkuvassa muutostilassa. Tämä näkyy ihmisten elämäntavoissa, tyyleissä, arvoissa, asumisessa ja työnteossa. 

Muutto maalta kaupunkiin on vaihtunut välillä paikallisesti (hetkeksi) muutoksi kaupungista maalle. Näin tapahtui esimerkiksi 1970-luvun Suomessa. 

Suomi oli 1950-luvun puoliväliin saakka erittäin maatalousvaltainen. 

Toisilla seuduilla maatalousvaltaisuus jatkuu tämän päivänäkin Suomessa. Samaan aikaan Helsingistä ja sen naapurikunnista on tullut kansainvälisen kehityksen mukainen metropoli. 

Yksilövapauden kannalta (ja myös monessa muussa suhteessa) Helsinki on Suomen paras kaupunki. Ehdottomasti paras. 

*

Nyt Helsinki kurkottaa Tallinnaan saakka (tunnelihanke) jotta Helsingin seutu voisi kasvaa vieläkin suuremmaksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi.

Maakuntahallintoesityksen isoin ongelma lakeudella on se, että maaseutupolitiikkaa ajava Suomen keskusta saisi haltuunsa "kaiken vallan" ja viljelisi hallaa ja painaisi jarrua Seinäjoen kaupunkikehitykselle (kts. Pentti Kallion mielipide "Maaseutu vastaan kaupunki", Ilkka 11.11.2017).

Alkiolaisuus ei elätä enää kaikessa ja kaikkia. 

Maalaisliitto on vanhaa loppuun kulutettu tavara. Ja puolueen  uusi nimi "keskusta" on pelkkä valtapelitemppu.   

*

Kansallisvaltioiden puoluekentät ovat jatkuvassa muutostilassa. Vanhoja puolueita kuolee ja uusia puolueita syntyy koko ajan. 

Vihreiden kannatus on noussut Suomessa äskettäin korkeammalle kuin keskustapuolueen. 

Liberaali kaupunkikulttuuri houkuttelee nuoria asumaan kaupungeissa. Vihreät syntyivät Helsingissä kaupunkiliikkeenä ja nytkin valtaosa vihreistä asuu Helsingissä. Aina. 

Nykyiset "juppi- ja anarkistinuoret" viettävät aikaa kaupunkien ydinkeskustoissa. Turussa Hansakorttelissa. 

*

Samaan aikaan betonilähiöistä on tullut yhä enemmän köyhimpien ja maahanmuuttajien asuinpaikkoja. 

Lähiöissä vallitsee nykyisin kovia jännitteitä. Valtapolitiikan merkitys kasvaa samalla lähiöissä vauhdilla.  

Kaupunki muuttaa ameeban lailla koko ajan muotoa. 

Kaupunkialueella tapahtuu koko ajan toiminnallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti "alueellista eriytymistä" (segregaatiota).   

Koko valtion alueella tapahtuu vastaavasti eriytymistä. Siinä toiset kaupunkiseudut kasvavat toisia kaupunkiseutuja nopeammin. 

Mutta monet alueet pysyvät sinnikkäästi perinteisinä maaseutuseutuina. 

Päätä ei voi olla ilman toista päätä. 

*

Suomen maaseutuvaltaisin seutu (Seinäjoen, entisen Ilmajoen) pohjoispuolinen "Lapua-Härmä ja Kauhava" on kulttuurisesti ja myytistöltään hyvin erikoinen. Alueen elinkeino on yksipuolisesti maatalous. 

Tuon seudun kuntien historialle ja nykyajalle on yhteistä maatalouselinkeinon ja itseellisen elämäntyylin ja omistajaroolin korostamisen lisäksi voiman ja väkivallan ihaileminen. 

Härmänmaa on kuuluisa puukkoväkivallasta, Lapua fasistisesta lapuanliikkeestä, Kauhava militaristisesta lentosotakoulusta. 

Niihin liittyvästä väkivallasta ja "pahuustuotannosta" on tehty kansan suussa hyvyyttä. Tuo temppu tehdään romantiikan ja kansanrunouden pohjalta.

Ihminen on kaikkea kuvitteleva eläin. 

Tuossa kuvittelukulttuurissa ja myytistössä Turun vankilaan teljetty väkivaltarikollinen Antti Isontalo olikin hyvä ihminen. 

Isotalon pahuus on lakeuskansan mielestä pelkkää "pahaa puhetta". 

*

Koska Mussolinia ihaillut lapuanliikkeen johtaja talonpoika Vihtori Kosola puolusti Jumalaa (kristillistä uskoa) ja Maalaisliittoa (maalaisten puoluetta), hänkin oli lakeuden kansan mielestä pohjimmiltaan hyvä ihminen. 

Miksei Kosolasta voisi tehdä "elokuvakaupunki Kauhavalla" elokuvaa? 

Kauhavan lentosotakoulu (LSK) liittyi kauhavalaisten mielestä isänmaalliseen opetustoimintaan (maanpuolustus). 

Sitä vastoin kasarmin lakkauttaminen vuoden 2014 lopulla oli valtiolta ilkeä teko ja paha asia. 

Mutta kaikista pahinta oli LSK:n alueen muuttaminen vastaanottokeskukseksi. Ulkopuoliset eivät kuulu Kauhavalle. Seuraavaksi saattaa syntyy siksi "kauhavanliike". 

"Kauhavanliike" tulee liittymään pakolaismuuton tiukkaan vastustamiseen.

*

Aluerakenne on vaikuttanut myös Härmänmaan väkivaltaisuuteen. 

Alahärmän pohjoisosassa (Antti Isotalon kotitalon lähellä) on "jestintori eli vierastori" ja tanssipaikka, johon häjyt kokoontuivat juopottelemaan ja riehumaan. 

Viimeksi tuolla seudulla tappelivat keskenään kantaväestön koululaiset ja pakolaislapset.

Kauhavalla taistellaan yöt "tiikerissä". 

Vauraiden ja köyhien väestönosien eriytyminen tapahtuu aina ja kaikkialla. Kauhavalla alueellisen segregaation (alueellisen sosiaalisen eriytymisen) jäljet näkyvät hyvin vauraiden maatilakeskittymien kylkeen kyhätyissä "torpparien asuinalueissa". 

Käymällä esimerkiksi Kauhavan Torpinmäentiellä ja Pertunmäentiellä tämä seikka tulee hyvin selväksi.   

*

Lapuan keskustassa rautatieaseman lähellä oli pitkään vierekkäin "punaisten ja valkoisten majapaikat" (työväentalo ja nuorisoseuran talo). Rakennusten läheisyys räjäytti poliittisen  vastakohtaisuuden silmänräpäyksessä.  

Kauhavalla vastaavien talojen väli on paljon suurempi, vähän matkaa nuorisoseuran talosta oli kuuluisan "Kauhavan herran" eli nimismiehen talo. Se kuitenkin purettiin lain vastaisesti vaikka se oli kulttuurihistoriallinen suojelukohde.

*

Lapuan työväentalo paloi 1970 ja seuraavana vuonna 1971 paloi kansallisfilosofi Snellmanin kesänviettopaikka Alahärmässä. 

Työväentalon syttymissyy jäi arvoitukseksi ja syttymissyy myös Snellmanin talon kohdalla on arvoitus. Alahärmän suomenkieliset vihasivat Tukholmassa syntynyttä umpiruotsinkielistä Snellmania.

*

Venäjällä maaorjuuden nähneet talonpojat osallistuivat suurin joukoin bolshevikkien kommunistiseen vallankumoukseen. 

Suomi ei olisi itsenäistynyt ilman kommunistisen Leninin vallankumousta. 

Talonpojat olivat Lapualla ja Härmänmaa-Kauhavalla sitä vastoin valkoisen porvariarmeijan ydinjoukkoa. 

*

Lapuanliikkeen ja IKL:n jälkeen Lapualla ja Kauhava-Härmänmaalla, Suomen maatalousvaltaisimmalla alueella, on tapahtunut hyvin erikoinen valtasuhdemuutos. 

Uusin kehitys on johtanut Suomen maatalousvaltaisimmalla Kauhavalla "etnis-sosiaaliseen puhdistukseen" sekä "kauhavalaiseen kommunismiin". 

Edellisen mukaan Kauhavalla ei kestetä ensimmäistäkään pakolaista ja jälkimmäisen kohdalla Kauhavalla on onnistuttu luomaan "puoluepoliittinen puhdistus", minkä mukaan Kauhavalla ei ole ollut ikinä ensimmäistäkään vasemmistolaista, koska "köyhyys" on alueella täysin tuntematon seikka. 

Jos joltakin kauhavalaiselta kysäisee, että "vietättekö te täällä myös työväen vappua", hän livahtaa kauhuissaan karkuun.

Kauhavalla ei saa puhua hävyttömiä.

Kauhavalla on (mukamas) ollut nationalismin hurmoksessa ja kiihkossa väsätyn myytin mukaan pelkästään eteläpohjalaisen rotuheimon näppäräsorminen rotuklaani sekä Saksassa salaa koulutettuja jääkäriylioppilaita ja valkoisen armeijan väkeviä talonpoikia.  

*

Uutta Kauhavaa leimaa yksi puolue "Maalaisliitto" ja "Kapitalistinen yrittäjyysinnostus". 

Siinä on Kauhavan herännäisyyden (körttiuskon) jatkoksi "itse jumaluus" (keskustapuolue) ja "jeesuksellinen armolahja" (yrittäjähenki, Kauhavan kielellä sanottuna "runnaaminen"). 

Tässä on kauhavalainen "pyhä kolmio: pyhä henki, isä ja poika". Ne muodostavat kauhavalaisen arjen "kolme perusliimaa" jolla myös koko maakunta on liimattu yhdeksi "valkoisen vallan nykykulttuuriksi".  

Lapualla ja Härmissä vallitsee samantyyppinen tilanne.  

Seudun uusimman riitajuorun mukaan Evijärvi ja Lappajärvi haluavat irti "kauhavadiktatuurisesta kuntayhtymä Kaksineuvoisesta". 

*

Kirjoitin 8.11.2017 sanomalehti Ilkkaan seuraavan kirjoituksen:

"VANHAAN PALAAMINEN EI ONNISTU 

Lapuanliikkeen kulttuuri, myytistö ja kuvasto syntyi maailmansotien välisessä kansainvälisessä  ilmapiirissä. 

Lapuankin kulttuuri on uudistunut tuon jälkeen? Esimerkiksi Lapuan moderni kulttuurikeskus Paukku todistaa siitä, että lapualaisetkin ovat pysyneet uusimmassa kehityksessä. 

Vaikka yleinen kehitys on uudistunut 1930-luvun jälkeen moneen kertaan toiset näkevät vieläkin Euroopassa samoja uhkakuvia kuin ennen vanhaan.

Lapualla aiotaan herättää "haastejuhlalla" 2.-3. joulukuuta 2017 henkiin se kun koulupojat ja aikuiset kävivät 1929 osoittamassa mieltä Lapuan työväentalolla (Ilkka 7.11.2017, "Pian repeävät taas punapaidat"). 

Työväentalon ikkunat haluttaisiin "naulata uudestaan kiinni", pitäisikö julkisivumaalitkin raapia samalla alas? Valitettavasti työväentalo paloi 1970 ja 1973 sen paikalle rakennettiin moderni kerrostalo.  

Uusimpaan kehitykseen on sisältynyt kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja yksilönvapauden korostuminen. Useimmat kulttuuriset myytit liittyvät niihin. 

Ilkan liitelehdessä "Katse menoihin" (7.11.2017) sanotaan, että "Tapahtumakaupunki syntyi "Törnävänsaaressa", tuolloin (Provinssirock 1978) myös Seinäjoelle ulottui eräs uusimman liberaalin citykulttuurin muoto.

Vanhojen lapuanliikkeen "mustien paitojen" uusina kauppaaminen ei edistä ihmisten, kulttuurin ja yhteiskunnan uudistumista."     

*

Ilkka julkaisi tämän mielipidekirjoitukseni 11.11.2017.

*

Ilkka on porvarillinen maakuntalahti, lähimpänä keskusta- ja kokoomuspuoluetta. 

ILKAN JULKAISEMAN UUTISEN MUKAAN (Ilkka, 7.11.2017, toimittaja Anne Puumala, Lapua)    

Työväentalon haastejuhlaa koskevan "historiallisen näytöksen" keksijöiden ja järjestäjien, kahden Kuvataideakatemian opiskelijan, mielestä 

"on tärkeää muistella historian tapahtumia, sillä siten ymmärtää miten nyky-Suomeen on tultu ja ymmärtää samalla myös se mihin ollaan menossa..." 

"Tarkoitus ei ole kuvata vain historiaa. Toiveissa on, että jotkut voisivat myös jakaa ajatuksiaan vuoden 1929 tapahtumista ja näytökseen osallistumisesta"

Työväentalon valtaus oli Ilkan uutisen mukaan  "kasvualusta lapuanliikkeelle" ja tapahtuman esitykseen "osallistuvat voisivat toimia ja tehdä valintoja käsikirjoituksen raamien sisällä"

Ilkan uutisen mukaan nuorisotalolla näytettävään esitykseen etsitään 150 vapaaehtoista osallistujaa ja että 

"Lähtökohtana on, että ESITYS JA OSALLISTUMINEN ITSESSÄÄN (suurennos JP) ovat POLIITTISESTI SITOUTUMATONTA – – näytöksellä pyritään HISTORIALLISEEN TARKKUUTEEN".

Näytös on tarkoitus videoida

*

Ajattelin "elämäni aikaisemmassa todellisuudessani" saman tyyppisesti (kts. Porvoon kuva, 1980, loppumietelmä). Tuohon ajatteluun (historia/tulevaisuus) sisältyy kuitenkin iso erehdys. 

Ensinnäkin ihminen ei ole tietävä olento. 

Toiseksi jo eletystä ajasta (ns. historiasta) ei voi sanoa mitään "todellista", olemassahan ei ole mitään yhtä "kaikille yhteistä todellisuutta" eikä kukaan voi sanoa siitä, mihin suuntaan yhteiskunta on menossa, sillä sekin pysyy ikuisesti ihmiselle arvoituksena. 

*

Ilkan uutisen mukaan ajatus "työväentalon valtausnäytelmästä" herättää myös kysymyksiä vallasta

Kuvitteleminen ja valta (erityisesti väkivalta) on ihmiskulttuurieläimen perusominaisuus.   

Kun sanotaan, että "tieto on valtaa", tällä viitataan tavallisesti siihen, että "ihmisen tietämiskykyä ja tuotettua tietoa" pyritään käyttämään hyväksi poliittisen tai taloudellisen vallan kasvattamisen välineenä. 

Esimerkiksi puoluepoliittinen valta harjoittaa jatkuvasti  vallan kasvattamista ja pyrkii jatkuvasti "pääsemään kaiken johtoon".  

*

Iskulauseen tieto on valtaa keksi alun perin Francis Bacon (1561-1626), koska hän osallistui elämänsä aikana aktiivisesti valtapolitiikkaan ja korosti järjen käyttöä ja tiedettä. Nykyajan valtapelurit ja puoluepoliitikot toimivat tuon saman vuosisatoja vanhan periaatteen mukaisesti.

Mutta vaikka väittää, että "olen sitoutumaton" tai "minä en käytä valtaa" myös siinä on kyse vallan ilmentymisestä. 

Valta sisältyy kaikkeen.

Sekin on vallankäyttöä vaikka sanoo (väittää) "ettei pyri valtaan" tai "ei pyri johtoon". 

Tämä valtaa koskeva näkökulma ei "ponnista" siitä, että jos ja kun joku laatii käsikirjoituksen, muut eivät voi tietää sitä mitä ajatuksia tai tahoja on käsikirjoituksessa näkyvien ideoiden takana. 

Kun keksii ajatuksen jonkin vanhan tapahtuman "kertaamiseen" liittyvästä esityksestä (näytöksestä) ja ryhtyy organisoimaan siihen liittyvää näytelmää siten, että osallistujat (tässä tapauksessa lapualaisia) pääsevät esittämään myös omia ajatuksia talonvaltauksesta (1929), noiden ajatusten "näytöksenä toteuttaja" käyttää valtaa.

Kulttuuriset myytit vaikuttavat tuohon prosessiin keskeisesti.  

"Vallan läsnäoloa" tuossa "kertausnäytöspelissä" ei häivytä sekään, että väittää olevansa käsikirjoituksen laatijana "poliittisesti sitoutumaton".

*

Valta on läsnä "sattuman vyöryssäkin", sattumassa on kyse hallitsemattomuuteen liittyvästä valtailmiöstä. 

Ei-hallittu liittyy toteutumattomaksi jäävään ideaan "tieto on valtaa". Toisaalta koska ihminen ei ole "tietävä olento", "tietäminen ja tieto" ei edistää "kritiikin kestävää valtaannousuakaan". 

*

Ihmislajin inhimillinen maailmassaolo tapahtuu "sattuman vyöryssä" johon sisältyy aina ja kaikessa valta.    

Lapuan työväentalon valtauksesta vuonna 1929 voi kirjoittaa vähintään kahdeksan miljardia erilaista tulkintaa.  

On erehdys kuvitella, että talonvaltaus on tapahtunut "aivan tietyllä, kaikille yhteisellä ja todellisella tavalla". Se voi olla vain kuvittelua.  

*

Taiteilijoiden yhteiskunnallinen tehtävä on tuottaa kulttuurisia myyttejä näkemis- ja kokemistapojen malliksi. Vanhoja myyttejä täytyy siksi muokata ja uudistaa koko ajan. 

Mutta jos myyttejä uudistaessa "paha alkaa nousta pintaan hyvänä ja kauniina", sitä seuraa se että "kaikki kääntyy ympäri".  

Minkä vain "taiteellisen idean" toteuttamiseen sisältyy aina "vaara" että lopputulos voi olla jotain aivan muuta kuin mitä alun perin kuvitteli ja mihin pyrki. 

Jos suunnittelee rakennuksen, se voi paljastua rakentamisen aikaan aivan erilaiseksi kuin "taiteilija-arkkitehti" kuvitteli piirustuspöydän ääressä.

Valta sisältyy kaikkeen. Sekin on valtaa jos ei sanoa eikä tee mitään. 

*

Kun yrittää muistaa kauan sitten vallinnutta omaa yksilöllistä olemista joutuu havaitsemaan, ettei muista menneisyydestä juuri mitään. 

Menneisyys näyttäytyy usein hämäränä, hajanaisena ja "sekavana poukkoiluna".  

Ihmisellä on luonnostaan kyky "murskata kaikki vanhat muistot" koska evoluutiota elävä ihminen tahtoo päästä elämässä eteenpäin.   

Ihminen on jatkuvasti myös aivan kummallinen. Esimerkiksi  kun tekee jotakin ("juuri nyt") mieleen saattaa pulpahtaa yhtäkkiä joku kauan sitten eletty hetki tai "näkymä" vaikkei tuolla sisäisellä mielikuvalla ole mitään suhdetta siihen mitä on "juuri nyt" konkreettisesti ajattelemassa tai tekemässä. 

Myös yhteisöjen tasoilla tapahtuu vastaavantyyppisiä ilmiöitä. 

Jälkikäteen joutuu vain ihmettelemään, kuinka erilaisia yhteisöt ovat, vaikka niitä kuinka yritettäisiin yhtenäistää ja "massoittaa".   

Ihmisenä olemisessa erilaisuus ilmenee kaikessa. 

Samanlaisuuteen pyrkiminen ei ole ainoastaan "luonnotonta", se on keino kasvattaa valtaa ja kohota ylimpään valtaan.

*

Maatalousvaltaisella Lapua-Härmänmaa-Kauhavan alueella vallitsee muuhun Suomeen verrattuna hyvin poikkeuksellinen kulttuuri, myytistö ja kuvasto. Seudun yhteisöissä kokonaisuudet (arvot jne.) rakentuvat hyvin erilaisista ja ristiriitaisista elementeistä. 

Siinä yhdistyy toisiinsa monia "yhteen sopimattomia ja kuulumattomia" ilmiöitä ja asioita. 

Siinä otetaan jostakin jotakin pois ja liitetä jotakin johonkin vaikkei tämä liity "asian ytimeen" vähääkään. 

Esimerkiksi Kangas-Annalan kansainvälisen lintujensuojelualueen (IBA) kohdalla kansainvälisyysnäkökulma poistettiin kokonaan ja tiehanke kytkettiin yksinomaan alueen ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen. 

IBA-suojelualueella on alettu laulamaan kristillisiä virsiä kiitoksena Herralle, joka on "johdattanut armossaan" kaksi kyläkansaa yhteen (Kankaan ja Annalan kylät asukkaineen). 

Kauhavalaisten ja lapualaisten välillä on vallinnut kuitenkin pitkään myös kovia riitoja. 

"Kauhavalta ei niin vain tultu Lapualle – – Kun Lapuan tilalliset eivät laillisin keinoin saaneet Kalliokoskea perumaan aikomustaan (muuttaa Lapualle/lisäys JP) purkivat he lopulta perheen talon navettoineen päivineen ja veivät hirretkin mennessään" (Ilkka 14.11.2017, tämä tapahtui 1769-1770). 

Kyseinen paikka sijaitsee nykyisin Ylihärmän Kankaan kylässä (Kangas-Annalan tieyhteyden toisessa päässä). 

*

Kauhavan maalaisliittolais-keskustalainen "kuntaisäntäpamppu" ilmoitti, että KHO:n päätös Kangas-Annalan tien ja sillan avaamiseksi moottoriajoneuvoille keskellä kansainvälistä lintujensuojelualuetta on kauhavalaisten arvojen mukaista. Vai niin. 

Hän paljasti samalla myös sen, että "vallan kolmijako" on hölynpölyä, oikeuslaitos (tässä KHO) on "ostettavissa", oikeuslaitos on saumaton osa yhteiskunnallisen eliitin mammuttimaista valtakukkulaa. 

*

Tuota ennen paikalliset luonnonsuojelijat (joita on "vain kourallinen") ehdottivat, että luonnonsuojelijoiden KHO:een osoittama valitus on syytä vetää pois, koska "vahinko on jo tapahtunut". Vai niin.  

Tuon "kotiperheinnostuksen" jälkeen Kauhavan luonnonsuojelijat ovat olleet eniten kiinnostuneita taiteesta, tarkemmin sanottuna valokuvauksesta. 

Kuvataidekerholla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä luonnonsuojelun kanssa. Mutta kansainväliseen oikeuteen nyt valittamisella olisi (IBA, Kangas-Annala). 

Kauhavan luonnonsuojelijat eli valokklaiset valmistautuvat nyt kauhavalaiseen yleiskulttuuriin kasvaneina Kangas-Annala-virrenveisuuseen. 

Virsikirjat on jo jaettu. 

*

Kauhavalainen tyttöystäväni lähti vuosia sitten Turun asuinpaikastamme joka jouluviikoksi Kauhavalle sytyttelemään spiritualistisia joulukynttilöitä ja laulamaan virsiä Jeesuksen syntymäjuhlan kunniaksi. 

Kauhava on usein ympäri vuoden yhtä jouluperhettä, sillä kynttilöitä sytytellään Kauhavalla myös keskellä kesää. 

Ja "juhannuskokkokin" sytytetään tuleen aivan eri aikaan vuodesta kuin muualla Suomessa.

*

Kauhavalla saatetaan puhua tuntitolkulla jonkun tilaisuuden aiheen sivusta ja vain hetki itse asiasta (esimerkiksi taiteesta puhutaan vain niukasti galleriassa) koska tuolloin viritellään vähän väliä "kansankulttuurista virrenveisuuta".

Ensimmäisen kerran tein havainnon tästä paikalliskulttuuripiirteestä eräässä kauhavalaisessa kyläkokouksessa.

Teneriffalla turistipappina toimiva Jouko Ikola kirjoitti Ilkkaan 12.11.2017 kirjoituksen "Lomaan voivat kuulua myös virsi ja rukous", siinä hän mainitsi, että "– – kaiken tämän hälinän keskellä KIRKON OVI AUKENEE (tekstisuurennos JP) kutsuen – – virren ja rukouksen leipä sielulle – –".

Mutta se on aivan eri asia kuin se, että alkaa veisaamaan virttä eteläpohjalaisittain vaikka puuseen reiällä tai kuvataidenäyttelyssä. 

Kirkot rakennetaan virrenveisuun ja rukoilemisen harjoittamista varten. Mutta ei vessaa ja galleriaa. 

Tuon maaseutuvaltaisen seudun (peltomaisema ja maatalouselinkeino) perinteinen kiihkomielinen körttiläisyys (herännäisyys), entinen puukkohäjyily (Ala- ja Ylihärmä),  lapuanliikeläisyys (Lapua) ja jyrkkä pakolaisvastaisuus (Kauhava, LSK:n "vok" eli vastaanottokeskus) herättävät "ulkopuolisissa" jatkuvasti ihmettelyä ja hämmennystä.

Maaseutu (miljöö), maatalous (elinkeino), maalaisliittolaisuus (puolue), körttiläisyys (kristillinen usko), häjyily (äkkipikaisuus ja power)  sekä pesäpallo (nationalistinen urheiluhulluus, "käsikranaatinheitto"), vapaaehtoinen maanpuolustus (isänmaallisuus), metsästäminen (metsä navettana ja luonnoneläimet karjana), traktori (talonpojan symbolina), amerikkalainen henkilöauto ja valmiiksi ennalta revityt farkut ja sata muuta tuon saman seudun outoa asiaa, joista minulla ei ole itsellä hajuakaan, sulautuvat lapualais-härmänmaalais-kauhavalaisuudessa yhteen "yhdeksi oksettavaksi klimpiksi". 

Tuota "ulkopuoliset" omien tieltä syrjään työntävää "sekavuutta" kehutaan kuitenkin "omissa joukoissa ylypeesti komiaksi".

*

"Koska Kauhava on yksi perhe", kauhavalaiset eivät siedä ensimmäistäkään "ulkopuolista tai ulkomaalista" keskuuteensa. 

Itserakkaat kauhavalaiset eivät halua ymmärtää sitä, että "kaikkien ihmisten yhteinen perhe on koko maapallon väestö". 

"Kansanperheet" tai "globaalikunnat" ei pelasta ihmiskuntaa, "tuppukyläperheistä" puhumattakaan. 

*

Ilkka julkaisi 11.6.2013 kirjoitukseni "Meidät voi pelastaa vain ylikansallinen valta". Olen huomannut, että ajattelen vieläkin täysin samalla tavalla. 

Meitä ei voi pelastaa mikään muu kuin yksi ainoa maapallon laajuinen "kestävä yhdyskunta" maailmanvalta, johon sisältyy jokaisen tänne syntyvän ihmisyksilön vapaus "itselleen olemiseen" (oikeus). 

"Konsensukset ja moniväriset sateenkaaret" johdattelevat ihmiskuntaa kiihtyvästi kohti lopullista helvettiä. 

*

Maatalousvaltaisella lakeudella seudun teollisuuden, kaupunkikulttuurin, kommunismin ja "ryssien" vastainen lapualainen maanviljelijä  Vihtori Kosola (1884–1936) ja "Pohjolan Mussolini" oli alun perin Lapualla maanmieseuralainen ja maalaisliittolainen (poliittinen puolue). 

Vihtori Kosola toimi isänmaalisen kansanliikkeen (IKL) puheenjohtajana. Samaan aikaan hän eli maalaisliiton ja herännäisyyden henkisessä vaikutuspiirissä. 

Vihtori Kosolallakaan ei ollut 1920- ja 1930-luvuilla aavistustakaan SMP:n ja PS:n irti lohkeamisesta toisen maailmansodan jälkeen "Maalaisliitosta". Eikä siitä, että "Maalaisliiton" johtoon ja Suomen pääministeriksi nousee miljonääri, joka ottaa hallitukseen PS-puolueen jäseniä lahjoittaen heille Santeri Alkion päiväkirjat ja että niin kutsuttujen "vihreiden" suosio ylitti 2010-luvun lopulla entisen Maalaisliiton (Suomen keskustan) kannatuksen.  

Maalaisliitto muutti ensin nimensä "keskustaksi" ("konsensuskiilana ja äänikauhana" vasemmiston ja oikeiston väliin). 

Nyt "Maan tavan tahrima keskusta" on hajoamassa puolueen paksulompakkoisimpien suosimien veroparatiisien säestyksellä.  

Ensimmäiseksi pitäisi vaihtaa Sipilä. "Ex-puoluesihteeri Korhonen haukkuu keskustapoliitikkoja: "Puolue hajoamassa, lopullisen alamäen partaalla" (yle.fi uutinen 16.11.2017 on tehty Korhosen uusimman kirjan "Vallantavoittelijat" pohjalta. 

*

Natsihenkisten nationalistien mielestä maapallo on tullut valmiiksi vasta kun maapallon maanpinta on täynnä omaan napaansa tuijottavia kansoja ja niiden umpeen aitaamia kansallisvaltioita. 

Mutta se vasta räjähdysaltis pommi on. 

*

Parhaiten Vihtori Kosola tiesi mitä on kun VIHAA.  

Hänen talonsa (eteläpohjalainen fooninki, rakennettu 1861) sijaitsee vieläkin silmätikkuna keskellä Lapuan keskustaa (pääväylällä ja joen toisella sivustalla vastapäätä hiippakiruntakirkkoa. 

Kosolan maatilan peltojen ja maatalousrakennusten sijaintia en tunne. 

Ikään kuin yhtenäisyyttä kirkuva sotilasunivormu päällä ja viivasuorana tikkuna seisova sotilas, fooninkikin on klassistisena rakennuksena "ahdistuksen ja alistamisen tila, piilevää väkivaltaa arkkitehtuurissa" (kts. Juhani Pallasmaan kirjoitusta, Arkkitehti 6/2007). 

Fooninki on rakennuksena täysin Vihtori Kosolan edustaman väkivaltaisen valtapelin lapuanliikkeen ja IKL:n mukainen. 

Kosola ihmisenä ja hänen kurinalaisuutta heijastava asuinmiljöönsä toimi inhimillisen vapauden tukahduttajana. 

Kosolan jälkeen myös heränneet ovat syyllistyneet samaan tiukkapipoisuuteen. 

Toisinajattelu on lapualaisten mielestä paha asia.  

Pääasia lapualaisbarbaarien mielestä on Herran pelko ja isänmaan kunnioittaminen.

*

Maailmansodan jälkeen lehmätkin loikoilivat keskellä maaseutumaista Lapuan pääkeskustaa. Onneksi Lapuan ensimmäinen kaupunginarkkitehti antoi niille kyytiä.  

Kosola vietti lopun elämäänsä velkaisena, syrjäytyneenä ja alkoholisoituneena. Hänet oli tuomittu vankilaan ja hänen isänsäkin oli syyllistynyt rikokseen ja istunut vankilassa. 

Kosola kuoli 52-vuotiaana ja Kosolan talo hiljeni hetkeksi.  

Hiljaisuus katkesi kuitenkin virsiveisuun. 

*

Kosolan talossa lauletaan tänä päivänä kristillisiä virsiä, talossa toimii nykyisin kristillinen kansanliike Herättäjäyhdistys ja talosta löytyy myös Herättäjän kirjakauppa. 

Nämä seikat viittaavat  siihen, että Vihtori Kosolaan liittyvä kansallinen pahuusmyytti on käännetty Lapualla hyvyysmyytiksi. 

Samalla tavalla kääntyi Alahärmässä ympäri kansan suussa käsitys ikiomasta väkivaltarikollisesta Antti Isotalosta (Storgård). 

*

Kansanuskovaisuus ja körttiläisyys leimaa lakeudella ihan kaikkea. Myös valtapolitiikkaa, aluerakennetta ja arkkitehtuuria. 

Kauhavan keskustassa on useita erilaisia kristillis-kirkollisia rakennuksia. Siinä näkyy kova kilpailu eri uskonsuuntausten välillä.  

Erästä kauhavalaista kirkkoa pilkataan "porttokirkoksi", koska se on (muka) liian vapaamielinen.

Mukavinta on muka se kun pääsee päälle. 

*

Lapuanliikkeen kannattajat pitivät punaisten vasemmistolaisten työväentaloja "pakanuuden keskuksina". 

Kaikkea mitattiin uskoon heräämisellä. Ja "Herran pelossa ja uskossa eläminen" on körttien keskuudessa hyvän ihmisen pääpiirre. 

Lapua oli ja on edelleenkin hiippakuntakeskuksena koko lakeuden uskovaisuuskeskus. 

Viereinen synnin keskus, Simpsiön vuori ahdistaa lapualaisia. 

Oikeat uskovaiset ovat lakeudella "Herran valaisemaa rahvasta" keskellä Jumalan valtakuntaa, luontoa ja arkea. 

*

Maalaisliitto (ja nykyinen keskusta) pitää maaseudun, maatalouden ja uskovaisuuden yhdistelmää ideologisena tulkipilarinaan.  

Maa on syntinen laulu ja pahuus on syntinen ajatus. 

Eksistentialismi on uskovaisten mielestä vaarallisinta ajattelua. Mutta eksistentialismia viisaampaa filosofista suuntausta ei voi olla olemassa. 

Kaiken maailmassa olemisen täytyy perustua kaikkien yksilöiden täydelliseen vapauteen. 

*

Myös lestadiolaisuutta pidetään lakeuden kansankörttien keskuudessa vääräuskoisuutena. 

Paha on paha. 

Samoin pahana pidetään uskonoppineiden teologien kirkkouskovaisuutta. 

Se on "alkuvoimaista kansankulttuuria" edustavien körttiuskovaisten mielestä uskovan kadotuksen polulle saattamista. 

Isoisäni (lestadiolainen maanviljelijä ja saarnamies Eino Paaso) tekemät saarnat kumpusivat pyhästä Raamatun sanasta, luonnosta (luonnon ilmiöistä ja hedelmistä) sekä kansankulttuurista. 

Mutta sitä ennen dialektisesti synnistä. Nuoruuden juopottelusta ja riehumisesta. 

*

Samaan aikaan "Veskan viisaat" (Kuivaniemen Paasot) nauroivat kuorossa naapureille, jotka sulattivat kumiksi kumisaapasta saunan tulikuuman valurautapadan vedessä. Muita kiellettiin katsomasta "pahinta synninpesää eli televisiota" ja kiellettiin käyttämästä uskovaisena "pirunsilmäistä pesukonetta". 

Viinapulloa ei saanut edes vilkaista. 

Elämä on kuivaniemiläisten mielestä loputonta raatamista rutikuivassa metsässä. Antti Hyrykin tunnustaisi tämän "tosiasiaksi".

*

Inhimillinen hyvyys on körttien ja lestadiolaisten mielestä kätketty ainoastaan alkuvoimaiseen talonpoikaan ja kansankulttuuriin. 

Eurooppalaisittain ajateltuna tämän uskomuksen taustalla on rousseaulainen luonto- ja yhteiskuntafilosofia. 

Mutta sitä lakeuden körtit eivät kykene uskonhurmoksessa ja kiihkoisänmaallisuudessa hahmottamaan. 

Lakeuden agraarikansa ei puhunut aluksi mitään maallisista valtapeleistä, koska kaikki peittyi kaiken kattavan kristillisen uskovaisuuden, raittiusintoilun ja nuorisokasvatuksen alle. 

Körttien mielestä ihmisen pitää olla liitossa ainoastaan Jumalan kanssa. 

Siinä kaikki on jumaluutta ja Jumala on kaikessa.

*

Lapuan työväentalon valtaamisen (punaisten paitojen päältä repimisen) ja sulkemisen (työväentalon kiinni naulaaminen, ikkunat ja ovet) päähenkilö Vihtori Kosola syytti Lapuan työväentaloon marssittuaan (marraskuussa 1929) ensimmäiseksi punaisia "Jumalan pilkkaamisesta". Oikeaan uskoon sitoutuminen oli Kosolalle tärkein seikka. 

Kosolan joukko tuli rankaisemaan työväkeä Jumalan pilkkaamisesta, ei puhumaan marxilaisuudesta pahana ajattelutapana.  

Kosola ei aloittanut talonvaltausta nykyajan tyyliin "ideologis-valtapoliittisella saarnalla" vaan Herran pelon ja ainoan oikean uskon julistamisella. 

*

Romantiikka on "puolalaisen kulttuurin keskipiste" (Kappaleesta "Om Polens kultur", sivu 363, kirjassa Polen i Europa, Peter Johansson, 2005).

Entisen kommunistisen Puolan uusi äärioikeisto kaappasi äskettäin (12.11.2017) "Puolan kolmannen tasavallan" juhlallisuuksien huomion iskulauseella "Me tahdomme Jumalan". 

Kristillisellä uskolla ja romantiikalla on puolalaisessakin kulttuurissa keskeinen asema.

*

IKL:n johtaja, herännyt Vihtori Kosola tunsi parhaiten körttiläisen väkevän uskonnollisuuden. Sitä vastoin nationalistisen valtion demokratiasta, hallinnosta ja politiikasta hänellä oli aivan kummallisia käsityksiä. 

Hän ei tietänyt talonpoikana edes sitä, mitä termi "diktaattori" merkitsee, vaikka Kosolaa kehuttiin jatkuvasti "Suomen Mussoliniksi". 

Sisällissodassa 1918 saatettiin lausahtaa hetkeä ennen teloittamista punaisille, että "Jos on Jumalan kanssa epäselvyyksiä, nyt saa tehdä tilit selviksi" (siis rukoilemalla Jumalaa ennen kuin saa luodin kalloonsa, kts. Jorma Hankasen mielipidekirjoitus, Ilkka 10.11.2017).  

*

Lakeuden kansa ei tarvitse muita. Kauhavalaiset vieläkin vähemmän.  

Lapuan, Härmän ja Kauhavan maatilakeskuksissa on menty aina naimisiin sukulaisten ja naapurien kanssa koska tärkeintä on ollut "säilyttää omaisuus omassa kainalossa". 

Täällä on  tapana lausahtaa "mitä serkumpi sen herkumpi". 

Tämä käytäntö on heikentänyt maaseutuyhteiskunnan DNA-rakennetta ja aiheuttanut vakavia perinnöllisiä sairauksia. 

*

Superrikkaat käyttävät nykyisin paljon enemmän valtaa kuin valtiot (kts. veroparatiisipaljastukset). Mutta tätäkin pahempaa voi tapahtua. 

Demokratia ja "isänmaallisuus" ymmärretään Lapualla ja Kauhava-Härmänmaalla aivan väärin.   

Kun tulimme keväällä 2011 Kauhavalle netissä ei ollut mitään mainintaa valtuutettujen puolueesta. 

1800-luvulla kauhavalaiset tappelivat vähän väliä valtiollista vallankäyttöä  edustaneen seudun ensimmäisen nimismiehen kanssa. 

Nyt Kauhavalle etsitään omaa poliisia ulkopuolisten pakolaisten häirikkökäyttäytymisen ja uhan takia.  

Oikeusvaltioksi organisoidussa yhteiskunnassa ei saa kaapata ylintä valtaa itselle ja omalle porukalle vaikka yhteiskunnalliset asiat eivät sujuisi täsmälleen siten kuin "oma porukka ajattelee ja tahtoo".

Vuoden 1918 punaiset eivät olleet "ryssän ruplilta haisevia saatanoita". 

*
Jos valehtelee, että "ei täällä ole ollut koskaan köyhiä, eikä täällä ole ollut ensimmäistäkään punikkia", sekin on väärin. Tai jos valehtelee, että "me kauhavalaiset olemme puhaltaneet aina yhtenä perheenä yhteen hiileen".  

Lapuanliikkeen historia, kulttuuri, myytistö ja kuvasto kertoo maaseutumielisten talonpoikabarbaarien elämästä, jossa ei näy "yhtä ja toista" ja "sitä sun tätä" vaan jatkuvasti "vaikka mitä". 

Punaiset olivat sille iljettäviä "ryssän ruplilta haisevia saatanoita". 

*

Täällä Kauhavalla hiljennytään joulun pyhiksi kunnioittamaan keskustapuolueen valtaa, kristillistä uskoa, jääkärivaltaa, valkoista valtaa, sotaveteraaneja,  isänmaata sekä entistä lentosotakoulua ja omien muistoa lukemalla monta päivää "Kauhavan joulua 2017". 

Tämä heidän "täydellinen todellisuutensa", mutta se ei ole "totta". 

Koska kauhavalaiset eivät välitä siitä, että ihminen voi aistia ainoastaan sen "mikä on konkreettista" mutta ei sitä "mikä on todellista" kauhavalaiset kuvittelevat itsestään kaikenlaista. He uskovat olevansa melkein puukon keksijöitäkin. 

Kauhavalaisten keinotekoinen "epäaito valmis maailma" ei ole tarkoitettu tarkkailtavaksi, kyseenalaistettavaksi ja kritisoitavaksi. 

Kauhavalaisten maailma on ikuisesti saman pysyvä kivi. 

Kaikki on tuossa "todellisuudessa" ennalta saneltua ja valmiina annettua. Eikä mitään ei saa uudistaa ja muuttaa. 

*

Tuon tiukkapipoisen hierarkkisen järjestyksen korkein valta on kauhavalaisen maaseutuyhteisön "perhe- ja sukukylän" isäntä, keskustapuoluetta edustava kunnanhallituksen puheenjohtaja Ville Virrankoski. 

Hän on "Kauhavan ylikomentajan", kuntaisäntä Kyösti Virrankosken poika.

Seurakuntien pastorit tulevat vasta heidän jälkeensä. 

Tässä kauhavalaisessa myyttien pyörittelyssä "villistä kakarasta kasvaa kiltti sinivalkoinen  Jeesuslapsi". 

"Oodi puukolle...Teräs! Terä kuin sininen sulka..." (ote runokilpailun yleisen sarjan voittajan 2017 Irma Niemisen runosta "Puukko ja Suomi").   

Puukko ei ole ainoastaan työkalu vaan samalla ase. Puukko tunnetaan Suomessa parhaiten väkivaltahistoriana. 

Puukkoa ei pitäisi yrittää siksi "kirkastaa" (vrt. "kivääriaseiden USA").  

Myös kansainvälisellä IBA-alueella (Kangas-Annala) harjoitettu penkkiveisuu (siis laulu) sekä Härmän, Kortesjärven, Kauhavan ja Lapuan "omalaatuiset häjylaulut" (Kauhavan Joulu 2017, musiikkiantropologi Timo Leisiö, sivut 72-75) panevat tarkkailijat mietteliääksi. 

Kauhavalaisia ei voi koskaan ymmärtää, heidän sisimpäänsä täytyy vain arvuutella.

*

Nationalismin aatteeseen keskeisesti vaikuttanut filosofi Friedrich Hegel erotti toisistaan käsitteet kansalaisyhteiskunta ja valtio. 

Maatalousvaltaisella Lapuan, Härmänmaan ja Kauhavan väestöllä on ollut jatkuvasti ongelmia ja riitoja valtio-orgaanin kanssa. 

Valtion toiminta on sen mielestä  käsittämätöntä koska tuo seutu toimii ikivanhojen kansankulttuuristen rakenteiden pohjalta. Keskeisintä siinä on perhe- ja sukuyhteydet.  

Kansallisvaltiota ei voi organisoida yksipuolisesti maatalouselinkeinoon sekä perheeseen, sukuun, klaaniin ja "heimoveljeyteen" perustuvan vanhan yhteiskunnan pohjalta. 

Valtio on koettu lakeudella aina ulkopuolisena.  

*

Lapua on tuon seutubarbarian alkukohtu. Lapuan  tunnettiin jo 1700-luvulla Lapuanjoen alalaakson metsiin kätkeytyneistä häjyilevistä äijärähisijöistä ja hengenvaarallisista puukkojunkkareista.  

Lapua on ollut myös tuon jälkeen vastakohtien paikka. 

1900-luvun alkupuoliskon haastejuhla ja herättäjäjuhla olivat samalla kertaa toistensa vastakohtia sekä yhtä ja samaa. 

Konkreettisia vastakohtia ovat olleet alueella poliittisesti punainen ja poliittisesti valkoinen sekä työväentalo ja nuorisoseuran talo.   

*

Pahan ja hyvän rajaa hämärretään usein alitajuntaisesti taiteellisessa ilmaisussa. Sekä myös tietoisesti, varsinkin poliittisen valtapelin ja kuntien välisen imagopelin takia.  

Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 on hyvä esimerkki noista valtapeleistä.   

*

Kauhavalaiset eivät siedä "yhtä ainutta "ulkopuolista vierasmaalaista" (kuten Lähi-idän pakolaista) "omassa kylässä". Lapualaiset ja kauhavalaiset sietävät parhaiten itseään. 

Sekä sitä, että omat talonpojat, "kepulaiset kyläpomot", määräilevät kaikessa. 

Kuntaliitosta (Kauhava-Härmät-Kortesjärvi) on seurannut jatkuvia riitoja ja rahat ovat loppumassa. Uusin riita koskee kuntayhtymä Kaksineuvoista (sen nimi juontaa kauhavalaiseen puukkotyyppiin). Kaksineuvoinen on hajoamassa ja supistumassa pikkutekijäksi.  

"Kauhavanliike" on nyt entistä lähempänä.  

*

Mutta onneksi EU:n mureneminen hävittää Suomen keskustapuolueen. Maataloustuet loppuvat.  

Nykyisin monet unioniin kuuluvat osa-alueet ja toimijat pyrkivät eroamaan unionista. 

EU tunnetaan nyt myös uusimmasta veroparatiisiskandaalista. Luxemburgin entinen pääministeri Jean-Claude Juncker on ehtinyt jo tahria kätensä yritysten verojen minmoimiseksi (kts. lapualais-keskustalaisen Anneli Jäätteenmäen vierailijakirjoitus "Veroparatiisit jäytävät demokratiaa", Ilkka 14.11.2017).

*

Katselin yöllä ikkunasta, kuinka mustavalkoinen kollikissa käveli pihamme poikki "merkkaamassa" paikkoja. Nyt ymmärrän, miksi nuori musta leikkaamaton tyttökissamme (kotikissa) "peputtelee ja ulvoo" päivisin ja loikoilee ympäri taloa nurkissa keinoraskaana. 

Kissanpennutkin kuuluvat kissan elämään, kun "luontoa seurataan" eikä pyritä "luonnon hallitsemiseen". 

*

Kissantappovideosta kuuluisaksi tullut taiteen professori Teemu Mäki on Lapualta. Hän jatkaa omalla tyylillä lapualaisperinteitä. 

Mäen "taideteokseen" eli kissantappovideoon sisältyvän "kulttuurisen viestin" (yhteiskuntamme "näkyvän pimeyden") olisi voinut avata muullakin tavalla kuin miehisillä kirveeniskuilla päin sylikissaa. 

*

Rooman klubin kautta on tultu "huolestuneiden tieteentekijäin unioniin", viimeksi 15 000 tutkijaa 185 maasta on tehnyt yhteisen vetoomuksen maapallon kehityksen saattamisesta kestävälle pohjalle. 

Tähänastiset toimet maapallon tuhoutumiselta pelastamiseksi ovat olleet heidän mielestään riittämättömät. 

Maailman pelastamisella on kiire (kts. yle.fi, 15.11.2017), mutta keskusta tähtää siitä piittaamatta rahakkaisiin metsien kaatamisiin ja puuistutuksiin. Lapuan Härmänmaan ja Kauhavan kulttuurin ja myytistön mukainen arki kiihdyttää kulkua kohti lopullista tuhoa. 

Ihmisen ei tarvitse olla "tiedemies" ymmärtääkseen, että hirviö hyökkää juuri nyt kaikkialla ihmiskunnan ja elollisen luonnon kimppuun. Tuo hirviö sai alkunsa Marxin kuvaamasta teollisesta kapitalismista. 

Hirviössä miljoonat ja miljoonat tehtaiden moottorit ovat tulikkuiina päällä ja tehtaat syytävät talon toisesta päästä sisään raaka-aineita ja toisesta ulos tavaroita, ilmatilassa kiitää miljoonia pakokaasuja päästeleviä lentokoneiden moottoreita ja maassa kiemurtelee miljoonia ja miljoonia autoja. Kone on teollisen aikakauden pahin hirviö ja sen jälkeensä jättämä paha jälki on myös hirviö.      

Hirviö on se kun taivas repeilee otsoniaukosta lähtien, toisessa päässä maankamaraa on uusia rutikuivia alueita ja toisessa päässä uusia läpimärkiä sadealueita, toisella suuntaa maita joissa talvi on vaihtunut leudoksi, toisella suuntaa leuto talvi on vaihtunut kylmäksi.  

Kun luonto alkaa riutua ja sekoilla myös yhteiskunta järkkyy. Sodat ja pakolaisaallot lisääntyvät. 

Moderni tekniikka, koneet kapitalistinen talous hallitsee kaikkea.  

Tekoälykone laskee sekunnissa kuinka monta rasistista kansallisvaltiota on maapallolla. Sen jälkeen usko ihmislajin tietämis- ja hallitsemiskykyyn murtuu täysin. 

Maapallolla tarvitaan heti radikaaleja uudistuksia ja perusteellista muutosta. Seuraavaksi ympäristöpakolaisuuden hirmumyrsky ruoskii myös lakeuden itsekkäitä perheyhteisöjä. Uusi lapuanliike ("kauhavanliike") on syntymässä.     

*

On alkanut syyllisten keinotekoinen etsintä. Venäjä on nyt muka syypää länsimaissa viimeksi tapahtuneisiin suuriin vallankäytön muutoksiin, kuten Trumpin valtaannousuun, brexitiin sekä Katalonian Espanjasta irtaantumiseen? 

Kuitenkin jos unioni hajoaa, ei sekään ole Venäjän syy. Nyt riehuvan hirviön synnytti länsimainen kulttuuri itse.

ILMOITUS