Jukka Paaso on toiminut Turun yleissuunnitteluarkkitehtina 1987–2010. Osallistunut virassa mm. yleiskaavoitukseen, lähiöiden uudistamiseen sekä maahanmuuttajien asumiseen ja esteettömyyssunnitteluun. Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1992-2000 (ensin Vihreissä, sitten SDP:ssä). Turun taudin, edustuksellisten vallankäyttäjien valkokaulusrikollisuuden tutkija. Nyt eläkkeellä Kauhavalla. Harrastaa kirjoittamista, kuvataidetta, historiaa ja filosofiaa.

Miksi ja miten kirjoitan?

Aistin kuvitteellisessa olemisaistimuksessani täällä olemista sekä puhun, kirjoitan ja teen kuvia.

Minä olen ja ajattelen.

Ja ymmärrän sen, että en ole "tietävä ja hallitseva" olento.

Koska eksistentialisti ei tiedä eikä ole kiinnostunut tietämisestä, tosiasioista ja todellisuudesta, hän antaa kirjoituksellaan lukijalle pelkästään vinkkejä siitä, mitä voisi pohdiskella enemmänkin.

Tehokapitalismi, ilmastokriisi ja uusi globaalivihreä liike

1. MARKKINATALOUS-UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN mukainen taloudellinen ja poliittinen ajattelu (Thatcher/Reagan) alkoi vaikuttaa Suomessa 1980-luvulla. 

Täällä alettiin tuolloin puhumaan kokoomuslaisen Harri Holkerin hallituksen aikana "hallitusta rakennemuutoksesta". Uusliberalismista tuli kuitenkin "hallitsematon muutos". 

Kokoomus oli ollut kolmisenkymmentä vuotta Suomen valtiojohdon ulkopuolella.

Mikä ilmastolakko?

30.3.2019

1. SUOMEN NATIONALISTINEN VALTIOJÄRJESTYS pohjautuu saksalaisen Friedrich Hegelinidealistis-konservatiiviseen henkiajatteluun ja -filosofiaan. 

Aluksi teologiaa opiskellut filosofi Johan Vilhelm Snellman omaksui nationalismin samoin ensin teologiaa opiskelleelta berliiniläiseltä filosofilta Friedrich Hegeliltä ja kehitti siitä suomalais-kansallisen nationalismin. 

Kansainvälisen uusliberalismin loppu

15.3.2019

Kevät tulee tänä vuonna maapallon ilmaston lämpenemisen johdosta Suomessa kuukautta aikaisemmin kuin ennen. 

Keski-Euroopan varhainen lämmin sää on aiheuttanut nyt jo lepän siitepölyn kulkeutumista etelästä pohjoiseen Suomeen. 

Siksi nenäni vuotaa ja kurkussani on koko ajan paksua limaa sekä aivastelen vähän väliä. 

Länsimaisen kapitalismin ja kulttuurin tuho

Länsimaisen kulttuurin antiikista asti mainostama "hyvä ja kaunis" on vaihtunut tämän teollisen kapitalismin aikana länsimaisen kulttuurin "pahaksi ja rumaksi". 

Moraalisesti ja esteettisesti kestäviä periaatteita ei löydy länsimaisesta kulttuurista.

Pakomatka

Jean-Paul Sartre kysyi aikoinaan eksistentialismin (olemisen) näkökulmasta "Mitä kirjallisuus on?". Ja antoi kysymykseen hyvän syvällisen vastauksen.

Mutta "Mitä moderni taide on?". 

Estetiikka ei anna tieteellisen tutkimuksen haarana tähän kysymykseen oikeaa vastausta. 

Tietousko, ilmastonmuutos ja eksistentialismi

"Und ruhig fliesst der Rhein" ("Ja rauhallisesti virtaa Rein-joki", Heinrich Heinen runosta "Die Lorelei" , 1822). 

Nyt "Saksan Reinjoki on kuivumassa ilmastomuutoksen takia..." (yle.fi, ulkomaat 19.1.2019). Suuret tavarankuljetuksen laivoilla vähävetisessä Rein-joessa on jouduttu välillä lopettamaan koska vuoristoista ei ole valunut riittävästi vettä jokeen. 

Tietämisen kieltäminen

Ihmisen olemisaistimus on kuvittelemista. Se on tietämisen vastakohta.

Kuvitteellisessa olotilassa ja havaitsemisessa "kuvitteellinen olemisaistimus" kääntyy tavalla tai toisella "tosiasiatunteeksi" eli "olemassaolotodellisuudeksi" (faktaksi). 

"Kuvitteellisen olemisen tarkkaileminen" auttaa ymmärtämään myös kulttuurisen perinteen sekä uskonnon ja myyttien merkityksiä.

Mikä ihminen ja oleminen?

Ilmaston "lämpenemisen jarruttamiseen" tähtäävä YK:n ilmastokokous Puolassa ajautui umpikujaan. "Puolan ilmastokokouksessa 'syntyi sopu' (lainausmerkit, lisäys JP) – maille puristettiin yhteiset säännöt päästövähennysten VALVONTAAN (suurennos JP) – – MAAT PÄÄTTÄVÄT ITSE (suurennos JP), miten ne päästövähennyksiä tekevät – –" (yle.fi 16.12.2018). Eniten kansainvälisestä linjasta pyrkivät poikkeamaan Saudi-Arabia, Kuwait, Yhdysvallat sekä Venäjä.  

Seitsemän hirviöveljestä

Kirjoitin 16.11.2018 Seinäjoella ilmestyvään sanomalehti Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen:

"MUINAINEN AJATTELU JA MERKITYS?

Muinaiset ajattelutavat ja merkitykset ovat hävinneet niin täydellisesti, että ihminen saattaa nykyisin ainoastaan kuvitella sen minkä tyyppisiä ne ehkä ovat olleet. 

Mitä ja miten esimerkiksi muinaisessa Babyloniassa ja Egyptissä ajateltiin? 

Teollinen urbanisaatio ja kapitalistinen pääoma

Ennen toisen maailmansodan syttymistä 1939 tapahtui maailmanlaajuinen Wall Streetin pörssiromahdus 1929. Jos lähiaikoina tapahtuu taloussotien aiheuttama uusi iso talousromahdus seuraako myös sitä sota? 

Tulehtuneeseen tilaan jäänyt Ukrainan ja Venäjän yhteenotto oireilee taas monella tavalla. Ukraina katkaisi kostoksi 1970-luvun puolivälissä valmistuneen Pohjois-Krimin vesikanavan. Krimin niemimaan toivotaan muuttuvan suola-aavikoksi.

ILMOITUS