Jukka Paaso on toiminut Turun yleissuunnitteluarkkitehtina 1987–2010. Osallistunut virassa mm. yleiskaavoitukseen, lähiöiden uudistamiseen sekä maahanmuuttajien asumiseen ja esteettömyyssunnitteluun. Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1992-2000 (ensin Vihreissä, sitten SDP:ssä). Turun taudin, edustuksellisten vallankäyttäjien valkokaulusrikollisuuden tutkija. Nyt eläkkeellä Kauhavalla. Harrastaa kirjoittamista, kuvataidetta, historiaa ja filosofiaa.

Nykyaika 2

KRISTILLISEN DUALISMIN (kahtiajaon) OMAKSUNEET IHMISET kuvittelevat, että HYVÄ VOITTAA JOKA KERTA KUN "PAHA saa palkkansa" kun esimerkiksi USA:n presidentti TRUMP TUOMITAAN OIKEUDESSA "ISÄNMAAN EDUN" VASTAISESTA TOIMINNASTA. 

Trumpin PAHAKSi leimaamisen taustalta paljastuu kuitenkin eniten MENETETYT MILJOONAT DOLLARIT, joita UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN VASTAINEN "TRUMPILAINEN PROTEKTIONISMI" on aiheuttanut "oman kansakunnan" suojelemiseksi (TALOUSSODAT jne.).

Ilmastoahdistus ja inhimillinen inho

Maailmassaolon pirstaleisuus ja mielettömyys näkyy ilmastonmuutoksen aikana kaikessa.  

Ihmisen aiheuttaman maapallonlaajuisen ilmastonmuutoksen seuraukset heijastuvat kaikkeen. Kaikki joudutaan siksi muuttamaan.

Luontoarvojen korostuessa moderni tietovaltaisuus murenee

1. MAAPALLON LUONTO "hengittää" sille ominaisella tavalla. Mutta se tapahtuu joka hetki kaikessa "EVOLUUTION" mukaisesti.   

Ylihärmäläinen Nöpö-kissamme NAUKUMINEN ei ole ollut koskaan kirkasäänistä. 

Viimeksi Nöpö on oppinut myös MURISEMAAN JA SÄHISEMÄÄN. Tämä johtui uudesta kolmannesta kissastamme (poikakissa-vauva Kössi).

Tähänastisen murtuminen ja uuden avautuminen

Kirjoitin seuraavan sisältöisen mielipidekirjoituksen:

"LÄHELLÄ JA KAUKANA. Tietouskon ja teknisten sovellutusten yleistyminen on johtanut yhteiskunnassa muutoksiin, jossa LÄHELLÄ olevista asioista on tullut vähemmän tärkeitä kuin on KAUKANA olevat seikat. 

Kyseinen "lähikriisi" on näkynyt esimerkiksi ihmis- ja lähipalvelujen huonontumisena. Digitalisointi johtaa setelien käytön päättymiseen. Myös syrjäkylissä asuvat henkilöautoilla keskustoista palveluita hakevat joutuvat tuntemaan tämän muutoksen nahoissaan, yhteiskunnalla ei ole myöskään rahaa syrjäseutujen maanteiden ylläpitoon. 

Kaikki on tapahtunut aina vuorovaikutuksessa

Esimerkiksi Kreikan ja Italian VALTIO ovat olleet viimeksi suurissa TALOUSONGELMISSA. Nyt myös esimerkiksi eteläisen Afrikan Zimbabwessa talous kyntää syvemmällä kuin koskaan - pääkaupungissa sähköt palavat vain yöllä (25.7.2019).

Tämän tyyppisen kehityksen jatkuessa ja liittyessä aikakautemme muihin haasteisiin valtiojohdon paineet kasvavat myös siksi, koska omien kansalaisten ääni kovenee.

Miksi ja miten kirjoitan? (2)

Kysymys siitä, voiko ihminen TIETÄÄ JA HALLITA YLEISTÄ KEHITYSTÄ niin, että kaikki EDISTYY, on länsimaisen kulttuurimme KESKEISIN KYSYMYS. 

TÄRKEINTÄ ON RATKAISTA NYT se, voiko TIETOUSKOINEN IHMINEN PYSÄYTTÄÄ MYÖS ILMASTONMUUTOKSEN.

Ne, jotka kiistävät IHMISEN ELÄIMELLISYYDEN ja vähättelevät IHMISENÄ OLEMISTA, tekevät eniten PAHAA ja tuhoavat eniten ELÄMÄÄ.

Täälläolon pirstaleisuudesta ja mielettömyydestä

TIETOUSKOISET ajattelevat, että TIEDE tarkoittaa TODELLISUUDEN ilmiöiden suhteita sekä TIETOJEN jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteen sanotaan tuottavan VARMOJA TOTUUKSIA.  

Kun tietouskoiset puhuvat TEORIASTA, he viittaavat tällä "yleispätevään ajatteluun" tai sen lopputulokseen. Teoriasta seuraa HYPOTEESEJA. 

Marxilaisuuden ja eksistentialismin yhdistäminen

0. Vaikka MARXILAISUUS (filosofinen suuntaus) ja kommunismi (yhteiskuntajärjestys) ovat eri asioita, "kauhavalaaset sanoo EI JA HEI" (kesällä 2019 nähtyjen uutisten mukaan Kauhavan vastaanottokeskus lakkautetaan vuoden 2020 alussa). 

Ja vaikka ns. "TURUN TAUTI" ilmenee lukuisten eri tekijöiden yhteisvaikutuksena (kulttuurisesti ja mytologisesti osana "MAAILMASSAOLON TAUTIA"), turkulaiset pitävät "Turun tautia" tavallisesti pelkästään "ARVORAKENNUSTEN PURKAMISEEN" liittyvänä ilmiönä. 

Turkulaiset kuvittelevat olevansa "SUOMEN EDISTYS-ETURINTAMAA", mutta se on pelkkä myytti. Turkulaisuuteen sisältyy ikioma "tuppukylämäisyys".

Myytti vihamielisestä kommunismista

1. "Olemme ihan motissa. Ihmisiä pelastettu TULVIEN KESKELTÄ. Sää sekosi: 16 000 salamaa, 15 cm lunta, hellettä... Ihmiskunta voi tulla tiensä päähän jo 30 vuoden kuluttua" (Iltalehti 10.6.2019).

"'Puuta riittää kaikkiin selluhankkeisiin'... Keskustan eduskuntaryhmän uuden puheenjohtajan Antti Kurvisen (Kauhavalta / lisäys JP) mukaan poliittisesti ei ole tarpeen rajoittaa mitään hankkeita" (Iltalehti 10.6.2019.

Miksi ja miten kirjoitan?

Aistin kuvitteellisessa olemisaistimuksessani täällä olemista sekä puhun, kirjoitan ja teen kuvia.

Minä olen ja ajattelen.

Ja ymmärrän sen, että en ole "tietävä ja hallitseva" olento.

Koska eksistentialisti ei tiedä eikä ole kiinnostunut tietämisestä, tosiasioista ja todellisuudesta, hän antaa kirjoituksellaan lukijalle pelkästään vinkkejä siitä, mitä voisi pohdiskella enemmänkin.

Tehokapitalismi, ilmastokriisi ja uusi globaalivihreä liike

1. MARKKINATALOUS-UUSLIBERALISTISEN KAPITALISMIN mukainen taloudellinen ja poliittinen ajattelu (Thatcher/Reagan) alkoi vaikuttaa Suomessa 1980-luvulla. 

Täällä alettiin tuolloin puhumaan kokoomuslaisen Harri Holkerin hallituksen aikana "hallitusta rakennemuutoksesta". Uusliberalismista tuli kuitenkin "hallitsematon muutos". 

Kokoomus oli ollut kolmisenkymmentä vuotta Suomen valtiojohdon ulkopuolella.

ILMOITUS