Jukka Paaso on toiminut Turun yleissuunnitteluarkkitehtina 1987–2010. Osallistunut virassa mm. yleiskaavoitukseen, lähiöiden uudistamiseen sekä maahanmuuttajien asumiseen ja esteettömyyssunnitteluun. Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1992-2000 (ensin Vihreissä, sitten SDP:ssä). Turun taudin, edustuksellisten vallankäyttäjien valkokaulusrikollisuuden tutkija. Nyt eläkkeellä Kauhavalla. Harrastaa kirjoittamista, kuvataidetta, historiaa ja filosofiaa.

Kissa ja mikrobivaurio

1. Kissa

"Eläimenä oleminen" tapahtuu luonnonmukaisesti etenevän "evoluutiovyöryn" mukaisesti.

Seuraamalla pikkukissamme elämää olen oppinut joka päivä uutta luonnon ja evoluution ihmeellisyydestä.

Oleminen, kulttuuri ja myytti, uusi yhteiskunta ja luontosuhde

0. MIELIPIDE

Kirjoitin seinäjokilaiseen sanomalehti Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen (päivätty 1.1.2017):

"KAUHAVAN MALLI

Kävin katsomassa viime torstaina (22.12.2016) liikenteelle avattua Kangas-Annalan tie- ja siltahanketta. Ensimmäiseksi näin valtavan lintuparven lentävän tiealueen ulkopuolella. Voi olla, että kyseinen parvi jäi laskeutumatta kyseiselle IBA-alueelle, koska tiellä oli autoja kirkkaat ajovalot päällä. Kevätmuuton 2017 aikana näemme miten lintumaailman käy.

Suurkunnan aluerakenne, ihmisläheisyys ja uusi luontosuhde

Suomen suurkuntauudistuksen valmistelun perusta ei ole ollut ihmisläheinen. Kansaa edustava yhteiskunnallinen valtaeliitti on painanut uudistuksella kansan eteensä "rähmälleen".

Tässä ei ole kysymys pelkästään "oikeudenhoidosta" eli siitä, että maamme oikeusasiantuntijat (normien ja lakien "vartijat") ovat huolissaan perus- ja ihmisoikeuskysymysten hoidosta sekä lakihankkeiden perustuslaillisuuskontrollista Suomessa.

Millainen eksistentialistinen historiakäsitys voisi olla?

Kirjoitin sanomalehti Ilkkaan Alahärmän Knuuttilan raitista mielipidekirjoituksen (Ilkka 20.11.2016. Kaupunkikulttuuri synnytti Kunuuttilanraitin), jossa väitin kyseisen alueen syntyneen muinoin rannikon ruotsalaisasutuksesta ("ruotsalaisteoria").

Kirjoitin heti kyseisen kirjoituksen julkaisemisen jälkeen Ilkan toimitukselle "ruotsalaisteoriaani" perustelevan kirjoituksen (mielipide):

Pirstaleinen valtiokone ja kissa

Kirjoitin 16.11.2016 sanomalehti Ilkkaan seuraavan mielipidekirjoituksen (kirjoitukseni on julkaistu Ilkassa 20.11.2016):

’KNUUTTILAN RAITIN SYNTY (otsikko)

Kaupunkikulttuuri on ruokkinut kaikkialla maaseutua kohti korkeampaa kulttuurista tasoa. Näin on tapahtunut myös Alahärmän kohdalla.

Alahärmän Knuuttilan raitin historia on tästä hyvä todistus.

Itselleen olemisen taide ja taiteilijat

1. ARKI (KAUHAVALLA). Kävin äskettäin kauhavalaisten yrittäjähullujen halloween-päivänä kirjastossa sekä sen yhteyteen sijoitetussa puukko- ja tekstiilimuseossa.

Keskellä säkkipimeää yötä oli erityisesti pikkulasten kannalta vaarallinen liikenneruuhka.

Kyseinen puukko- ja tekstiilimuseo on paikallisen (entisen Kauhavan maaseutukunnan) vanhan kulttuurin ja myytistön "palvomistemppeli".

Nationalistisen puoluemuodostuksen loppu

Kirjoitin sanomalehti Ilkkaan viimeksi tämän mielipidekirjoituksen (26.10.2016):

"KAUHAVA SYNTYI RUOTSALAISEN SIIRTOKUNNAN PAIKALLE

Kustaa Vaasa lähetti 1550 ja 1551 Ruotsin Österlandin Korsholman veronkantajalle kirjeet Suomenniemen sisämaahan muutosta. Kirjeiden mukaan väestöä kehotettiin muuttamaan 'erämaihin'.

Evoluutio ja yhteiskunta

Elämä tapahtuu maapallolla evoluution mukaisesti ilman, että ihminen voi siihen vaikuttaa. Koska ihminen on ja toimii (mytologisena eläimenä) evoluution sisällä osana kaikkea muuta maapallon elämää, kaikki etenee evoluution mukaisesti.

Ihminen on kuitenkin erehtynyt kuvittelemaan olevansa muun luomakunnan ulkopuolinen olento sekä pystyvänsä ohjailemaan luontoa ja yleistä yhteiskunnallista kehitystä itselleen mieluisella tavalla.

Seksuaalinen eläin ja esteiden ylittäminen

1. Ihminen ei ole ainoastaan mytologinen, traumaattinen ja väkivaltainen eläin vaan myös seksuaalinen eläin. Näiden ja muiden ihmisen eläimellisten peruselementtien pohjalta syntyy paikallisia kulttuureja ja myytistöjä, uskomuksia ja kuvitteellisia tarinoita, jotka johtavat esimerkiksi sodankäyntiin ja raiskauksiin.

Tuo ilmiö aiheuttaa samalla "vastakulttuureja", sotaa ja raiskauksia vastaan taistelevaa liikehdintää. Siinä pasifistit unelmoivat rauhasta ja feministit tutkivat miesten tekemiä tekstejä paljastaakseen niiden sisällöstä naista sortavan patriarkaalisen kulttuuriperinteen.

Kansainvälistä ja monikulttuurista

Tämän kirjoitukseni avainsanoihin kuuluvat sanat nationalismi, kansakunta ja maakunta, perussuomalaisuus, "karsinoiminen", yhtenäistäminen, valtion sisärajoilla osiin jakaminen, luonnollinen pirstaloituminen, nationalististen valtorajojen ja EU:n ulkorajojen hävittäminen, vapaa liikkuminen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus, yksilövapaus sekä yksi ainoa yhteinen maapallo ja ihmiskunta.

Oleminen, irtaantuminen ja liittyminen

1. Oleminen

Kun puhun nyt "olemisesta", viittaan sillä eksistentialismiin.

Termillä "eksistentialismi" viitataan filosofiaa käsittelevissä teoksissa ihmiskeskeiseen filosofiseen suuntaukseen, mikä on lähellä fenomenologiaa (Husserl) ja hermeneutiikkaa (Heidegger).

Kyseinen suuntaus on vaikuttanut toisen maailmansodan jälkeen varsinkin taiteeseen. Olen ajatellut, että kyseisen suuntauksen voi omaksua parhaiten henkilö, joka on suuntautunut elämässään taiteeseen.

ILMOITUS