Jukka Paaso on toiminut Turun yleissuunnitteluarkkitehtina 1987–2010. Osallistunut virassa mm. yleiskaavoitukseen, lähiöiden uudistamiseen sekä maahanmuuttajien asumiseen ja esteettömyyssunnitteluun. Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1992-2000 (ensin Vihreissä, sitten SDP:ssä). Turun taudin, edustuksellisten vallankäyttäjien valkokaulusrikollisuuden tutkija. Nyt eläkkeellä Kauhavalla. Harrastaa kirjoittamista, kuvataidetta, historiaa ja filosofiaa.

Länsimaisen kulttuurin loppu (Musta valu 2)

Filosofinen antropologia kysyy: "mikä ihminen on?" ja "miten ihminen eroaa muista eläimistä?" (kts. Timo Laineen ja Petri Kuhmosen kirjaa Filosofinen antropologia, 1995). 

Ihminen osaa tehdä havaintoja ja "ymmärtää", mutta ihminen ei ole tietävä olento. 

Ihminen on maapallolla muun eläinkunnan keskellä vaikuttava yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläin.

Tietämisen loppu – 8

Donald Trump on asettanut amerikkalaisten tavoitteeksi ryhtyä uudestaan valloittamaan avaruutta uuden tiedon ja tekniikan luomiseksi (tämän taustalla on kaiken hallitsemisen kulttuuri). 

Trump julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja suututti koko islamilaisen maailman. Jerusalem on myös pahan kaupunki. 

Jerusalemin "maailman navan" vaakunassa on "Suomen leijona". 

Tietämisen loppu – 7

A. Tietäminen ja kuva (1 ja 2)

1. TIETÄMINEN

Ensimmäisen Mooseksen Kirjan mukaan "Aatami varoitti hänen (Eevan) kuolevan pelkästään sen (hyvän- ja pahatiedon puun hedelmän) koskettelemisesta, mutta käärme taivutteli häntä sanomalla, että kuoleman sijasta hedelmä antaisi heille tiedon, joka tekisi heistä jumalien kaltaisia. Tämä lupaus, yhdessä puun kauneuden kanssa, ajoi Eevan syömään puusta. 

Tietämisen loppu – 6

Oleminen ja ajatus

Kirjoitin maakuntalehti Ilkkaan viimeksi 17.11.2017 tämän kirjoituksen:

YKSINAPAINEN KAUHAVA ON MYYTTI

Yhteiskunnan poliittinen jakautuminen oikeistoon ja vasemmistoon sekä sosiaalinen eriytyminen (segregaatio) on luonnollinen ilmiö. 

Tietämisen loppu – 5

Välimeren muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset vaikuttivat myös Pyreneitten niemellä, nykyisen Espanjan alueella. 

Islamilaisen kulttuurin levittyä alueelle 700-luvun jälkeen (jKr.) islamilaista aikakautta kesti noin 600 vuotta. 

Se vaikutti Pyreneitten niemellä ihan kaikkeen. 

Tietämisen loppu – 4

1. "TIETÄVÄ IHMINEN". 

Tietämiseen liittyviä kysymyksiä pohdittiin jo muinaisessa Babyloniassa ja Egyptissä. Euroopassa sitä on harjoitettu varsinaisesti vasta Sokratesista ja Platonista lähtien. 

Tietämisen synnynnäiseksi ominaisuudekseen kuvitellut ihminen on ajatellut, että kaiken takana on yksi "kaikille yhteinen todellisuus" ja sen mukaisesti myös esimerkiksi yksi ainoa kaikille yhteinen "todellinen historia". 

Tietämisen loppu – 3

Nykyinen ilmastonmuutos sekä ympäristökriisi johtuvat ihmisen omaksumasta epänormaalista luontosuhteesta, jossa ihminen pyrkii hallitsemaan luontoa periaatteella "tieto on valtaa". Tämän vastakohta on luonnon seuraaminen. 

Luonnon hallitsemisen toteaa kun seuraa luontoa. Minä olen seurannut jo vuoden mustan kissamme käyttäytymistä "tulkitsemalla siihen liittyviä merkityksiä". Kun kissa tekee jotain, saatan ensin kuvitella, että se on minun ja kissan välistä vuorovaikutusta, mutta kun tulkitsen kissan käyttäytymiseen liittyviä merkityksiä, joudun toteamaan, että kissa elämä liittyy joka kerta pelkästään evoluutiossa rakentuneeseen "kissojen maailmassaoloon".

Tietämisen loppu – 2

Tämän kirjoitukseni alkuperäinen otsikko oli "TIETO JA LÄÄKETIEDE". 

Koska tuo aihe liittyy muuhun "tietämistä" koskevaan kriittiseen pohdintaani aiheen selvittämisen ja siitä kirjoittamisen aikana syntyi alkuperäisistä lähtökohdistani poikenneita "uusia ajattelusuuntauksia" ja ne antoivat samalla aiheen muuttaa myös alkuperäistä otsikkoa.   

*

Kansainvälisellä tasolla tapahtunut kapitalistisen talouselämän vapauttaminen lisäsi ensin liikkuvuutta ja jätti aikaisemmin suljettujen nationalististen valtioiden portit auki. 

Tietämisen loppu (1)

1. Viime aikojen tapahtumat Espanjassa (Katalonian itsenäistymispyrkimys) ovat vakuuttaneet minut siitä, että ihminen ei kykene toimimaan tietävänä ja hallitsevana olentona, vaan maailma etenee kuvitelmien ja sattuman vyöryjen mukaisesti.

Konfliktin kiinnostavimpiin kysymyksiin kuuluu se, mitä kaikkea Katalonian Espanjasta irtaantuminen ja itsenäistyminen sekä siihen liittyvä "itsemäärääminen" merkitsisi ja sisältäisi? Joka tapauksessa se olisi aivan eri asia kuin eksistentialistinen yksilövapaus.

Katalonialaiskysymys 2

Espanjan hallituksen jatkuvasti hyvin kielteinen asenne, "jyrkkä ei", itsehallintoa harjoittavia mutta nyt itsenäisyyteen pyrkiviä katalonialaisia kohtaan puhututtaa parhaillaan koko Eurooppaa. 

Sanalla "itsenäinen" viitataan riippumattomuuteen

Itsemääräävä toimii "oman päänsä mukaan". Yhteiskunnassa itsemääräämiseen perustuva "itsehallinto" on kuitenkin suhteessa "valtiolliseen vallankäyttöön".

Katalonialaiskysymys

Seinäjoella ilmestyvä eteläpohjalainen sanomalehti Ilkka julkaisi 10.10.2017 seuraavan mielipidekirjoitukseni (toimitus lyhensi jonkin verran tätä alkuperäistä kirjoitustani): 

"KATALONIAN ITSENÄISTYMINEN?

Ilkan pääkirjoituksessa 3.10.2017 kerrottiin siitä, kuinka EU sai 2012 Nobelin rauhanpalkinnon. Palkinto myönnettiin rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Euroopassa. Unioni lahjoitti saamansa palkintorahan lapsille, jotka eivät saa elää rauhanomaisissa oloissa.

More Articles ...

ILMOITUS