Tähänastisen murtuminen ja uuden avautuminen

Kirjoitin seuraavan sisältöisen mielipidekirjoituksen:

"LÄHELLÄ JA KAUKANA. Tietouskon ja teknisten sovellutusten yleistyminen on johtanut yhteiskunnassa muutoksiin, jossa LÄHELLÄ olevista asioista on tullut vähemmän tärkeitä kuin on KAUKANA olevat seikat. 

Kyseinen "lähikriisi" on näkynyt esimerkiksi ihmis- ja lähipalvelujen huonontumisena. Digitalisointi johtaa setelien käytön päättymiseen. Myös syrjäkylissä asuvat henkilöautoilla keskustoista palveluita hakevat joutuvat tuntemaan tämän muutoksen nahoissaan, yhteiskunnalla ei ole myöskään rahaa syrjäseutujen maanteiden ylläpitoon. 

Kaikki on tapahtunut aina vuorovaikutuksessa

Esimerkiksi Kreikan ja Italian VALTIO ovat olleet viimeksi suurissa TALOUSONGELMISSA. Nyt myös esimerkiksi eteläisen Afrikan Zimbabwessa talous kyntää syvemmällä kuin koskaan - pääkaupungissa sähköt palavat vain yöllä (25.7.2019).

Tämän tyyppisen kehityksen jatkuessa ja liittyessä aikakautemme muihin haasteisiin valtiojohdon paineet kasvavat myös siksi, koska omien kansalaisten ääni kovenee.

Miksi ja miten kirjoitan? (2)

Kysymys siitä, voiko ihminen TIETÄÄ JA HALLITA YLEISTÄ KEHITYSTÄ niin, että kaikki EDISTYY, on länsimaisen kulttuurimme KESKEISIN KYSYMYS. 

TÄRKEINTÄ ON RATKAISTA NYT se, voiko TIETOUSKOINEN IHMINEN PYSÄYTTÄÄ MYÖS ILMASTONMUUTOKSEN.

Ne, jotka kiistävät IHMISEN ELÄIMELLISYYDEN ja vähättelevät IHMISENÄ OLEMISTA, tekevät eniten PAHAA ja tuhoavat eniten ELÄMÄÄ.

Barokkikonsertin vierailu hip hop -maailmassa

BRQ Vantaa Festival järjesti Lauri Honkavirran cembalokonsertin Vantaan Taidemuseo Artsiin ja hyvä niin, sillä nykyisinhän helsinkiläinenkin pääsee ilman lisämaksua Myyrmäkeen samalla AB-vyöhykkeen lipulla, jolla yleensäkin matkustaa pitkin Helsinkiä. Kun Artsin Uncategorized-näyttely esitteli Chi Modun valokuvia 1990-luvun Yhdysvaltain hip hop -kulttuurista, konsertti joutui kuitenkin aika hämmentävään ympäristöön.

Weimarin demokratian tuhosta ja opetuksista

Läntisen Euroopan poliittista tilaa on luonnehdittu postdemokratiaksi, jossa demokraattisten rakenteiden merkitys on rapautunut yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mutta kulisseja pidetään yllä. Itä-Euroopan kehitys kulkee vahvasti kohti autoritaarista kapitalismia. Pakkoavioliitto, jonka kapitalismi ja demokratia toisen maailmansodan jälkeen solmivat, on purkautumassa. Läntisen liberaalin demokratiakäsitteen rinnalle on syntynyt haastajaksi illiberaali autoritaarinen hallitsemistapa. Nykyistä poliittista tilannetta ei voi verrata Weimarin tasavallan loppuaikoihin ja silloisen fasismin nousuun, mutta silti kannattaa miettiä sen ajan mahdollisia opetuksia huolimatta aikakausien erilaisuudesta. 

Täälläolon pirstaleisuudesta ja mielettömyydestä

TIETOUSKOISET ajattelevat, että TIEDE tarkoittaa TODELLISUUDEN ilmiöiden suhteita sekä TIETOJEN jäsentynyttä kokonaisuutta. Tieteen sanotaan tuottavan VARMOJA TOTUUKSIA.  

Kun tietouskoiset puhuvat TEORIASTA, he viittaavat tällä "yleispätevään ajatteluun" tai sen lopputulokseen. Teoriasta seuraa HYPOTEESEJA. 

Ilmastokriisin todellisuudesta vaihtoehtoisen utopian tavoittelemiseen

Ilmastokatastrofin jälkeen Englanti elää 10 000 kilometrin suojamuurin takana. Käynnissä on maailmanlaajuinen taistelu hengissä säilymisestä. Se, jolla on vielä maata jalkojen alla, puolustaa aluettaan kaikin keinoin epätoivoisten tulijoiden virtaa vastaan. Maahantulijat joko ammutaan tai orjuutetaan. Yksikään nuori ei halua tuottaa tähän maailmaan lapsia. Demokratia on hallitusmuotona kadonnut.

Hiipuuko valaiden laulu?

Heti heinäkuun alkajaisiksi minulta meinasi mennä japanilainen sencha-tee väärään kurkkuun, kun luin Helsingin Sanomista uutisen, että Japani aloittaa taas valaiden pyydystämisen kaupallisessa tarkoituksessa. Onhan Japani ennenkin väittänyt, että se pyydystäisi valaita ”tieteellisiin tarkoituksiin”, mutta nyt on ympäristöjärjestöjen varoituksista huolimatta aivan avoimesti tarkoitus tehdä bisnestä valailla. Samalla mieleeni tuli John Cagen Litany for the Whale.

ILMOITUS