KULTTUURIVIHKOT
Tilaa 
Kulttuurivihkot!

Vasemmistoliitto vaatii opintotuen korottamista

9.4.2006

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto asetti 9.4. puolueen tavoitteeksi opintorahan pikaisen nostamisen 300 euroon. Lisäksi puolue vaatii opintotuen sitomista indeksiin.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja asumiskuluihin myönnettävästä asumislisästä.

Vasemmistoliitto vaatii myös, että toisen asteen ja korkea-asteen opintoihin tulisi myöntää opintotukea samalla lailla.

"Opintorahan pysyminen jo kymmenen vuotta alhaisella laman aikaisella tasolla on merkinnyt sen reaaliarvon voimakasta laskua ja sen myötä opiskelijoiden köyhyyden lisääntymistä. Opintorahan tason jälkeenjääneisyys myös asettaa opiskelijat keskenään yhä epätasa-arvoisempaan asemaan, kun opiskelijan elintaso on entistäkin voimakkaammin riippuvainen vanhempien varallisuudesta, opiskelijan työnsaantimahdollisuuksista ja opintopaikkakunnan hintatasosta", puoluevaltuusto toteaa kannanotossaan.

Vasemmistoliiton mielestä opintorahan reaaliarvon lasku on jyrkässä ristiriidassa opiskeluaikojen lyhentämistavoitteiden kanssa.

Puoluevaltuusto laati toisenkin kannanoton, jolla se tahtoo puuttua erityisesti Keskustapuolueen pyrkimyksiin yksityistää julkisia palveluita ja järjestää niitä tilaajan ja tuottajan suhteeseen pohjautuviksi.

Vasemmistoliitto ilmoittaa kannattavansa julkisten palvelujen tuottamista "pääsääntöisesti" kuntien omana työnä.

Johan Alén

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokous 8. - 9.4.2006

Arhinmäki: Käynnissä on parjauskampanja (8.4.2006)
Mikä ehdokkaissa mättää? (5.4.2006)

etusivu : juttuarkisto : vasemmistoliiton syväanalyysi

JUTTUARKISTO>

VIDEOARKISTO>

LEHTIARKISTO>

ASIAKASPALVELU>

MEDIAKORTTI>

AVUSTAJILLE>

YHTEYSTIEDOT>

LINKIT>

Tilaa 
Kulttuurivihkot!

Valaan kasvot | Lehden esittely | Luku-urakka | Asiakaspalvelu | Yritysesittely | Mediakortti